EESTI TOIT - PowerPoint PPT Presentation

eesti toit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EESTI TOIT PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 12
EESTI TOIT
360 Views
Download Presentation
mayten
Download Presentation

EESTI TOIT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EESTI TOIT Anu Redi Kaubandusbüroo peaspetsialist Põllumajandusministeerium 5. aprill 2004

 2. Taust • Toitumiskultuur on oluline osa rahvuskultuurist • Tuntus ja maine – majanduslik efekt • 1. maist uued võimalused • Vajadus identifitseerida Eestile tüüpiline toit ja toidukaup

 3. Projekt “Eesti Toit” • Miks? • Kellele? • Mis? • Eesmärgid • Tegevused • Kasu?

 4. Miks peaks riik sekkuma? • Sektoris palju SME-sid, kellel puuduvad piisavad vahendid reageerimaks turuvõimalustele ning konkurentsivõime kasvab aeglaselt • Läbi info kogumise, levitamise ja promotsiooni saab riik kaasa aidata tootearenduse ning tarbijaeelistuste suunamisele ja seega e/v-e kasvule • Seni riik osalenud promotsioonitegevustes läbi EPKK • messidel osalemise toetamine • Kvaliteedimärgid (TEM)

 5. Teiste riikide kogemus • Enamik Euroopa riike propageerib süstemaatiliselt oma kohalikku ja tüüpilist toitu • EL suundumus kvaliteedi ja traditsioonilisuse suunas • EL riigiabi reeglid piiravad riigi osalust • Päritolu sõnum enamasti seotud tervislikkuse, naturaalsuse ja kvaliteediga • Näiteid • FFB (Food From Britain) • Bord Bia (Irish Food Board) • CMA (Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH)

 6. Eesti toidusektori promotsioonitegevus seni • 3-4 näitust aastas • Kvaliteedimärgid • Tarbijaeelistuste jälgimine kodumaise osas • Muud tegevused • Trükised (“Eesti köök”) • Portaalid (retseptikogud, turismiga seotud jm) • Üritused

 7. Eesti toidusektori promotsioonitegevus seni • Promotsioonitegevused killustunud • Kohalik tarbija ei suuda selgelt eristada kohalikku impordist • Hetkel püsiv kodumaise eelistus võib liitumisega muutuda • Puudub ühtne arusaam tüüpilisest ja traditsioonilisest • Turistidele suunatud infol ja reklaamil arenemisruumi • Hetkel soodne olukord - liitumisega seoses Euroopaskõrgendatud huvi uute riikide vastu

 8. Eesmärgid • Tootjad ja töötlejad • anda võimalus kasutada ära nn ühisturunduse tuge (uuringud ja promotsioon) • suunata tootearendust tüüpilise/traditsioonilise suunas • soodustada ekspordivõimaluste arengut

 9. Eesmärgid • Tarbijad • 1,36 miljonit kohalikku tarbijat • 3 miljonit turisti aastas • tulevikus ka tarbijad eksporditurgudel • informeerida tarbijat tüüpilisest ja kohalikust toidust ja selle eelistest • tutvustada kohalikku toitu ja toidukaupu välismaalastele

 10. Tegevused • Ühtse koordineerimissüsteemi loomine (PõM-i juhtimisel) • Tüüpiliste Eesti toitude ja toidukaupade määratlemine • Tulevikus edasise promotsioonistrateegia välja arendamine

 11. Koordineerimissüsteem • olukorra kaardistamine ja erinevate Eestile tüüpiliseks peetavate toitude ning toidukaupade propageerimisele/tutvustamisele suunatud initsiatiivide analüüsimine ja seniste tulemuste hindamine • erinevate osapoolte identifitseerimine ja kaasamine • juhtrühma moodustamine (EPKK, Toiduliit, toitlustamise erialaga kutsekoolid, kokad, Põllumajandusministeerium jt)

 12. Tüüpiliste Eesti toitude ja toidukaupademääratlemine • Uuringud • Konjunktuuriinstituudi “Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused sõltuvalt kaupade päritolust” • Uuringud turistide seas • Veebileht “Eesti Toit” (teostus EPKK)