koin nia a gyakorlatban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koinónia a gyakorlatban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koinónia a gyakorlatban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Koinónia a gyakorlatban - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Koinónia a gyakorlatban. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben , a kenyér megtörésében és az imádkozásban. ApCsel. 2:42. Gamáliel tanácsa. és nem hagytak fel a naponkéni tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templonban és házanként. ApCsel 5:42.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Koinónia a gyakorlatban


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Koinónia a gyakorlatban

  2. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. ApCsel. 2:42

  3. Gamáliel tanácsa • és nem hagytak fel a naponkéni tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templonban és házanként. ApCsel 5:42

  4. Kis közösségek • Az első 100-150 év • III-IV sz. temlomok bazilikák • Kötelező hit = közösségek megszünését eredményeszte • Szent István idjében is. • JELEN: Nincs őszinte megtérés, nincs koinónia

  5. ismétlés: • 1Kor 1:9 Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre . • 1Kor 3:11 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.

  6. Az egyháztörténelem koinóniái • Donatisták, Montanisták, Pauliciánusok, Bogumilok • Petrobruziánusok, Waldensek • különböző szerzetes rendeknek az alakulása • Pietisták, Puritánok, Betánia mozgalom stb.

  7. Koinónia a gyakorlatban • Mt 18:15 "Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát. • Mt 18:16 Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. • Mt 18:17 Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt.

  8. Koinónia a gyakorlatban • Jn 13:34 Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! • Jn 13:35 Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást." • Róm 12:10 a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők,

  9. Koinónia a gyakorlatban • Róm 14:19 Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. • Róm 15:7 Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. • Róm 15:14 Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani.

  10. Koinónia a gyakorlatban • 1Kor 12:25 hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. • Ef 4:32 Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. • Kol 3:13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.

  11. Koinónia a gyakorlatban • Zsid 10:24 Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. • Jak 5:16 Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

  12. Koinónia a gyakorlatban • Gal 6:2 Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. • 1Thessz 4:18 Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. • 1Thessz 5:11 Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

  13. Koinónia a gyakorlatban • Róm 16:16 Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete. • 1Kor 16:20 Köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. • 1Pét 5:14 Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik a Krisztusban vagytok.

  14. Koinónia a gyakorlatban • Folytatjuk!