Mobili ile individuale ale elevilor
Download
1 / 19

MOBILIŢĂŢILE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

MOBILIŢĂŢILE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR. Programul sectorial Comenius. Mobilităţi individuale ale elevilor Obiectivele acţiunii-1. Permite elevilor din ciclul secundar să petreacă între 3 şi 10 luni într-o şcoală şi o familie gazdă din străinătate

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MOBILIŢĂŢILE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR' - maya-glass


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mobili ile individuale ale elevilor

MOBILIŢĂŢILE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR

Programul sectorial Comenius


Mobilităţi individuale ale elevilorObiectivele acţiunii-1

 • Permite elevilor din ciclul secundar să petreacă între 3 şi 10 luni într-o şcoală şi o familie gazdă din străinătate

 • Oferă elevilor experienţe de învăţare europene menite să le dezvolte înţelegerea diversităţii culturale şi a limbilor europene şi îi ajută să dobândească competenţele necesare dezvoltării lor personale


Mobilităţi individuale ale elevilorObiectivele acţiunii-2

 • Oferă cadrelor didactice implicate în organizarea şi implementarea mobilităţii o experienţă pedagogică internaţională valoroasă

 • Sprijină şcolile participante în construirea unei cooperări sustenabile care să permită recunoaşterea studiilor desfăşurate la şcoala parteneră şi întărirea dimensiunii europene în educaţia şcolară


Mobilităţi individuale ale elevilor Apel 2012

 • Apelul European 2012- www.llp-ro.ro

 • Mobilităţile individuale ale elevilor încep în anul şcolar 2011/2012

 • Sunt implicate toate ţările participante la LLP (care trimit şi găzduiesc elevi ) cu excepţia:CY, DE, IE şi UK


Mobilit i individuale ale elevilor reguli de depunere a candidaturii
Mobilităţi individuale ale elevilorReguli de depunere a candidaturii

 • Cine poate candida?

  • Şcolile situate în ţările eligibile

  • Şcolile care sunt implicate sau au fost implicate într-un parteneriat şcolar Comenius

 • Cum se candidează?

  • Şcolile care trimit elevii vor expedia candidaturile la Agenţia Naţională din ţara lor până la 2 decembrie 2011 (aprobată şi semnată şi de şcoala gazdă)


Mobilit i individuale ale elevilor principii de baz
Mobilităţi individuale ale elevilorPrincipii de bază

 • Elevi

  • Elevii participanţi trebuie să fie în vârstă de cel puţin 14 ani în ziua plecării şi trebuie să fie înscrişi într-o şcoală eligibilă.(Elevii sunt selectaţi de şcoala care trimite.)

  • Selectarea familiilor gazdă este realizată de către şcoala gazdă căreia i se solicită să viziteze casa potenţialei familii gazdă pentru a asigura condiţiile de cazare pentru elevul care soseşte.

  • Şcoala care trimite precum şi şcoala gazdă trebuie să furnizeze elevilor absolut toate informaţiile considerate ca fiind relevante pentru perioada petrecută în afara ţării.


Mobilit i individuale ale elevilor principii de baz1
Mobilităţi individuale ale elevilorPrincipii de bază

 • Elevi

  • Elevii vor semna împreună cu şcola de origine şi şcoala gazdă “Contractul de învăţare”

  • Elevii se vor pregăti pentru mobilitate şi vor participa la sesiunile de formare organizate înainte de plecare şi la sosire, organizate de Agenţiile Naţionale ale ţărilor care trimit elevii şi din ţara gazdă.

  • Elevii vor urma dispoziţiile cuprinse în planul de acţiune pentru condiţii de criză, plan furnizat de şcoala de origine

  • Elevii redactează raportul de activitate la finalul mobilităţii.


Mobilit i individuale ale elevilor principii de baz2
Mobilităţi individuale ale elevilorPrincipii de bază

 • Şcoala

  • Nominalizează un profesor de contact/mentor şi susţine activitatea acestuia

  • Şcoala care trimite selectează elevii iar şcoala gazdă selectează familiile gazdă; ambele instituţii stabilesc o monitorizare eficientă a mobilităţii, monitorizare care să asigure siguranţa elevilor

  • Cele două instituţii redactează împreună cu elevii „contractul de învăţare“

  • Ambele instituţii stabilesc o procedură pentru situaţiile de criză sau urgenţă cu reguli clare în ceea ce îi priveşte pe elevii aflaţi în mobilitate

  • Încurajează reciprocitatea mobilităţilor elevilor

  • Pentru a facilita integrarea elevilor realizează schimburi în grupuri mici


Mobilit i individuale ale elevilor principii de baz3
Mobilităţi individuale ale elevilorPrincipii de bază

 • Şcoala

  • Şcoala care trimite asigură transportul elevilor în acord cu şcoala gazdă şi se asigură că elevii sunt înscrişi în Planul de asigurare Comenius

  • Asigură securitatea minorilor:

   • Elevii, părinţii şi familiile gazdă semnează un formular de acord în care le sunt clar definite responsabilităţile

   • Şcoala trebuie să respecte prevederile din Ghidul Comenius pentru Mobilităţile individuale ale elevilor

  • Participă la sesiunile de formare organizate de Agenţia Naţională a şcolii care trimite respectiv care primşte elevi în mobilitate


Mobilit i individuale ale elevilor actorii implica i

€ € €

Mobilităţi individuale ale elevilorActorii implicaţi

€€€

Contract de învăţare

€€€

Şcoala gazdă

Şcoala care trimite

Familie gazdă

NA

NA

Părinţi


Mobilit i individuale ale elevilor ghidul mobilit ilor
Mobilităţi individuale ale elevilorGHIDUL Mobilităţilor

 • Toţi actorii implicaţi trebuie să consulte Ghidul acţiunii în vederea implementării acesteia şi a asigurării siguranţei elevilor participanţi

  Ghidul:

 • Specifică rolurile şi responsabilităţile, termenele limită şi oferă informaţii referitoare la modul de administrare a mobilităţii

 • Oferă formularele ce trebuie completate de participanţi


Mobilit i individuale ale elevilor selec ia candidaturilor
Mobilităţi individuale ale elevilorSelecţia candidaturilor

 • Se realizează de către AN pe baza:

  • Calităţii programului de mobilitate

  • Suportului acordat cadrelor didactice implicate

  • Măsurilor prevăzute în vederea asigurării protecţiei elevilor

  • Impactului şi a beneficiilor cooperării europene asupra şcolii, cadrelor didactice şi a elevilor


Mobilit i individuale ale elevilor termene limit
Mobilităţi individuale ale elevilorTermene limită

 • AN a şcolii care trimite informează –> şcoala care trimite & AN a şcolii gazdă asupra rezultatelor selecţiei (jumătatea lunii februarie 2012)

 • Şcoala care trimite selectează elevii (sfârşitul lunii martie 2012)

 • Şcoala gazdă selectează familiile gazdă (sfârşitul lunii martie 2012)

 • Şcoala care trimite completează precontractul şi îl transmite AN

 • Contractul este transmis şcolii care trimite în lunile mai/iunie


Mobilit i individuale ale elevilor ce cheltuieli sunt acoperite din grant
Mobilităţi individuale ale elevilorCe cheltuieli sunt acoperite din grant?

 • Grant pentru elevii care participă la mobilitate (subzistenţă lunară şi bilet de întoarcere) transferat şcolii gazdă

 • Grant pentru şcoala care trimite şi şcoala gazdă (lumpsum) destinat organizării mobilităţii

 • Grant pentru pregătirea lingvistică a elevilor, transmis şcolii care trimite (lumpsum)


Mobilit i individuale ale elevilor managementul grantului coala care trimite
Mobilităţi individuale ale elevilorManagementul grantului Şcoala care trimite

 • Şoala care trimite este responsabilă de administrarea şi distribuirea fondurilor către:

  • Elevi: transferarea subzistenţei lunare (lump-sum) elevilor sau părinţilor acestora (în vederea trasferului către elev)

  • Şcoala gazdă: lump-sum transferat de către şcoala care trimite către şcoala gazdă după ce aceasta din urmă a selectat familiile gazdă, a stabilit profesorul mentor şi a semnat “contractul de învăţare”


Mobilit i individuale ale elevilor transport i asigurare
Mobilităţi individuale ale elevilorTransport şi asigurare

 • Transport

  • Aranjamentele de transport trebuie făcute de către şcoala care trimite pentru a se asigura că elevii nu călătoresc singuri la şi de la aeroport

  • Chetuielile de transport pentru persoana care însoţeşte grupul în ţara gazdă pot fi decontate de către şcoala gazdă

  • Se recomandă ca elevii să nu se întoarcă în ţară în timpul vacanţelor

 • Asigurare

  • Asigurarea pe durata mobilităţii este suportată de Comisia Europeană prin firma de asigurări contractată

  • Ghidul de realizare a asigurării pe durata mobilităţii şi adresa site-ului unde urmează să fie înregistraţi elevii sunt disponibile


Mobilit i individuale ale elevilor rolurile colilor
Mobilităţi individuale ale elevilorRolurile şcolilor

 • Şcoala care trimite

  • Stabileşte profesorul responsabil

  • Semnează contractul cu AN

  • Selectează elevii

  • Asigură pregătirea lingvistică

  • Realizează pregătirile de transport

  • Administrează grantul

  • Redactează şi semnează „contractul de învăţare“

  • Sprijină elevii aflaţi în mobilitate

 • Şcoala gazdă

  • Selectează familiile gazdă

  • Stabileşte profesorul mentor

  • Stabileşte regulile de respectat în situaţii de criză

  • Semnează „contractul de învăţare“

  • Sprijină elevii aflaţi în mobilitate

  • Se află în permanent contact cu AN


Mobilit i individuale ale elevilor sesiuni de formare obligatorii
Mobilităţi individuale ale elevilorSesiuni de formare obligatorii

 • Ţara gazdă

 • AN organizează o sesiune de pregătire la începutul perioadei de mobilitate pentru elevii sosiţi şi profesorul mentor din şcoala gazdă

 • Cheltuielile de transport pentru participarea la sesiunea de pregătire se rambursează de către AN pe baza costurilor reale

 • Ţara care trimite

  • AN organizează o sesiune de pregătire înaintea plecării în mobilitate pentru elevi şi profesorul mentor

  • Cheltuielile de transport pentru participarea la sesiunea de pregătire se rambursează de către AN pe baza costurilor realead