Download
velge passende pedagogisk programvare for forbedre l ring n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pedagogisk Programvare PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pedagogisk Programvare

Pedagogisk Programvare

147 Views Download Presentation
Download Presentation

Pedagogisk Programvare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Velgepassendepedagogiskprogramvare for å forbedrelæring • Nøyaktigprogramvare for passende alder: Ulikprogramvare er utvikletpågrunnlagavaldersgruppen den er rettet mot. Pedagogiskprogramvare for et to årgammelt barn er annerledesennprogramvarensom er lagettilopplæring for voksne. • Sjekkkravene: Før du installerer en bestemt type programvare, bør du oppfylleallebetingelseneogkravenesom f. eks: operativsystemogledigplass. http://www.maxstore.no/

  2. CONTACTUS • Vår postadresse er : Edumax AS Postboks 2036 - Høyden • 1520 Moss •  Telefon: +47 6910 9050 • Våre besøksadresse er: Edumax AS • Henrik Gerners gate 11 • 1530 Moss • For more information visit us:-http://www.maxstore.no/