Download
varierende pris p 3d skrivere p grunnlag av teknologien som brukes n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3D Printer Pris PowerPoint Presentation
Download Presentation
3D Printer Pris

3D Printer Pris

91 Views Download Presentation
Download Presentation

3D Printer Pris

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Varierende pris på 3D-skrivere på grunnlag av teknologien som brukes. • Detfinnesflereulikeskriveretilgjengelig på markedet, basert på hvilken type virksomhet man driver. Å velge en skrivertil din virksomhetkanværevanskeligogkrevdendeettersom de er spesialdesignet for å effektivisereog forbedre utskriftsmulighetene. Utifrakrav som type, modellogkapasitet, er 3d printer prisenvarierende. Det er flerenettsteder som tilbyr deg dissemaskinenetil en rimelig pris.

  2. CONTACT US • Edumax AS Postboks 2036 - Høyden • 1520 Moss  • Våre besøksadresse er: Edumax AS • Hernia Gerners gate 11 • 1530 Moss • For more information visit us:-http://www.maxstore.no/