Download
tr dl st actionkamera til hvert eneste sportsarrangement til og med ekstremsport n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3D Briller Aktive PowerPoint Presentation
Download Presentation
3D Briller Aktive

3D Briller Aktive

108 Views Download Presentation
Download Presentation

3D Briller Aktive

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Trådløstactionkameratilhvertenestesportsarrangement, tilog med ekstremsport. • ActionkameraetCamsports Coach er integrert med en innebygdmikrofon for dine lydkrav. Det er vanntettogkompitabelt med alleoperativsystemersom Windows XP, Vista og Mac. Du kanspilleavvideoopptakene med alletyperprogramvare, sliksom VLC, Windows Media Player, Quicktime Player m.m. Med alledissefleksiblefunksjonene, girdette deg mulighetentil å tahøyoppløseligestillbilder.

  2. CONTACT US • Edumax AS Postboks 2036 - Høyden • 1520 Moss • Våre besøksadresse er: Edumax AS • Henrik Gerners gate 11 • 1530 Moss • For more information visit us:-http://www.maxstore.no/