Velkomin
Download
1 / 50

Velkomin - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Velkomin. Heimsókn þingmanna suðvesturkjördæmis í Mosfellsbæ 20. október 2008. Umræðuefni. Staða Mosfellsbæjar. Ráðgjafartorg. Nýr framhaldsskóli. Krikaskóli. Málefni aldraðra. Málefni fatlaðra. Vegamál. 2. Staða Mosfellsbæjar. Í ljósi breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Velkomin' - maxime


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Velkomin

Velkomin

Heimsókn þingmanna suðvesturkjördæmis í Mosfellsbæ 20. október 2008.


Umr uefni
Umræðuefni

Staða Mosfellsbæjar.

Ráðgjafartorg.

Nýr framhaldsskóli.

Krikaskóli.

Málefni aldraðra.

Málefni fatlaðra.

Vegamál.

2


Sta a mosfellsb jar

Staða Mosfellsbæjar

Í ljósi breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu


Erfi leikarnir vegna standsins hafa mikil hrif sveitarf l g
Erfiðleikarnir vegna ástandsins hafa mikil áhrif á sveitarfélög

 • Fjárhagsáætlanir í óvissu.

 • Tekjur minnka verulega.

 • Fjármögnun í óvissu.

 • Samstaða mikilvæg.

 • Kjarasamningar í farvatninu.

 • Gjaldskrár þarf að skoða.

 • Samráð við ríkisvaldið mikilvægt.


Gera m r fyrir um 5 10 halla
Gera má ráð fyrir um 5-10% halla

 • Gera má ráð fyrir 200-300 milljóna króna halla á rekstri Mosfellsbæjar á næsta ári, ef miðað er við eftirfarandi forsendur:

  • Óbreyttar tekjur.

  • Óbreytt framlag jöfnunarsjóðs.

  • Frystingu gjaldskrár vegna grunnþjónustu.

  • Hækkun launa vegna kjarasamninga.

  • Hækkunar verðlags.


Sameiginlegir hagsmunir r kis og sveitarf laga
Sameiginlegir hagsmunir ríkis og sveitarfélaga

 • Skoða þarf lagarammann til að heimila sveitarfélögum að skila sveitarsjóðum í halla í aðstæðum sem þessum.

 • Sameiginlegir hagsmunir ríkis og sveitarfélaga að halda óbreyttu þjónustustigi þrátt fyrir ástandið.


Hva a v ntingar eru ger ar til sveitarf laganna
Hvaða væntingar eru gerðar til sveitarfélaganna?

 • Er ekki nauðsynlegt að sveitarfélögin haldi því atvinnustigi sem þau hafa veitt?

 • Hvaða væntingar hefur ríkið til sveitarfélaganna á þessum tímum?


Skuldasta a
Skuldastaða

 • Mosfellsbær hefur ekki tekið lán síðan 2004.

 • Unnið hefur verið jafnt og þétt að því að greiða niður lán til þess að styrkja sveitarfélagið í uppbyggingu til framtíðar.

 • Það kemur sér vel nú, þegar áhrif hremminga á íslenskt samfélag fara að gera vart við sig í Mosfellsbæ.


H tta vegna l am la
Áhætta vegna lóðamála

 • Áhætta Mosfellsbæjar vegna lóðamála er lítil því sérstakur samningur er milli landeigenda og sveitarfélagsins um uppbyggingu.

 • Undanfarin ár hefur sveitarfélagið því takmarkað áhættu sína hvað varðar lóðir.

 • Aðeins einni íbúðalóð hefur verið skilað inn til sveitarfélagsins.

 • Atvinnulóðum hinsvegar verið skilað.


Eiginfj rhlutfall
Eiginfjárhlutfall

 • Eiginfjárhlutfall sveitarsjóðs hefur frá árinu 2002 hækkað úr 15% í 42%.

 • Skuldir og skuldbindingar Mosfellsbæjar á hvern íbúa hafa frá árinu 2002 lækkað úr 635.500 kr. í 383.000 kr. á núgildandi verðlagi.


Rekstur 2008 innan fj rheimilda
Rekstur 2008 innan fjárheimilda

 • Gert var ráð fyrir að almennur rekstur sveitarfélagins á árinu 2008 verði innan fjárheimilda.

 • Drög að níu mánaða uppgjöri bendir til að það takist en óljóst með síðustu þrjá mánuði ársins.

 • Fjármagnsliðir munu breytast verulega í ljósi breyttra forsendna í þjóðfélaginu.


Gjaldskr r breyttar
Gjaldskrár óbreyttar

 • Ekki stendur til að hækka gjaldskrár á árinu 2008 fyrir þá þjónustu sem sveitarfélagið býður upp á þrátt fyrir mikla verðbólgu og annan kostnaðarauka sveitarfélagsins.

 • Mosfellsbær mun leitast við að tryggja áframhaldandi góða þjónustu sem íbúar eiga að venjast.


Framkv mdir
Framkvæmdir

 • Áfram verður haldið með þær framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins sem þegar eru hafnar.

 • Ekki verður ráðist í nýjar framkvæmdir nema fjármögnun þeirra sé tryggð.


N stmest fj lgun
Næstmest fjölgun

 • Mosfellsbær er sjöunda fjölmennasta sveitarfélag landsins með um 8625 íbúa og hefur þeim fjölgað um tæp 60% á síðustu tíu árum.

 • Í aðeins einu öðru sveitarfélagi á landinu, Álftanesi, hefur íbúum fjölgað hlutfallslega meira en í Mosfellsbæ á undanförnum áratug.


R gjafartorg
Ráðgjafartorg

 • Samráðshópur Mosfellsbæjar vegna aðstæðna í þjóðfélaginu


Umbrotat mar
Umbrotatímar

 • Mosfellsbær undirbýr sveitarfélagið undir það sem koma skal.

 • Samfélagsverkefni á heimaslóð sem sveitarfélagið hefur haft frumkvæði að.

 • Stofnaður samráðshópur með sveitarfélagi, kirkju, heilsugæslu, Rauða krossinum og félagasamtökum.


Uppl singaveita
Upplýsingaveita

 • Sett upp heimasíða: www.mos.is/radgjafartorg

 • Upplýsingaveita fyrir íbúa og þjónustuver.

 • Hugað að ráðgjöf og ráðum fyrir íbúa.

 • Hugað að ráðum fyrir stofnanir.


Styrkjandi vi bur ir
Styrkjandi viðburðir

 • Fyrirhugaðir viðburðir sem styrkja, gleðja, gefa ráð og eru styðjandi.

 • Mosfellsbær er menningarbær sem mun leita til síns fólks, í leit að stuðningi hvert við annað.


R br fi fr b jarstj ra til starfsf lks
Úr bréfi frá bæjarstjóra til starfsfólks

 • Sjaldan hefur verið jafn mikil þörf á og nú að við tileinkum okkur þau gildi sem Mosfellsbær stendur fyrir: virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja.

  • Við berum virðingu fyrir tilfinningum og aðstæðum hvors annars.

  • Við reynum að tileinka okkur jákvæðni í samskiptum hvort við annað.

  • Við trúum því að við munum sækja fram að nýju.

  • Við sýnum hvort öðru umhyggju.


N r framhaldssk li
Nýr framhaldsskóli

 • Gert er ráð fyrir að framhaldsskóli taki til starfa í Mosfellsbæ 2009


Starfsemi hefst br abirg ah sn i
Starfsemi hefst í bráðabirgðahúsnæði

 • Samkvæmt samkomulagi milli ríkis og Mosfellsbæjar mun skólinn hefja starfsemi sína í bráðabirgðahúsnæði næsta haust.

 • Samtímis fer fram hönnun byggingar í samræmi við samkomulag menntamálaráðuneytis og Mosfellsbæjar.

 • Staða skólameistara hefur verið auglýst.


Sk lager bygging og kennsluh ttir r ma saman
Skólagerð, bygging og kennsluhættir ríma saman

 • Lögð er áhersla á að byggja á skóla þar sem skólagerð, skólabygging og kennsluhættir ríma saman.

 • Hugað verður að nýsköpun í byggingu, kennsluháttum og innhaldi náms.

 • Skólinn hafi sérstöðu á landsvísu og á höfuðborgarsvæðinu.


Au lindir og umhverfi
Auðlindir og umhverfi

 • Hugmyndir Mosfellsbæjar ganga út á að skólinn kenni sig við auðlindir og umhverfi í víðum skilningi, bæði í náttúru sem og umhverfi mannsins og sjálfbæra menningu.


St lpar framhaldssk la mosfellsb
Stólpar framhaldsskóla í Mosfellsbæ

 • Umhverfis- og auðlindabraut.

  • Vistfræðilegum, efnahagslegum og félagslegum þáttum, sem forsendur sjálfbærrar þróunar, fléttað saman.

 • Menningarbraut.

  • Með áherslu á listir og menningu.

 • Lýðheilsubraut.

  • Með áherslu á heilsu, íþróttir, útivist og ferðamennsku.


Krikask li

Krikaskóli

NNýr valkostur í skólakerfinu – sniðinn að þörfum nútímasamfélags


Byltingarkenndur sk li
Byltingarkenndur skóli

 • Krikaskóli er frábrugðinn öllum öðrum skólum á Íslandi að því leyti að í honum verður boðið upp á nám fyrir eins til níu ára börn.

 • Skólaárið og skóladagurinn verður miðað við það sem þekkist í leikskólum og stefnt að því að veita öllum börnum skólans heilsdagsþjónustu.

 • Markmiðið er að nútímaskóli eigi alltaf að vera tilbúinn að aðlaga sig að samfélagsbreytingum.


Bygging sk lans hafin
Bygging skólans hafin

 • Fyrsta skóflustungan var tekin 25. september og verður skólahúsnæði tilbúið næsta haust

 • Skólinn tók til starfa í tímabundnu húsnæði í sumar.


Sk lal in hluti af kennslur mi
Skólalóðin hluti af kennslurými

 • Einstakt tækifæri til að laga hönnun skólans, byggingu og skólalóð, að hugmyndafræði skólans, þannig að skólabyggingin styðji þær aðferðir og leiðir sem farnar verða í skólastarfinu.

 • Skólalóðin er uppbyggð sem hluti af náms- og kennslurými auk þess sem það verður notað sem leiksvæði barnanna.


Eftirv nting sk lasamf laginu
Eftirvænting í skólasamfélaginu

 • Mikil eftirvænting meðal foreldra og áhugamanna um skólamál víðs vegar um landið.

 • Fyrirhugað er að þróa þessa aðferðarfræði í nýjum skólum í Mosfellsbæ:

  • Að skólinn aðlagi sig að þörfum samfélagsins hverju sinni, í þjónustu og námsumhverfi.


M lefni aldra ra mosfellsb

Málefni aldraðra í Mosfellsbæ

NNýtt hjúkrunarheimili í undirbúningi


Ldrunarsetur mosfellsb
Öldrunarsetur í Mosfellsbæ

 • Rammasamningur Mosfellsbæjar og Eirar hjúkrunarheimilis gerður 2005

  • Markmið að byggja upp og reka þjónustu fyrir aldraða í Mosfellsbæ

  • 38 öryggisíbúðir teknar í notkun vorið 2007.

  • Hugmyndin að Eir kæmi að byggingu hjúkrunarheimilis


J nustusamningur vi eir
Þjónustusamningur við Eir

 • Samþætting félagslegrar heimaþjónustu og heimahjúkrunar

  • Félagsleg heimaþjónusta í Mosfellsbæ, veitt af Eir hjúkrunarheimili skv. samningi frá 1. janúar 2007.

  • Heimahjúkrun í íbúðum aldraðra veitt af Eir, hjúkrunarheimili skv. samningi við heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins frá 1. janúar 2007.

  • Heilbrigðisráðuneytið hefur veitt auknu fjármagni til heimahjúkrunar í Mosfellsbæ til að mæta núverandi þörf.


Hj krunarheimili
Hjúkrunarheimili

 • Fjárlög 2008 - 93 milljónir til hönnunar og byggingar 20 rýma hjúkrunarheimilis.

 • Ný áætlun ríkisstjórnarinnar gerir ráð fyrir 30 rýmum skv. leiguleið.

 • Stefnt að því að framkvæmdum verði lokið í upphafi árs 2010.

 • Frumdrög teikninga liggja fyrir:

  • 40 hjúkrunarrými, fjórar 10 manna einingar.

  • 20 dagvistarrými.

  • Aðstaða fyrir félagsstarf aldraðra.


M lefni fatla ra mosfellsb

Málefni fatlaðra í Mosfellsbæ

NNærþjónusta við fatlaða


Hagr ing vegna skiptingar j nustu milli r kis og sveitarf laga
Óhagræðing vegna skiptingar þjónustu milli ríkis og sveitarfélaga

 • Þjónusta við fatlaða í Mosfellsbæ dreifð um höfuðborgarsvæðið.

 • Óhagræði fyrir þá sem þjónustunnar njóta.

 • Kostnaðarsamt og skerðing á lífsgæðum.


Hugsanleg framt ar rr i mosfellsb
Hugsanleg framtíðarúrræði sveitarfélagaí Mosfellsbæ

 • Endurskilgreining á hlutverki Skálatúns m.t.t. nærþjónustu við fatlaða íbúa Mosfellsbæjar.

  • Hæfingarmiðstöð.

  • Skammtímavistun.


Sam tting j nustu
Samþætting þjónustu sveitarfélaga

 • Þeir sem þekkja vel til í málefnum fatlaðra myndu vilja vilja að ábyrgðin á málaflokknum yrði hjá sveitarfélögunum því auðveldara að samþætta þjónustuna sem ætla má að leiði til betri nýtingar fjármagns.


Vegam l mosfellsb

Vegamál í Mosfellsbæ sveitarfélaga

VVesturlandsvegur, umferðaröryggi og hjólreiðastígar


Ings lyktunartillaga um vesturlandsveg
Þingsályktunartillaga um Vesturlandsveg sveitarfélaga

 • Í framhaldi af þingsályktunartillögu um samgönguáætlun 2007-2010 fól samgönguráðuneytið Vegagerðinni, með bréfi dagsett 4. apríl 2007, að hefja undirbúning útboðs að tvöföldun Vesturlandsvegar og Suðurlandsvegar út frá Reykjavík.


N gja me kv r un al ingis
Ánægja með ákvörðun Alþingis sveitarfélaga

 • Ennfremur var í bréfinu farið fram á að nú þegar yrðu hafnar viðræður við sveitarfélög á viðkomandi svæðum um skipulagsmál vegna legu veganna og tenginga við nærliggjandi byggð.

 • Eins og gefur að skilja var mikil ánægja með ákvörðun Alþingis meðal Mosfellinga þar sem nú loksins hyllti í frekari úrbætur á Vesturlandsvegi.


Frumh nnun endursko un
Frumhönnun í endurskoðun sveitarfélaga

 • Í kjölfar bréfs samgönguráðuneytis endurútgaf Vegagerðin frumhönnun af tvöföldun Vesturlandsvegar milli Skarhólabrautar og Þverholts.

 • Því miður var útgáfa frumhönnunar gerð án samráðs við sveitarfélagið Mosfellsbæ en er nú í endurskoðun eftir áskorun frá Mosfellsbæ þess eðlis.


Hlj v rnum b tavant
Hljóðvörnum ábótavant sveitarfélaga

 • Mikið hitamál fyrir íbúa og spurning um lífsgæði.

 • Mosfellsbær greiðir allan kostnað við hljóðvarnir vegna hávaðar frá Þjóðvegi nr.1, Vesturlandsvegi, innan bæjarmarkanna.

 • Búið að opna fyrir það í nýju lögunum að ríkið taki þátt og samgönguráðuneytið sýnir því skilning.

 • Skortur á að Vegagerðin framfylgi þessu samkvæmt breytingunum.


R ki kosti nau synlegar hlj varnir
Ríkið kosti nauðsynlegar hljóðvarnir sveitarfélaga

 • Mosfellsbær gerir því eðlilega þá kröfu að kostnaður við nauðsynlegar hljóðvarnir sé greiddur af ríkinu, enda óásættanlegt að varpa þeim kostnaði á sveitarfélagið þar sem um er að ræða þjóðveg númer eitt sem liggur í gegn um bæinn og verður ekki færður.


Umfer ar ryggi s ttanlegt
Umferðaröryggi óásættanlegt sveitarfélaga

 • Umferðaröryggi á Vesturlandsvegi í gegnum Mosfellsbæ er ekki ásættanlegt.

 • Hringtorg við Varmá þarf að stækka, malbika Ullarnesbrekku, bæta lýsingu og göngutengingar yfir/undir Vesturlandsveg og jafnframt strætóútskot.

 • Umferðaröryggi og hljóðvist mætti bæta með tiltölulega ódýrum framkvæmdum.


Hj lrei ast gar
Hjólreiðastígar sveitarfélaga

 • Á tímum aukinnar heilsueflingar og hækkandi bensínverðs er mælst til þess að menn noti reiðhjólið sem samgöngumáta í auknum mæli.

 • Því miður er ekki að finna hjólreiðastíga meðfram þjóðvegum sem hægt er að nýta sem samgöngumáta milli sveitarfélaga og í og úr vinnu.


Samsta a
Samstaða sveitarfélaga

Rétt eins og Mosfellsbær hvetur til samstöðu innan sveitarfélagsins á erfiðum tímum þá leggjum við áherslu á að sveitarfélagið er boðið og búið til samstarfs og samstöðu með ríkisvaldinu um það sem bíður okkar við þær aðstæður sem hafa skapast.

50