velkomin forst umannafund
Download
Skip this Video
Download Presentation
Velkomin á forstöðumannafund

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Velkomin á forstöðumannafund - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Þjóðmenningarhúsið, 19. janúar 2004. Velkomin á forstöðumannafund. Verkefnaáætlun 2003 –2007. Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson. Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson. 23. maí 2003. Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar. Verkefnaáætlun samgönguráðherra 2003 – 2007.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Velkomin á forstöðumannafund' - siran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
velkomin forst umannafund
Þjóðmenningarhúsið, 19. janúar 2004

Velkomin á forstöðumannafund

Verkefnaáætlun 2003–2007

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

stefnuyfirl sing r kisstj rnar
23. maí 2003

Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar

Verkefnaáætlun samgönguráðherra 2003–2007

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

almenn verkefni

Almenn verkefni

Upplýsingamiðlun samgönguráðuneytisins

Heimasíða samgönguráðuneytisins

Útgáfa bæklinga og rita

Útgáfa vefrits

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

almenn verkefni1

Almenn verkefni

Formennska í Norðurlandaráði árið 2004

Auðlindir Norðurlanda

Greining á samgöngum innan vestnorræna svæðisins

Öryggi til sjós og lands

Stefnumótun í menningartengdri ferðaþjónustu

Stefnumótun í ferðaþjónustu á norðurslóðum

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

almenn verkefni2

Almenn verkefni

Rík áhersla á flutning starfa út á land

Rúmlega níutíu ný störf á síðasta kjörtímabili

Markmiðið er að ná sama árangri á þessu kjörtímabili

Forstöðumenn stofnana fylgi eftir þessari stefnumótun

Stýrihópur samræmir vinnu á vegum ráðuneytisins og gerir tillögur sem eru lagðar fyrir ráðherra

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

fjarskipti h fu markmi d r rugg og a gengileg fjarskipti

FjarskiptiHöfuðmarkmið: Ódýr, örugg og aðgengileg fjarskipti.

 • Fjarskiptaáætlun fyrir árin 2004–2010
 • Auðlindir á allra þágu
 • Ný fjarskiptalög hafa breytt miklu
 • Verkefnisstjórn hefur verið skipuð
 • Víðtækt samráð í þeim tilgangi að fá fram sem flest sjónarmið

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

fjarskipti h fu markmi d r rugg og a gengileg fjarskipti1

FjarskiptiHöfuðmarkmið: Ódýr, örugg og aðgengileg fjarskipti.

 • Fjarskiptaáætlun fyrir árin 2004–2010
 • Auðlindir í allra þágu
 • Breiðbandsvæðing landsins
 • Bætt fjarskiptasamband á þjóðvegum og helstu ferðamannastöðum
 • Öryggi upplýsinga á fjarskiptanetum
 • Þriðja kynslóð farsíma
 • Stafrænt sjónvarp

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

fjarskipti h fu markmi d r rugg og a gengileg fjarskipti2

FjarskiptiHöfuðmarkmið: Ódýr, örugg og aðgengileg fjarskipti.

 • Fjarskipti í dreifbýli
 • Hlutabréf í Landssíma Íslands hf.
 • Farice - nýr sæstrengur
 • Póst- og fjarskiptastofnun efld

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

p stm l h fu markmi d r hr og rugg p st j nusta

PóstmálHöfuðmarkmið: Ódýr, hröð og örugg póstþjónusta.

 • Vaxandi verkefni Íslandspósts
 • Póstþjónusta
 • Ný verkefni
 • Svæðisstöðvar og útstöðvar í verktöku
 • Fimm daga dreifing
 • 1.október 2004
 • Póst- og fjarskiptastofnun
 • Sterk eftirlitsstofnun mikilvæg

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

vegam l
Höfuðmarkmið: Að auka hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri vega og tryggja greiðar og umhverfisvænar samgöngur.

Vegamál

 • Samgönguáætlun - vegamál
 • Áætlun til fjögurra og tólf ára
 • Endurskoðuð áætlun lögð fram í haust
 • Auka samstarf stofnana ráðuneytisins

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

vegam l1
Höfuðmarkmið: Að auka hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri vega og tryggja greiðar og umhverfisvænar samgöngur.

Vegamál

 • Markmið samgönguáætlunar
 • Greiðar samgöngur
 • Hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri
 • Umhverfisvænar samgöngur
 • Öryggi í samgöngum
 • Bættar almenningssamgöngur

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

vegam l2
Höfuðmarkmið: Að auka hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri vega og tryggja greiðar og umhverfisvænar samgöngur.

Vegamál

 • Vegalög eru til endurskoðunar
 • Einkaframkvæmd og gjaldtaka af samgöngumannvirkjum
 • Ferjurekstur og almenningssamgöngur
 • Útboð sérleyfa á árinu 2005
 • Samgöngumiðstöð og samstarf við Reykjavíkurborg um almenningssamgöngur

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

umfer arm l
Höfuðmarkmið: Að auka öryggi og fækka slysum í umferðinni.

Umferðarmál

 • Umferðarmál flutt til samgönguráðuneytisins
 • Öryggisaðgerðir á vegum
 • Umferðaröryggisáætlun endurskoðuð
 • Breytingar á skipulagi og framkvæmd umferðaröryggismála
 • Þörf á að auka slysarannsóknir
 • Samstarf og skýr verkaskipting Vegagerðar og Umferðarstofu
 • Skipulagt samstarf við tryggingafélög og Slysavarnarfélagið Landsbjörg

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

siglingar
Höfuðmarkmið: Að auka öryggi og hagkvæmni í siglingum.

Siglingar

 • Samgönguáætlun - hafnagerð
 • Ný hafnalög
  • Stuðla að sameiningu hafna
 • Skipaskoðun einkavædd 1.mars 2004
 • Langtímaáætlun um öryggismál sjófarenda

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

siglingar1
Höfuðmarkmið: Að auka öryggi og hagkvæmni í siglingum.

Siglingar

 • Lög um öryggismönnun skipa
 • Vaktstöð siglinga
 • Siglinga- og hafnavernd
 • Alþjóðleg skipaskrá

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

flugm l
Höfuðmarkmið: Að auka öryggi og hagkvæmni í flugi og flugrekstri og bæta rekstur flugvalla, flugþjónustu og stjórnsýslu í flugmálum.

Flugmál

 • Samgönguáætlun - flugvellir
 • Uppbygging flugvalla
 • Endurnýjun flugleiðsögubúnaðar á flugvöllum
 • Samgöngumiðstöð við Reykjavíkurflugvöll
 • Framtíðarskipan flugmála
 • Stýrihópur hefur verið skipaður
 • Rekstrarfyrirkomulag endurskoðað

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

flugm l1
Höfuðmarkmið: Að auka öryggi og hagkvæmni í flugi og flugrekstri og bæta rekstur flugvalla, flugþjónustu og stjórnsýslu í flugmálum.

Flugmál

 • Samræmd flugverndaráætlun
 • Fjarskiptaþjónustan í Gufunesi yfirtekin og stefnt að samstarfi við aðrar þjóðir um flugumferðarþjónustu
 • Áhersla á gerð nýrra loftferðasamninga

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

ranns knarnefndir
Höfuðmarkmið: Að auka öryggi og þekkingu í flugi, á sjó og á vegum.

Rannsóknarnefndir

 • Rannsóknarnefnd sjóslysa
 • Bæta kynningu á verkefnum nefndarinnar

Rannsóknarnefnd flugslysa

 • Frumvarp um rannsóknir flugslysa
 • Bæta aðstöðu
 • Rannsóknarnefnd umferðarslysa
 • Endurskoðalög og efla starfsemi nefndarinnar

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

fer am l
Höfuðmarkmið: Að auka vöxt og nýsköpun í íslenskri ferðaþjónustu.

Ferðamál

Skrifstofa Ferðamálaráðs verði efld sem stjórnsýslustofnun, en verði umfram allt aflvaki landkynningar í þágu ferðaþjónustunnar

Stefnumótun í ferðamálum 2005–2015

Stýrihópur hefur verið skipaður og starfsmaður ráðinn

Skilgreina samstarf opinberra og einkaaðila

Lög um ferðamál verða endurskoðuð

Byggir á umfangsmikilli undirbúnings- og greiningarvinnu sem felst í skýrslum um heilsutengda ferðaþjónustu, menningartengda ferðaþjónustu, auðlindina Ísland og framtíðarnefnd ferðaþjónustunnar

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

fer am l1
Höfuðmarkmið: Að auka vöxt og nýsköpun í íslenskri ferðaþjónustu.

Ferðamál

Markaðsmál

Aukin áhersla á upplýsingamiðstöðvar

Aðkoma stjórnvalda endurskoðuð

Samstarf við atvinnugreinina

Samstarf á vegum Iceland Naturally

Sókn á nýjum markaðssvæðum

Reynsla af IN nýtt í Evrópu

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

fer am l2
Höfuðmarkmið: Að auka vöxt og nýsköpun í íslenskri ferðaþjónustu.

Ferðamál

Tónlistar- og ráðstefnumiðstöð

Megin tilgangur að fjölga ferðamönnum

Stefnt að byggingu við Austurhöfn Reykjavíkurhafnar

Norðurbryggja í Kaupmannahöfn

Upplýsingamiðstöð opnuð 15. janúar 2004

Samstarf Íslands, Danmerkur, Færeyja og Grænlands eflt

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

fer am l3
Höfuðmarkmið: Að auka vöxt og nýsköpun í íslenskri ferðaþjónustu.

Ferðamál

Samstarfsaðilar samgönguráðuneytisins

Hólaskóli - fjarnám í ferðamálafræðum

Sveitarfélög á Snæfellsnesi - Green Globe 21

Snorrastofa í Reykholti - gestastofa og menningarvefur

Geysisstofa í Haukadal - gestastofa

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

fer am l4
Höfuðmarkmið: Að auka vöxt og nýsköpun í íslenskri ferðaþjónustu.

Ferðamál

Samstarfsverkefni samgönguráðuneytisins

Samgönguráðuneytið í Grænlandi og Flugfélag Íslands - flug

til Suður-Grænlands

Hestamiðstöð Íslands

Umboðsmaður íslenska hestsins

SAMIK

FITUR

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

almenn verkefni3

Almenn verkefni

Ráðstefnur framundan

Fjarskiptaþing

Samgönguþing

Öryggisvika sjómanna

Umferðaröryggisþing

Ferðamálaþing

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

fer am l5
Höfuðmarkmið: Að auka vöxt og nýsköpun í íslenskri ferðaþjónustu.

Ferðamál

Ferðaþjónusta forgangsmál kjörtímabilsins

Allir þættir samgöngumála efla ferðaþjónustuna

Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson

ad