zp sobilost m idel stroj a proces p ej mac a periodick zkou ky cmm n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Způsobilost měřidel, strojů a procesů Přejímací a periodické zkoušky CMM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Způsobilost měřidel, strojů a procesů Přejímací a periodické zkoušky CMM - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

ČVUT - Fakulta strojní Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie. Ing. Libor Beránek, Ph.D . Ing. Josef Křepela. Strojírenská metrologie. Způsobilost měřidel, strojů a procesů Přejímací a periodické zkoušky CMM. Požadavek zákazníka. Rozdělení procesu. USL. Ztrátová funkce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Způsobilost měřidel, strojů a procesů Přejímací a periodické zkoušky CMM' - maxima


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zp sobilost m idel stroj a proces p ej mac a periodick zkou ky cmm

ČVUT - Fakulta strojní

Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

Ing. Libor Beránek, Ph.D.

Ing. Josef Křepela

Strojírenská metrologie

Způsobilostměřidel, strojů a procesůPřejímací a periodické zkoušky CMM

slide2

Požadavek zákazníka

Rozdělení procesu

USL

Ztrátová funkce

LSL

Velikost ztráty v bodě 2,2

cílový prostor USL - LSL

prostor přirozené variability 6 s

neshodné

jednotky

neshodné

jednotky

Filozofie „cílového prostoru“ a filozofie „ztrátové funkce“

Cp = 2,0

Cp = 1,0

slide3

.

Číselné porovnání povolené variability dané mezními hodnotami

LSL a USL

a přirozené variability vyjádřené šesti směrodatnými odchylkami

6 s

je vyjádřeno ukazatelem způsobilosti

Tento ukazatel předpokládá normální rozdělení N(m,s2) se střední hodnotoum směrodatnou odchylkou s, ale nebere zřetel na střední hodnotu ( např. nastavení). Vyjadřuje

„ČEHO JSME SCHOPNI DOSÁHNOUT“.

slide4

LSL

USL

0,006%

0,4%

9%

9%

0,4%

50%

50%

Znázorněná rozdělení mají všechna Cp = 1,33, ale při tom podíl neshodných se pohybuje od 0,006% až po 50%

Mezi toleranční meze USL a LSL se vejde 8 směrodatných odchylek s (s = 0,75).

slide5

12 s mezi USL a LSL

10 s mezi USL a LSL

8 s mezi USL a LSL

6 s mezi USL a LSL

4 s mezi USL a LSL

Porovnání rozdělení znaku jakosti s různou variabilitou a jim odpovídajícím ukazatelům způsobilosti Cp s vyjádřením podílu jednotek mimo toleranční meze

USL

LSL

Cp = 2,0  0,002 ppm

Cp = 1,67  0,57 ppm

Cp = 1,33  66,1 ppm

Cp = 1  0,27%

Cp = 0,67  4,44%

p = 2,22%

slide6

.

Obvykle se označuje a .

Tento ukazatel rovněž předpokládá normální rozdělení N(m,s2) se střední hodnotoum a směrodatnou odchylkou s, ale závisí na střední hodnotě ( nastavení).

Abychom mohli charakterizovat

„ČEHO JSME SKUTEČNĚ DOSÁHLI“

musíme použít ukazatele, který zohledňuje střední hodnotu (nastavení). Takovým ukazatelem je ukazatel způsobilosti

slide7

Znázorněná rozdělení mají všechna Cp = 1,33, ale při tom ukazatel Cpk se pohybuje mezi 1,33 a 0.

CpL = CpU = 1,33  66,1 ppm

USL

LSL

CpU = 0,89  0,38 %

CpL = 0,89  0,38 %

CpL = 0

 50 %

CpL = 0,44  9,34 %

CpU = 0,44  9,34 %

CpU = 0

 50 %

Mezi toleranční meze USL a LSL se vejde 8 směrodatných odchylek s (s = 0,75).

slide8

ANALÝZA ZPŮSOBILOSTI PROCESU

 • předpokládá
 • způsobilost měřidla - měřícího zařízení;
 • krátkodobou - okamžitou způsobilost výrobního zařízení;
 • předběžnou způsobilost procesu před náběhem sériové výroby;
 • dlouhodobou způsobilost procesu.
slide9

je ukazatel způsobilosti měřidla vzhledem k mezním hodnotám a

je ukazatel způsobilosti měřidla vzhledem k celkové variabilitě procesu.

 • Způsobilost měřidla - měřícího zařízení vyžaduje
  • prověření opakovatelnosti (kolísání vlivem měřícího zařízení);
  • prověření reprodukovatelnosti (kolísání vlivem posuzovatele);
  • stanovení způsobilosti:
  • opakovaně ( n = 30) proměřit stanovený etalon T, vypočítat výběrový průměr a směrodatnou odchylku sg. potom
chyby v konstrukci cmm
Chyby v konstrukci CMM

21 geometrických chyb

p ej mac a periodick zkou ky
Přejímací a periodické zkoušky

CMM komplexní technický systém, pro kvantifikaci měřicích schopností souřadnicových měřicích strojů jsou definovány přejímací a periodické zkoušky.

Přejímací zkoušky se provádějí podle specifikací a postupů výrobce v souladu s ISO 10360.

Periodické zkoušky se provádějí podle specifikací uživatele a postupů výrobce.

sn en iso 10 360
ČSN EN ISO 10 360
 • Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM)
 • 7 částí
 • ČSN EN ISO 10 360-2: Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření lineárních rozměrů.
z kladn pojmy
Základní pojmy

Snímací systémProbingsystem

slide15

Základní pojmy

Kloubový snímací systém

Articulatingprobingsystem

slide16

Základní pojmy

Pojmenování bodů

sn en iso 10 360 2 2002
ČSN EN ISO 10 360-2:2002
 • Chyba indikace CMM, E, při měření rozměru.

MPEE = ± A + L/K [µm]

 • Chyba indikace CMM, P, snímacího systému.

MPEP = B [µm]

slide18

Druhy kalibračních artefaktů

Koncová měrka

Stupňová měrka

Deska s koulemi

Deska s otvory

Tyč s koulemi

Krychle s koulemi

a další

sn en iso 10 360 2 20101
ČSN EN ISO 10 360-2:2010

Zavádí nové termíny, definice a značky

sn en iso 10 360 2 20102
ČSN EN ISO 10 360-2:2010

Environmentální podmínky

Provozní podmínky

slide22

Přejímací a periodické zkoušky

Přejímací zkouška může být použita po dohodě mezi výrobcem a uživatelem jako zkouška k ověření způsobilosti i stavu CMM používaného pro měření lineárních rozměrů podle specifikací pro stanovené maximální dovolené chyby E0,MPE, E150,MPE a maximální dovolenou mez R0,MPL.

Periodická zkouška může být použita k ověření způsobilosti CMM používaného pro měření lineárních rozměrů v organizacích s vnitřním prokazováním systému kvality podle specifikací pro maximální dovolené chyby E0,MPE, E150,MPE a maximální dovolenou mez R0,MPL.

Uživatel může stanovit maximální dovolené chyby a specifikovat podrobně aplikovaná omezení E0,MPE, E150,MPEa R0,MPL

slide23

Chyba při měření délky s nulovou vzdáleností osy pinoly od odsazení hrotu snímacího doteku E0

4 z poloh musí být diagonálami

Pořadí měření

A1B1, A2B2, A3B3

A1B1, B2A2, A3 B3

slide25

Opakované rozpětí chyby při měření délky, R0

Rozdíl největší a nejmenší hodnoty při třech opakovaných měřeních chyby délky pomocí CMM s nulovou vzdáleností odsazení hrotu snímacího doteku od osy pinoly.

 • Nesmí překročit maximální dovolenou mez opakovaného rozpětí chyby R0,MPL
 • (extrémní hodnota opakovaného rozpětí chyby měřené délky R0 přípustná specifikací) která je stanovena:
  • výrobcem, v případě přejímacích zkoušek;
  • uživatelem, v případě periodických zkoušek.
 • Opakované rozpětí chyby při měření délky (hodnoty R0) a maximální dovolená mez opakovaného rozpětí chyby při měření délky R0,MPL se udávají v mikrometrech.

Pro každou sadu tří opakovaných měření podle E0, se vypočte opakované rozpětí R0, přičemž se vyhodnotí rozpětí tří opakovaných měření délek.

slide26

Chyba při měření délky pro vzdálenost 150mm odsazení hrotu snímacího doteku od osy pinoly E150

Předem zvolené odsazení hrotu snímacího doteku

od osy pinoly je 150 mm (15 mm); E150.

slide27

Orientace snímacího doteku

X: 1A a 1B

Y: 2A a 2B

-Y

-X

+X

+Y

slide30

Způsobilost CMM používaného pro měření lineárních rozměrů

je ověřena, pokud chyby při měření délky (hodnoty E0) s nulovou vzdáleností odsazení hrotu snímacího doteku od osy pinoly jsou umístěny v rozpětí maximální dovolené chyby při měření délky E0,MPE, jak je specifikováno výrobcem

opakované rozpětí chyby při měření délky (hodnoty R0) je umístěno v rozpětí maximálních dovolených mezí opakovaného rozpětí R0,MPL, jak je specifikováno výrobcem

chyby při měření délky (hodnoty E150) pro vzdálenosti 150 mm odsazení hrotu snímacího doteku od osy pinoly jsou umístěny v rozpětí maximální dovolené chyby při měření délky E150,MPE, jak je specifikováno výrobcem

Pro CMM, které nejsou určeny pro použití s odsazením hrotu snímacího doteku od osy pinoly nebo ty které nejsou způsobilé pro použití s odsazením hrotu snímacího doteku od osy pinoly jakékoliv délky L, není požadováno ověření chyby při měření délky EL.

sn en iso 10360 3 2001 sou adnicov m ic stroje s osou oto n ho stolu jako tvrtou osou
ČSN EN ISO 10360-3:2001Souřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou
slide32

ČSN EN ISO 10360-3:2001Souřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou

Dvě koule A a B o průměru 10-30mm, s kalibrací tvaru

slide33

ČSN EN ISO 10360-3:2001Souřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou

slide34

ČSN EN ISO 10360-4:2001Souřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním

* H = 0,1mm

*L = 1mm

slide35

ČSN EN ISO 10360-4:2001Souřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním

slide36

ČSN EN ISO 10360-4:2001Souřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním