Ekoteollisuuspuistot suomessa ja maailmalla
Download
1 / 19

Ekoteollisuuspuistot Suomessa ja maailmalla - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Ekoteollisuuspuistot Suomessa ja maailmalla. Laura Saikku Etelä-Savon Maakuntaliitto. Teollinen ekologia. Luonnon ekosysteemien toiminnasta mallia ihmisen teollisiin järjestelmiin Materiaalivirtojen sulkeminen Energian tehokas käyttö Yhteistyö ja vuorovaikutus Välineinä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ekoteollisuuspuistot Suomessa ja maailmalla' - max


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ekoteollisuuspuistot suomessa ja maailmalla

Ekoteollisuuspuistot Suomessa ja maailmalla

Laura Saikku

Etelä-Savon Maakuntaliitto


Teollinen ekologia
Teollinen ekologia

 • Luonnon ekosysteemien toiminnasta mallia ihmisen teollisiin järjestelmiin

 • Materiaalivirtojen sulkeminen

 • Energian tehokas käyttö

 • Yhteistyö ja vuorovaikutus

 • Välineinä

  • tuotetasolla esim. elinkaarianalyysit, ympäristö-myötäinen tuotesuunnittelu, materiaalivirta-analyysit

  • paikallis- ja aluetasolla ekoteollisuuspuistot


Ekoteollisuuspuisto
Ekoteollisuuspuisto

 • Materiaalien, energian ja informaation vaihtoa tietyn maantieteellisesti rajatun alueen toimijoiden välillä

 • Luonnonvarojen käytön tehokkuus

 • Materiaalikiertojen sulkeminen, toisen prosessin jätteitä hyödynnetään raaka-aineina toisissa

 • Tiivis yhteistyö ja vuorovaikutus

 • Teolliset toimijat liitetään yhteen yhteisten kilpailullisten hyötyjen kautta

 • Kokonaisvaltainen systeeminäkökulma


Materiaalien ja energian tehokas k ytt yhteisty ss

KIERTO

Materiaalien ja energian tehokas käyttö yhteistyössä

SISÄÄN ULOS

raaka-aineita jätteitä

energiaa jätelämpöä

Alueen rajojen sisällä suuremmat virrat kuin virrat sisään ja ulos


Ekoteollisuuspuiston synty itsest n kehittyneet j rjestelm t
Ekoteollisuuspuiston synty - itsestään kehittyneet järjestelmät

 • Kehittyneet spontaanisti toimijoiden välisen yhteistyön kautta

 • Luultavasti lukuisia, ei-dokumentoituja

 • Esimerkkejä metsätaloudessa, energiantuotannossa ja maataloudessa

 • Tunnetuin esimerkki Kalundborgin teollinen symbioosi Tanskassa


Kalundborg tanska
Kalundborg, Tanska

 • Kehittynyt itsestään taloudellisin perustein

 • Toimijat:

  • Energy E2 – Aesnaes 1500MW kivihiilivoimalaitos

  • BPB Gyproc A/S - kipsilevytehdas

  • Novo Nordisk A/S - kansainvälinen bioteknologian ja lääkealan yritys; tuottaa erityisesti insuliinia

  • Novozymes A/S - entsyymitehdas

  • Statoil A/S - öljynjalostamo

  • Bioteknisk Jordrens Soilrem A/S - öljyllä, kemikaaleilla ja raskasmetalleilla saastuneen maan puhdistusta

  • Kalundborgin kunta


Kalundborg tanska1
Kalundborg, Tanska

 • Virrat: höyry ja lämpö, vesi, kaasu, kipsi, polttotuhka, lannoitteet, hiivaliete, jäteliete

 • Jätteitä hyödyksi noin 2,9 milj. t/a, alueen vedenkulutus pienentynyt 25%, esim. voimalaitos vähentänyt vedenkäyttöä 60% kierrätyksen avulla

 • Säästöiksi arvioitu vuositasolla: pohjavesi 2,1 milj. m3, pintavesi, 1,2 milj. m3, öljy 20.000 tn ja luonnonkipsi 200.000 tn.

 • Kierrätystä tehostavien investointien keskimääräinen takaisinmaksuaika 3-5 vuotta, rahallinen säästö n. 17 milj. €/v.


Ekoteollisuuspuistot suomessa ja maailmalla

TEOLLINEN SYMBIOOSI 1975

Statoil

Jalostamo

1 Pintavesi 1961

Lannoite- teollisuus

Tissø järvi

2

Kaasu

1972

3 1973

NovoNordisk

+

Novozymes

Asnæs

Voimalaitos

Gyproc

Sementti

teollisuus

Kalanviljely

Kalundborgin kunta

Maatilat


Ekoteollisuuspuistot suomessa ja maailmalla

TEOLLINEN SYMBIOOSI 1985

Statoil

jalostamo

Lannoite- teollisuus

1Pintavesi 1961

Tissø järvi

2

Gas

1972

9

Höyry 1982

31973

Asnæs

Voimalaitos

Novo Nordisk

+

Novozymes

Gyproc

5 Lentotuhka 1979

8Höyry

1982

Sementti

teollisuus

4

Biomassa/

NovoGro

1976

7

Lämpö

1982

6

Lämpö

1980/89

Kalanviljely

Kalundborgin kunta

Maatilat


Ekoteollisuuspuistot suomessa ja maailmalla

TEOLLINEN SYMBIOOSI 2001

13 Ammonium-

tiosulfaatti

Lannoite- teollisuus

1Pintavesi 1961

Statoil

jalostamo

Tissø järvi

14 Tekn. vesi

14Tekn. vesi

Allas

10

Pintavesi

1987

11

Jäähdytysvesi 1987

9

Höyry 1982

1991

1995

18 Hulevesi

31973

Novo Nordisk

+

Novozymes

Asnæs

Voimalaitos

16 Kipsi 1993

Gyproc

8 Höyry

5 Lentotuhka

1982

1979

Sementti-teollisuus

4

Biomassa/

NovoGro

1976

6

Lämpö

1980/89

7

Lämpö

1981

12

Hiiva-

liete

1989

Kalanviljely

Bioteknisk Jordrens

Soilrem

17 Jätevesi

19Liete

Kalundborgin kunta

Maatilat

1995

1998


Ekoteollisuuspuiston synty suunnitellut j rjestelm t
Ekoteollisuuspuiston synty - suunnitellut järjestelmät

 • Voidaan suunnitella ja rakentaa olemassa olevien toimintojen pohjalta tai alusta asti

 • Fyysisten virtojen pohjalta – hyödynnetään olemassa olevien materiaalien ym.vaihtoa

 • Yritysnäkökulmasta – etsitään mukaan potentiaalisia ja kiinnostuneita toimijoita, hyödynnetään olemassa olevia yhteistyöverkostoja

 • Ankkuritoimijan ympärille

 • USA, Hollanti, Itävalta, Espanja, Costa Rica, Australia, monet Aasian maat; Iso-Britannia


Hy dyt ja vahvuudet
Hyödyt ja vahvuudet

 • Taloudelliset hyödyt

  • vähentyneet raaka-aine, energia- jäte, ja päästöjenhallintakustannukset

  • parantunut kilpailukyky

  • imagomarkkinoinnin mahdolliset hyödyt

  • hyötyjä toimintojen yhdistämisen kautta esim. pienentyneet kuljetuskustannukset


Hy dyt ja vahvuudet1
Hyödyt ja vahvuudet

 • Ympäristöhyödyt

  • vähentynyt neitseellisten raaka-aineiden ja energian käyttö (korvataan jätteillä)

  • vähemmän kaatopaikkajätettä ja pienemmät päästöt

 • Sosiaaliset hyödyt

  • uusia työpaikkamahdollisuuksia materiaalien ja energian paikallisen käytön ja hallinnan kautta

  • lisääntynyt yhteistyö ja osallistuminen koko alueella


Menestystekij it 1
Menestystekijöitä (1)

 • yritysten läheinen sijainti, toimijoiden monipuolisuus, materiaali- ja energiavirrat sopivat hyvin yhteen

 • taloudellinen toteuttamiskelpoisuus

 • realistiset odotukset, kiinnostus jatkuvaa

 • aktiivinen osallistuminen

 • johdon ja työntekijöiden sitoutuminen

 • luottamus


Menestystekij it 2
Menestystekijöitä (2)

 • materiaalivirtojen jatkuvuus, suhteet yhteistyökumppaneihin

 • tasapainoiset valtasuhteet

 • sopimukset

  • viralliset eri yhteistyösuhteisiin liittyen

  • epäviralliset, perustuvat luottamukseen


Menestystekij it 3
Menestystekijöitä (3)

 • Ankkuritoimija

  • suuri alueen yritys, esim. energiantuotantolaitos

  • motivoi ja aktivoi muita, taloudelliset resurssit

  • jatkuvat sivutuotteiden virrat

 • Koordinaattori

  • avustaa toimijoiden välisessä yhteistyössä

  • kerää tietoa, tunnistaa uusia yhteistyömahdollisuuksia

  • seuraa toimijoiden välistä keskustelua, osallistuu

  • motivoi yrityksiä


Menestystekij it 4
Menestystekijöitä (4)

 • Selkeä visio

  • ekoteollisuuspuiston tarkoitus ja tavoitteet

  • mitä itse halutaan, mikä motivoi muita

  • pitkän aikavälin visiossa tulee korostaa, että verkosto on yhteisö, ei pelkästään toisiaan lähellä sijaitsevien yritysten keskittymä


Pursialan ekoteollisuuspuisto
Pursialan ekoteollisuuspuisto

Esiselvitys keväällä 2006:

Ekoteollisuuspuiston perustamisedellytysten kartoitus ja erillisen

hankesuunnitelman laatiminen ottaen huomioon yhteistyö-

mahdollisuudet perustettavan Mikkelipuiston kanssa.

Yrityshaastattelut:

Etelä-Savon Energia, Misawa Homes of Finland Ltd:n sahalaitos,

Anne Linnonmaa Oy, Mölnlycke Health Care Oy ,Oy Lifa Air Ltd,

SWM-Wood Oy , Matrella Oy, Mikkelin Betoni Oy ,Kenkävero,

Mikkelipuisto, Hotelli Varsavuori ,Puukeskus Oy, G-levy ja Puu,

Suur-Savon Leipomo


Ekoteollisuuspuistot suomessa ja maailmalla

Rantasalmen asemanseutu (läheiset asuinrakennukset)

SUUR-SAVON SÄHKÖ OY

Sähkö

ASCUS TECH OY

Briketti-laitos

Hakelämpö-keskus (2960 MWh)

Precut-talojen puuosat

Kauko-lämpö

Puupuru 2000 t

Puujäte, pakkauspahvi ja -muovi

Puupuru 500 m3

Puru ja puujätettä

Alihankintaa (puumateriaalit, puun työstö)

SIL-KAS OY

- ikkuna- ja ovi-aihiovalmistaja

 • RANTASALMI OY

 • hirsitalovalmistaja

Terähuolto

Kuljetuspalvelu

Ikkunoita ja ovia

JK-TERÄMET KY

- terähuolto

KULJETUSLIIKE

MYLLYS KY

Puutavaraa, mm. ikkuna-aihioita (10 m3)

RAITARANTA

- puusepänliike

 • KORPIHONKA

 • puusepänliike

Rantasalmen Ekoteollisuuspuisto

TMI SEIJA PARTINEN

- ruokala

Paneeli- ja lautatavara

Kuivauspalvelu

Materiaalivirrat

Palvelut

PARLATUOTE OY

Rantasalmen Ekoteollisuuspuistoon kuuluvien yritysten sekä yhteistyöyritysten väliset virrat (määrät vuositasolla, kuva ei ole täydellinen)

Yrityksissä syntyvää puujätettä menee myös poltettavaksi yksityisille. Sil-kas Oy toimittaa puujätettä myös muille energiayhtiöille. Ascus Tech Oy:n valmistustoiminta on Rantasalmi Oy:n tiloissa ja henkilökunnalla. Suur-Savon Sähkö Oy:n hakelämpökeskus sijaitsee samalla teollisuusalueella kuin ekoteollisuuspuisto. Muita yhteistyöyrityksiä ovat pintakäsittelyä ja alihankintatuotteita tekevä LK-Puu Oy, puutavaran toimittajat A. Nissinen ja Pojat sekä Rantawood ja Puusepänliike H. Rautiainen.