slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEFORMACE PEVNÝCH TĚLES PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEFORMACE PEVNÝCH TĚLES

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

DEFORMACE PEVNÝCH TĚLES - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

Podmínky používání prezentace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DEFORMACE PEVNÝCH TĚLES' - mave


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Podmínky používání prezentace

Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Použití pro výuku jako podpůrný nástroj pro učitele či materiál pro samostudium žáka, rovněž tak použití jakýchkoli výstupů (obrázků, grafů atd.) pro výuku je podmíněno zakoupením

licence pro užívání software E-učitel příslušnou školou.

Cena licence je 250,- Kč ročně a opravňuje příslušnou školu k používání všech aplikací pro výuku zveřejněných na stránkách www.eucitel.cz. Na těchto stránkách je rovněž podrobné znění licenčních podmínek a formulář pro objednání licence.

Pro jiný typ použití, zejména pro výdělečnou činnost, publikaci výstupů z programu atd., je třeba sjednat jiný typ licence. V tom případě kontaktujte autora (info@eucitel.cz) pro dojednání podmínek a smluvní ceny.

OK

DEFORMACE PEVNÝCH TĚLES

© RNDr. Jiří Kocourek 2013

slide2

DEFORMACE PEVNÝCH TĚLES

© RNDr. Jiří Kocourek 2013

slide3

Deformace

Změna tvaru nebo objemu pevné látky působením vnějších sil.

slide4

Deformace

Změna tvaru nebo objemu pevné látky působením vnějších sil.

Pružná (elastická) deformace

– deformace je dočasná; jakmile přestanou působit vnější síly, těleso se samovolně vrátí do původního tvaru

Příklady: napínání pružiny, ocelového pásku, gumy atd.

slide5

Deformace

Změna tvaru nebo objemu pevné látky působením vnějších sil.

Pružná (elastická) deformace

– deformace je dočasná; jakmile přestanou působit vnější síly, těleso se samovolně vrátí do původního tvaru

Příklady: napínání pružiny, ocelového pásku, gumy atd.

Nepružná (tvárná, plastická) deformace

– deformace je trvalá; tvar (objem) tělesa zůstane změněn i pokud přestanou působit deformující síly

Příklady: ohnutí drátu, kování nebo válcování železa atd.

slide9

Deformace tahem:

– F

F

Příklad: napínání lana

slide13

Deformace tlakem:

– F

F

Příklad: namáhání pilíře mostu

slide16

Deformace ohybem:

– F

F

F

Příklad: namáhání mostu mezi dvěma pilíři

slide20

Deformace smykem:

F

– F

Příklad: namáhání nýtů spojujících dvě desky

slide23

Deformace kroucením:

F

F

– F

– F

Příklad: namáhání hřídele kola, utahování šroubu

slide24

Pružná deformace tahem:

F

Uvažujme speciální případ: Na těleso tvaru kvádru, které je na jednom konci upevněné, působí na druhém konci vnější (plošná) síla.

slide25

Pružná deformace tahem:

F

Vnější síla působí na krajní vrstvu částic. Proti ní působí vazby mezi částicemi silou pružnosti (jako např. při napínání pružiny).

slide26

Pružná deformace tahem:

F

Vnější síla působí na krajní vrstvu částic. Proti ní působí vazby mezi částicemi silou pružnosti (jako např. při napínání pružiny).

slide27

Pružná deformace tahem:

F

Tím se síla postupně přenáší do vnitřních vrstev částic, dokud se nevytvoří rovnováha.

slide28

Pružná deformace tahem:

F

Tím se síla postupně přenáší do vnitřních vrstev částic, dokud se nevytvoří rovnováha.

slide29

Pružná deformace tahem:

F

Tím se síla postupně přenáší do vnitřních vrstev částic, dokud se nevytvoří rovnováha.

slide30

Pružná deformace tahem:

F

Tím se síla postupně přenáší do vnitřních vrstev částic, dokud se nevytvoří rovnováha.

slide31

Pružná deformace tahem:

F

Tím se síla postupně přenáší do vnitřních vrstev částic, dokud se nevytvoří rovnováha.

slide32

Pružná deformace tahem:

F

Tím se síla postupně přenáší do vnitřních vrstev částic, dokud se nevytvoří rovnováha.

slide33

Pružná deformace tahem:

F

Tím se síla postupně přenáší do vnitřních vrstev částic, dokud se nevytvoří rovnováha.

slide34

Pružná deformace tahem:

F

– F

Tím se síla postupně přenáší do vnitřních vrstev částic, dokud se nevytvoří rovnováha.

slide35

Pružná deformace tahem:

F

– F

FP

– FP

Na libovolnou plochu příčného řezu pružně deformovaného tělesa působí z obou stran stejně velké síly pružnosti - vzniká stav napjatosti.

slide36

Pružná deformace tahem:

F

– F

FP

– FP

Na libovolnou plochu příčného řezu pružně deformovaného tělesa působí z obou stran stejně velké síly pružnosti - vzniká stav napjatosti.

Tento stav charakterizujeme veličinou normálové napětí:

FP

sn=

Jednotka: 1 N · 1 m-2 = 1 Pa

S

FP ... síla pružnosti ; S ... plocha řezu

slide37

Pružná deformace tahem:

F

– F

FP

– FP

Na libovolnou plochu příčného řezu pružně deformovaného tělesa působí z obou stran stejně velké síly pružnosti - vzniká stav napjatosti.

Tento stav charakterizujeme veličinou normálové napětí:

FP

F

V rovnovážném stavu jsou síly pružnosti v libovolném průřezu stejně velké a rovné vnější deformující síle.

sn= =

S

S

FP ... síla pružnosti ; S ... plocha řezu ; F ... vnější deformující síla

slide38

Pružná deformace tahem:

F

l

l... počáteční délka

slide39

Pružná deformace tahem:

F

– F

Dl

l

l... počáteční délka

Dl ... prodloužení způsobené silou F

slide40

Pružná deformace tahem:

F

– F

Dl

l

l... počáteční délka

Dl ... prodloužení způsobené silou F

Dl » l

Z pokusů vyplývá:

Dl » sn

slide41

Pružná deformace tahem:

F

– F

Dl

l

l... počáteční délka

Dl ... prodloužení způsobené silou F

1

Dl =l · sn·

Z pokusů vyplývá:

E

slide42

Pružná deformace tahem:

F

– F

Dl

l

l... počáteční délka

Dl ... prodloužení způsobené silou F

Dl

1

= sn·

l

E

slide43

Pružná deformace tahem:

F

– F

Dl

l

l... počáteční délka

Dl ... prodloužení způsobené silou F

Dl

1

e =

= sn·

l

E

Hookeův zákon

E ... Youngův modul pružnosti ; jednotka rovněž 1 Pa

slide44

Pružná deformace tahem:

F

– F

Dl

l

l... počáteční délka

Dl ... prodloužení způsobené silou F

Dl

1

e =

= sn·

l

E

Hookeův zákon

Příklady hodnot E pro některé látky:

guma - 10-100 MPa, hliník - 69 GPa, měď - 117 GPa, ocel - 200 GPa,

slide45

Pružná deformace tahem:

F

– F

Dl

l

l... počáteční délka

Dl ... prodloužení způsobené silou F

Poznámka:

Zvyšujeme-li normálové napětí nad určitou mez (mez pružnosti), deformace přestane být pružná.

Při dalším zvyšování může dojít k přetržení tělesa (mez pevnosti).

slide46

Obrázky, animace a videa použité v prezentacích E-učitel jsou buď originálním dílem autora, nebo byly převzaty z volně dostupných internetových stránek.