Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SWISS-UKRAINIAN FOREST DEVELOPMENT PROJECT IN TRANSCARPATHIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SWISS-UKRAINIAN FOREST DEVELOPMENT PROJECT IN TRANSCARPATHIA

SWISS-UKRAINIAN FOREST DEVELOPMENT PROJECT IN TRANSCARPATHIA

126 Views Download Presentation
Download Presentation

SWISS-UKRAINIAN FOREST DEVELOPMENT PROJECT IN TRANSCARPATHIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SWISS-UKRAINIAN FOREST DEVELOPMENT PROJECT IN TRANSCARPATHIA ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ЗАКАРПАТТІ Експеримент з підвищення ефективності використання паливної деревини Fuelwood efficiency increase experiment

 2. Preconditions Передумови The problem of fuelwood supply to the households was found out during surveys, conducted in years 2004-2005 in Rakhiv and Khust rayons. First step towards solution of this problem was under energy-conservation activity in Nyzhniy Bystryi village school (2005-2006). Проблема забезпечення паливними дровами домогосподарств виявлена в ході досліджень, здійснених у 2004-2005 роках у Рахівському та Хустському районах. Першим кроком до вирішення даної проблеми став захід з енергозбереження у школі села Нижній Бистрий (2005-2006).

 3. Наступним кроком став експеримент з вивчення різних моделей енергозбереження у особистих домогосподарствах. Виконавець: РМЕО “ЕКОСФЕРА” Тривалість: сезон 2006-2007 Ідея: порівняння різних (трьох) моделей енергоефективності житлових приміщень Вартість експерименту: 74,5 тис.грн. The very next activity was an experiment on comparative study of different energy conservation models in private households. Implementing partner: RYEO “ECOSPHERE” Duration: season 2006-2007 Idea: to compare different (three) models of energy conservation in private households Cost of the experiment: 74,5 thousand UAH

 4. методологія methodology • Для участі відібрано 8 домогосподарств села Н.Бистрий схожих за площею та плануванням; • Проведенно роботи з теплоізоляції отворів та заміни системи опалення; • Підтримання сталої температури у всіх будинках (21-22 С); • Щоденний моніторинг витрат паливної деревини та температурних показників; • Порівняння результатів. • 8 households selected for the experiment among households of N.Bystryi village based on the same area and design; • Insulation works and new heating systmen installment conducted; • Maintenance of the same temperature in all houses (21-22 С); • Daily monitoring of fuelwood use and temperature data; • Comparison of results.

 5. table 1. Energy conservation models in private households таблиця 1. Моделі енергоефективності житлових приміщень

 6. Comparison of different heating systems Порівняння різних систем опалення

 7. Теплоізоляція вікон та дверей Згідно результатів експерименту, заходи з утеплення вікон і дверей дозволяють заощадити 0,5-1,5 кубометра дров на опалювальний період у новий та старих будинках відповідно. Вартість заходів з ізоляції отворів у середньому на один будинок склала 940 грн. або 185 дол. США. Insulation of doors and windows In accordance with the results of the experiment, activities of doors and windows insulation allow to save 0.5–1.5 cubic meters of fuelwood in new and old houses correspondingly. Average costs for insulation works of one house made 940 UAH or 185 USD.

 8. Economic expedience factor of energy conservation models Фактор економічної доцільності моделей енергозбереження Порівняння витрат на паливний ресурс при різних системах опалення / Comparison of costs for fuelwood within different heating system

 9. Economic expedience factor of energy conservation models Фактор економічної доцільності моделей енергозбереження Витрати на паливну деревину (ціни Хустського лісгоспу, сезон 2006-2007) / Costs for fuelwood (Khust lishosp prices for season 2006-2007)

 10. Costs for heating system installments Витрати на заміну системи опалення Вартість котла, який використовувався в експерименті становить 4600 грн. Ціни на котли з аналогічними параметрами коливаються від 800 до 1200 дол. США. Ціна котла складає біля 50 % загальної вартості заміни системи опалення. Вартість труб, радіаторів та інших матеріалів склала 3100-4100 грн. для будинків площею 70 та 100 м2 відповідно. Вартість робіт з встановлення котла та системи опалення склала 1300–1750 грн. для будинків площею 70 та 100 м2 відповідно або 13-15 % усієї вартості встановлення системи опалення. Price for stove, which was used in experiment is 4600 UAH. Prices for the same type of stoves vary from 800 to 1200 USD. Price of stove makes up to 50 % of the total costs for new heating system installment. Cost for tubes, radiators and other assembly materials made 3100 and 4100 UAH for houses with area 70 and 100 m2 accordingly. Cost for installment works make 1300 and 1750 UAH for houses with area 70 and 100 m2 accordingly or 13-15 % of the total costs for new heating system installment.

 11. Conclusions Висновки Соціальні: покращення умов проживання в будинках: стала комфортна температура повітря вусіх приміщеннях будинку протягом доби та гаряча вода, заощадження паливної деревину вдвічі. Екологічні: зменшення спалювання деревини, а отже, викиду СО2 та суміші інших газів в атмосферу; зменшення кількості самовільних рубок. Social: improvement of living conditions in the households (alike in gasified villages), comfort temperature in all rooms during the day, hot water and twice less consumption of fuelwood. Ecological: reduction of fuelwood burning, therefore reduction of СО2 and other gases composition into the atmosphere, reduction of illegal cuts.

 12. Conclusions (cont.) Висновки(прод.) Економічні: В опалювальний сезон для нормального опалення будинків загальною площею від 60 до 110 м2 необхідно 8-10 м3 дров’яної деревини. У більш холодні зими кубатура зросте до 10-12 м2. Згідно з витратами на встановлення нової системи опалення, які для будинків площею 60-70 м2 склали 1780 дол. США а для будинків площею 100-110 м2 становили 2084 дол. США, така система окупить себе максимум за 11 років у випадку використання тільки дров з доставкою до місця проживання, 7-7,5 років - у випадку заготівлі паливних дров на місці, та 4-5,5 років - у випадку використання відходів заготівлі та переробки деревини, які є повноцінним паливним ресурсом. Враховуючи щорічне зростання цін на газ, інше рідке паливо та наявність недостатньо використаного ресурсу паливної деревини, заміна системи опалення є економічно вигідним варіантом підвищення енергоефективності будинків. Economical: It is needed to have 8-10 m3 of firewood per heating season for a normal heating of houses with a total area from 60 to 110 m3. In colder winters this amount would go up to 10-12 m3. In accordance with costs for installment of new heating system, which for houses with area 60-70 m2 made 1780 UDS and for houses with area 100-110 m2 made 2084 UDS, such system will be paid back at maximum 11years in case of purchasing of fuel wood with delivery to the house, 7-7,5 years - in case of purchasing of fuelwood from the warehouse, and 4-5,5 years - in case of use of woodwaste from harvesting and production of timber, which is a considerable fuel resource. Taking into consideration annual increase of prices for gas and other liquid fuel, change of heating system is economically feasible option of increase of energy efficiency of the households.

 13. Recommendations Рекомендації Change of heating system is equally beneficial from the point of view of increase in life, working, education, services provision conditions, also from economical efficiency and ecological pressure. Both for private households and for social and budget institutions in non-gasified villages change of heating system is an expedient step towards energy conservation increase. Заміна нових систем опалення є однаково вигідною з точки зору покращення умов проживання, навчання, праці, обслуговування, економічної точки зору та екологічного навантаження. Як для особистих домогосподарств, так і для соціальних та бюджетних установ у негазифікованих селах зміна системи опалення єобґрунтованим кроком до підвищення енергоефективності.

 14. Дякуємо за увагу !Thank You for the attention!