html5-img
1 / 32

Fiatalok szűrésének aktuális kérdései: renális hypertonia

Fiatalok szűrésének aktuális kérdései: renális hypertonia. Dr. Páll Dénes. egyetemi adjunktus. DEOEC Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinika , Debrecen. A PREVENTÍV ORVOSTUDOMÁNY RÉSZEI.

mattox
Download Presentation

Fiatalok szűrésének aktuális kérdései: renális hypertonia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fiatalok szűrésének aktuális kérdései: renális hypertonia Dr. Páll Dénes egyetemi adjunktus DEOEC Belgyógyászati Intézet I.sz. Belgyógyászati Klinika, Debrecen

 2. A PREVENTÍV ORVOSTUDOMÁNY RÉSZEI • PRIMER PREVENCIÓCÉL: a kockázati tényezők mérséklése vagy megszüntetése ESZKÖZ: ÉLETMÓDVÁLTOZTATÁS • SECUNDAER PREVENCIÓCÉL: a rejtett morbiditás korai felismeréseESZKÖZ: SZŰRŐVIZSGÁLATOK • TERCIER PREVENCIÓCÉL: a már kialakult betegség következményeinek, szövődményeinek csökkentéseESZKÖZ:GONDOZÁS

 3. A WHO KRITÉRIUMAI POPULÁCIÓS SZINTŰ SZŰRŐVIZSGÁLATOKRA • A szűrni kívánt betegség fontos egészségi probléma? • Rendelkezésre áll hatékony terápia? • A további diagnózishoz és terápiához szükséges módszerek elérhetőek? • A szűrni kívánt betegségnek van látens vagy korai asymptomaticus szakasza? • Rendelkezésre áll hatékony szűrő módszer? • A szűrőrendszer a lakosság ill. a „high risk” csoportok számára elfogadható? • A szűrni kívánt betegség kórlefolyása ismert? • Létezik-e általános protokoll a további kezelésre? • A szűrés költségei elfogadhatóak? • A korai diagnózis és kezelés javítja a prognózist?

 4. A HYPERTONIA SZŰRÉSÉNEK FONTOSSÁGA • HYPERTONIA - valamennyi szűrési kritériumnak megfelel. • Kiemelendő: - a súlyosság, - a hatékony szűrő módszer, - a kezelhetőség, - a hosszú preklinikai szak.

 5. A SERDÜLŐKORI HYPERTONIA • Különböző földrajzi és etnikai populációknál eltérő a prevalenciája, jellemzően 1-1,5%. • A serdülőkori vérnyomásértékek prediktívek a felnőttkorra. • Diagnosztizálására költség-hatékony, fájdalmatlan módon nyílik lehetőség, ezért a WHO, a NHLBI és az AAP az egészséges pácienseknél évi rendszerességgel vérnyomásmérést javasol. The 4th Report on High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics, 114:555-576; 2004.

 6. A SERDÜLŐKORI HYPERTONIA • A vérnyomás a növekedéssel és a maturációval párhuzamosan növekszik. • A serdülőkorra a gyors növekedés jellemző, amikor a vérnyomás és a testtömeg gyorsan változik. A vérnyomás a korral, a nemmel, a testmagassággal és a testtömeggel változik - korspecifikus normálértékeket kell használni. The 4th Report on High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics, 114:555-576; 2004.

 7. A SERDÜLŐKORI HYPERTONIA • NORMOTONIA: A vérnyomás a korra, nemre és testmagasságra meghatározott vérnyomáseloszlás 90 percentilisét nem haladja meg. • 90 percentilis értéket meghaladó vérnyomás esetén két különböző időpontban ismételt vérnyomásméréseket kell végezni. • HYPERTONIA: Legalább 3 különböző időpontban 3-3 alkalommal történt vérnyomásmérés átlagos eredményei meghaladják a korra, nemre, testmagasságra specifikus vérnyomásmegoszlás 95 percentilis értékét. The 4th Report on High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics, 114:555-576; 2004.

 8. A SERDÜLŐ FIATALOK VÉRNYOMÁSA NHBPEP Working Group on Hypertension Control in Children and Adolescents Pediatrics. 1996; 98:649-658.

 9. A SERDÜLŐ FIATALOK VÉRNYOMÁSA FIÚK NHBPEP Working Group on Hypertension Control in Children and Adolescents Pediatrics. 1996; 98:649-658.

 10. A VÉRNYOMÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

 11. A DEBRECENI VÉRNYOMÁSÉRTÉKEK DHS Páll D, Katona É, Fülesdi B, Zrínyi M, Zatik J, Bereczki D, Polgár P, Kakuk G. J Hypertens, 21(1):41-47; 2003. MHT ajánlás: Hypertonia és Nephrologia, 9(S5): 185-256; 2005.

 12. A DHS ÉS A NEMZETKÖZI AJÁNLÁS KÜLÖNBSÉGEI DHS Páll D, Katona É, Fülesdi B, Zrínyi M, Zatik J, Bereczki D, Polgár P, Kakuk G. J Hypertens, 21(1):41-47; 2003.

 13. A 3 EGYMÁST KÖVETŐ VÉRNYOMÁSMÉRÉS EREDMÉNYE DHS RR (Hgmm) 1. mérés *** p < 0,001 *** 2. mérés 3. mérés 119,2 116,5 115,2 *** 69,9 68,3 67,4 Systolés RR Diastolés RR Páll D, Katona É, Fülesdi B, Zrínyi M, Takács E, Polgár P, Kakuk G. Hypertonia és Nephrologia, 5(4-5):237-243; 2001.

 14. A HYPERTONIA IGAZOLÁSA ABPM SEGÍTSÉGÉVEL DHS összes vizsgált: n=120 17% 13% fiúk: n=64 70% 17% 60% 23% 16% lányok: n=56 50% 34% hypertonia magas normális RR normotonia Izolált systolés hypertonia 37,6% (45 fő) Systolo-diastolés hypertonia 20,8% (25 fő) Izolált diastolés hypertonia 2,5% (3 fő) Páll D. Cardiol Hung, 34:123-129; 2004.

 15. A HYPERTONIÁSOK RIZIKÓ STATUSA DHS A túlsúly gyakorisága (BMI>25/kg/m2) Emelkedett éhomi vércukor (>6 mmol/l) HYPERTONIÁS 25% KONTROLL 5,1% HYPERTONIÁS 17,5% KONTROLL 1,7% Magas össz-cholesterin szint (>5,2 mol/l) Magas LDL-cholesterin szint (>3,4 mmol/l) KONTROLL 3,8% KONTROLL 0% HYPERTONIÁS 14,2% HYPERTONIÁS 10% Páll D. Cardiol Hung, 34:123-129; 2004.

 16. A HYPERTONIÁSOK CÉLSZERV-KÁROSODÁSAI DHS Septum > 12 mm 10% Hátsó fal > 12 mm 8,3% Retinopathia std. I. 11,7% Mikroalbuminuria >20 mg/l 10% Páll D. Cardiol Hung, 34:123-129; 2004.

 17. A SERDÜLŐKORI HYPERTONIA OKAI • Primer hypertonia • Secundaer hypertonia • Renoparenchymas HTN • Renovascularis HTN • Gyógyszer okozta HTN • Endokrin HTN • Coarctatio aortae • Monogénes HTN formák • Egyebek • leggyakrabban primer, de a felnőttkorihoz képest nagyobb arányban fordul elő secundaer (főleg renoparenchymas ok, ill. OAC szedése) Secundaer hypertonia gyanúja - Súlyos HTN - Norrmál BMI - Negatív családi anamnézis

 18. A SERDÜLŐKORI HYPERTONIA ETIOLÓGIÁJÁNAK TISZTÁZÁSA • ALAPVETŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK- valószínű a primer eredet (obesitas, pozitív anamnézis)laborvizsgálatok vér: nátrium, kálium, urea, kreatinin, húgysav, koleszterin, triglicerid, hemoglobin, hematokrit vizelet: fehérje, genny, cukor, üledék, tenyésztés képalkotó eljárások: echocardiographia, hasi ultrahang • TOVÁBBI DIAGNOSZTIKAI LEHETŐSÉGEK- secundaer eredet alapos gyanújalaborvizsgálatok: hormonszint meghatározások (vizelet és plazma katekolamin, aldoszteron, kortizol, renin aktivitás)képalkotó eljárások: dinamikus vese-szcintigráfia, renális angiográfia CT angiographia, vese, mellékvese CT

 19. A HYPERTONIA ÉS AZ OBESITAS ÖSSZEFÜGGÉSE SERDÜLŐKORBAN • Obesitas - nagyobb hypertonia prevalencia • Rizikónövekedés • Rosner et al: 2,5-3,7-szeres • Bogalusa Heart Study: 2,4-4,5-szeres • Sorof et al: 3-szoros • Lineáris növekedés, szoros korreláció

 20. TÚLSÚLYOS FIATALOK VÉRNYOMÁSA (n=786) BMI > 25 kg/m2 DHS RR (Hgmm) *** testsúly többlet normál testsúly *** p<0,001 *** 127,7 115,9 74,5 68,0 Systolés RR Diastolés RR Páll D, Katona É, Zrínyi M, Zatik J, Paragh G, Fülesdi B. Lege Artis Medicinae, 14(8): 591-597; 2004.

 21. A SERDÜLŐKORI HYPERTONIA KEZELÉSE • SECUNDAER HYPERTONIA • AZ ETIOLÓGIÁNAK MEGFELELŐ SPECIÁLIS TERÁPIA • PRIMER HYPERTONIA - NON - FARMAKOLÓGIAI KEZELÉSha a RR95-99 percentilis között van - első lépés - testsúlycsökkentés elhízás esetén - testmozgás, fizikai aktivitás fokozása - sófogyasztás mérséklése - relaxáció, biofeedback - FARMAKOLÓGIAI KEZELÉS

 22. A SERDÜLŐKORI HYPERTONIA KEZELÉSE A gyógyszeres kezelést minden esetben monoterápiával kell kezdeni. A vérnyomáscsökkentő kezelés célja: • Társbetegség, célszerv-károsodás hiányában a vérnyomás 95 percentilis alá csökkentése • Társbetegség, célszerv-károsodás esetén a vérnyomás 90 percentilis alá csökkentése

 23. A SERDÜLŐKORI HYPERTONIA KEZELÉSE GYÓGYSZERES KEZELÉS INDÍTÁSA • ELSŐ LÉPÉSKÉNT - súlyos hypertonia (RR > 99 pc) - szimptómás hypertonia - célszerv-károsodás jelenlétében - diabetes mellitus fennállása esetén - izolált diastolés hypertonia esetén - a secundaer hypertonia formákban • A NEM GYÓGYSZERES KEZELÉS HATÁSTALANSÁGA ESETÉN - 3-6, de akár12 hónapos várakozást követően

 24. A SERDÜLŐKORI HYPERTONIA KEZELÉSE • BÉTA RECEPTOR BLOKKOLÓK • ACE INHIBITOROK • ANGIOTENSIN RECEPTOR BLOKKOLÓK (irbesartan) • KALCIUM CSATORNA BLOKKOLÓK (amlodipin) • ALFA RECEPTOR BLOKKOLÓK • diuretikum • vazodilatátor • hiperkinetikus keringés esetén béta blokkoló javasolt • fogamzóképes hölgyeknél az ACE-gátló foetotoxikus hatása miatt csak körültekintéssel adható • a compliance javítása érdekében 24 órás hatású készítmény javasolt

 25. A SERDÜLŐKORI HYPERTONIA OKAI • Primer hypertonia • Secundaer hypertonia • Renoparenchymas HTN • Renovascularis HTN • Gyógyszer okozta HTN • Endokrin HTN • Coarctatio aortae • Monogénes HTN formák • Egyebek • leggyakrabban primer, de a felnőttkorihoz képest nagyobb arányban fordul elő secundaer (főleg renoparenchymas ok, ill. OAC szedése) Secundaer hypertonia gyanúja - Súlyos HTN - Norrmál BMI - Negatív családi anamnézis

 26. A RVHT PREVALENCIÁJA • RENOVASCULARIS HYPERTONIA (RVHT) • Vese ischaemia által okozott HYPERTONIA • Válogatás nélküli populációban kisebb mint 1%. • Kifejezett klinikai tünetek esetén: 7%. • Akcelerált-malignus hypertonia esetén: 32% • Nagyon súlyos és terápia rezisztens hypertonia • ACEi és/vagy ARB kezelésre romló glomeruláris funkció • Súlyos retinopathiás szövődmény

 27. A VESE ARTÉRIA SZŰKÜLET KÉT LEGGYAKORIBB FORMÁJÁNAK JELLEMZŐI A vese artériaIncidencia Életkor Az eltérés helye Természetes betegsége% évek a vese artériában lefolyás Atheroscleroticus 90% >50 ostium és a a progresszió stenosis proximális 2 cm gyakori Fibromuscularis9% 5-50 az a. renalis kp. és progresszióa dysplasia dist. szakaszán legtöbb esetben

 28. A RVHT KLINIKAI GYANÚJELEI • Anamnézis • 30 év alatti nőknél észlelt hypertonia, negatív családi anamnézis esetén • A hypertonia hirtelen kialakulása vagy súlyosbodása • Súlyos vagy rezisztens hypertonia • Tüneteket okozó atheroscleroticus betegség egyéb helyen • Dohányzás • A vesefunkció romlása ACE-gátló vagy ARB kezelés mellett • Ismételten jelentkező, hirtelen kialakuló tüdő oedema • Fizikális vizsgálat • Hasi zörej • Súlyos hypertoniás retinopathia • Laboreredmények • Szekunderhyperaldoszteronizmus (se renin ↑, se kálium ↓, se nátrium ↓) • Különbség a vesék méretében UH alapján (>1,5 cm) • Proteinuria • Emelkedett se kreatinin McLaughlin et al et al. BMJ, 320:1124-27; 2000.

 29. A RVHT GYANÚJA ESETÉN ELVÉGEZHETŐ VIZSGÁLATOK • Renin szint mérése(perifériás vér vagy renális véna): nincs értelme • Vese scintigraphia • Az érintett vesénél hypoperfúzió észlelhető (DE: egyéb ok miatt is lehet aszimmetrikus a véráramlás a vesében, ill. kétoldali renovascularis betegség esetén) • Radioaktív izotóppal jelzett anyag (99Tc-DTPA) • Egyszeri ACE-gátló (captopril) tovább csökkenti az ischaemiás vese működését – az elsőként elvégzendő vizsgálat: captopril adását követő vese-scan • Ha a teszt pozitív, akkor captopril nélküli ismétlés szükséges • Duplex ultrahang • A szűkület mögötti vaszkuláris rezisztencia fokát méri • Rezisztencia index: 1- (vég-diastolés sebesség / maximális systolés sebesség) x 100 • A vese artériák további képalkotó vizsgálatai(korlátozott jelentőségű a revascularisatio sikeressége szempontjából) • Katéter vezérelt vese arteriographia • Spirál CT, MRI, DSA

 30. A RVHT KEZELÉSE JELENTŐSFUNKCIONÁLIS ELTÉRÉS ESETÉN GYÓGYSZERES KEZELÉS • Bármelyik osztály • ACE-gátló vagy ARB (CAVE: kétoldali renovascularis betegségv. egyoldali szűkület solitaer vese esetén) • Calcium csatorna blokkoló ANGIOPLASTICA • Jelentős a restenosis aránya: stent • Atheroscleroticus ostialis szűkületek • Transzplantáció után kialakuló RVHT SEBÉSZI REVASCULARISATIO • Ritkább • A fő veseereket érintő arteritis esetén HATÉKONY VÉRNYOMÁS ÉS VESEFUNKCIÓ KONTROLL KONTROLLÁLT,NAGY ESETSZÁMÚ, HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETÉSES TANULMÁNY NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE

 31. ÖSSZEFOGLALÁS • SZŰRÉS – FELISMERÉS • ETIOLÓGIA TISZTÁZÁSA • KÖVETÉS, GONDOZÁS • NEM-GYÓGYSZERES KEZELÉS • GYÓGYSZERES KEZELÉS

 32. KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

More Related