sou 2008 15 lov att v lja lag om valfrihetssystem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOU 2008:15 LOV att välja – Lag om Valfrihetssystem PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOU 2008:15 LOV att välja – Lag om Valfrihetssystem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

SOU 2008:15 LOV att välja – Lag om Valfrihetssystem - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

SOU 2008:15 LOV att välja – Lag om Valfrihetssystem. brukaren i fokus maktförskjutning från politiker och tjänstemän till medborgare ökad valfrihet och ökat inflytande fler utförare och större mångfald. Uppdrag för särskild utredare Acko Ankarberg Johansson (kd).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SOU 2008:15 LOV att välja – Lag om Valfrihetssystem' - matthew-blankenship


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sou 2008 15 lov att v lja lag om valfrihetssystem
SOU 2008:15LOV att välja – Lag om Valfrihetssystem
 • brukaren i fokus
 • maktförskjutning från politiker och tjänstemän till medborgare
 • ökad valfrihet och ökat inflytande
 • fler utförare och större mångfald
uppdrag f r s rskild utredare acko ankarberg johansson kd
Uppdrag för särskild utredare Acko Ankarberg Johansson (kd)
 • Att utreda förutsättningarna för att ge äldre och personer med funktionsnedsättning en utökad möjlighet att välja utförare av socialtjänstinsatser
 • Skäl till utredning: ett oklart rättsläge; hur förhåller sig valfrihetsmodeller till upphandlingslagstiftningen?(direktiv 2007:38, 2007:149 och 2007:180)
slide4

I uppdraget ingår att lämna förslag på ett valfrihetssystem som

 • är avstämt mot svensk och EG-rättslig lagstiftning
 • är enkelt att använda för brukare, kommuner och utförare
 • säkrar insatser av god kvalitet
 • främjar en mångfald av utförare
slide5

Ny lag föreslås: lag om valfrihetssystem, LOV

Ny bestämmelse i lag om offentlig upphandling, LOU

LOU gäller inte om myndighet väljer att tillämpa LOV

slide6
…innebär att kommunen kan välja mellan
 • verksamhet i egen regi
 • avtal med externa utförare efter upphandling enligt LOU
 • avtal med externa utförare enligt LOV
slide7
Oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller av externa utförare, kommunen som huvudman ansvarar för
 • att socialtjänsten bedrivs på ett tillfredsställande sätt
 • i enlighet med gällande rätt
 • enligt de mål och riktlinjer kommunfullmäktige bestämt

(socialtjänstlagen och kommunallagen)

r cker inte lou
Räcker inte LOU?
 • Ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller lägsta pris antas
 • Antalet utförare begränsas
 • Leverantörerna ska viktas vilket försvårar brukarval
h lso och sjukv rden och lov
Hälso- och sjukvården och LOV
 • inom lämpliga delar, avgörs av sjukvårdshuvudmannen
 • tillämpningen anpassas efter hälso- och sjukvårdens behov
varf r inte t ex ett skolpengsystem
Varför inte t.ex. ett skolpengsystem?
 • kommunen ”godkänner” inte utföraren
 • är inte huvudman
 • har inte inflytande över verksamheten
 • har inte kontroll- eller uppföljningsansvar

Ingrepp i den kommunala självstyrelsen

lagens uppbyggnad
Lagens uppbyggnad
 • 1 kap Lagens tillämpningsområde
 • 2 kap Definitioner
 • 3 kap Annonsering och tidsfrister
 • 4 kap Tekniska specifikationer
 • 5 kap Ansökan
 • 6 kap Kommunikation och information
 • 7 kap Uteslutning av sökande
 • 8 kap Tilldelning av kontrakt
 • 9 kap Information och val
 • 10 kap Överprövning
planering
Planering
 • remiss mars - april
 • proposition i september
 • den 1 januari 2009 föreslås LOV träda i kraft
 • ansökan och utbetalning av 300 miljoner kr i stimulansbidrag under hösten fram till 31 december 2008
sekretariat
Sekretariat
 • Ellen Hausel-Heldahl
 • Ellinor Englund
 • Jörgen Preuss
 • Eva Sjögreen