Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 23.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJ_NP1 - PowerPoint PPT Presentation

masato
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 23.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJ_NP1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 23.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJ_NP1

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
96 Views
Download Presentation

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 23.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJ_NP1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jméno autora: Mgr. Věra KocmanováDatum vytvoření: 23.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání Vzdělávací obor: Jazyk a komunikace Tematický okruh: Opakování a procvičování pravopisu Téma: Vyjmenovaná slova B Metodický list/anotace: Přehled vyjmenovaných slov, procvičování s použitím interaktivní tabule

  2. Vyjmenovaná slova B

  3. BÝT, OBYČEJ, BYSTRÝ, BYLINA, KOBYLA, BÝK, BABYKA BYDŽOV, PŘIBYSLAV, BYLANY, HRABYNĚ, ZBYNĚK

  4. DOPLŇTE NAB-TÝ MAJETEK, B-CÍ HODINY, ROZB-TÁ HRAČKA, PŘEB-RAT HRÁCH, B-LOŽRAVCI, VRÁTILI SE NAB-TI DOJMY, OBLÍB-T, NEOB-ČEJNĚ NAB-TÝ PROGRAM, ODB-JENÁ, DŘEVĚNÉ B-DLO, PŘIB-TÉ PRKNO, HB-TÝ B-ZON, B-BLE, PŘEB-VAT V LESE, DOB-TČE, OB-VATELÉ, STAROB-LÝ NÁB-TEK, B-TOST, ZB-NĚK, ZB-ROH, KOB-LISY, B-TOV, PŘIB-SLAV, TŘEB-Č, B-STŘICE, B-LINA, HRAB-NĚ, B-DŽOV,

  5. ŘEŠENÍ NABYTÝ MAJETEK, BICÍ HODINY, ROZBITÁ HRAČKA, PŘEBÍRAT HRÁCH, BÝLOŽRAVCI, VRÁTILI SE NABITI DOJMY, OBLÍBIT SI, NEOBYČEJNĚ NABITÝ PROGRAM, ODBÍJENÁ, DŘEVĚNÉ BIDLO, PŘIBITÉ PRKNO, HBITÝ BIZON, BIBLE, PŘEBÝVAT V LESE, DOBYTČE, OBYVATELÉ, STAROBYLÝ NÁBYTEK, BYTOST, ZBYNĚK, ZBIROH, KOBYLISY, BÍTOV, PŘIBYSLAV, TŘEBÍČ, BYSTŘICE, BÍLINA, HRABYNĚ, BYDŽOV,


  6. OPRAVTE BIDÍLKO PRO KANÁRKA, BILINNÍ LIKÉR, BABIKA, BIČÍKOVCI, BÍK, PŘIBÍT HŘEBÍK, PŘEBITEK, ŽIVOBITÍ, OBIVATELSTVO, ČERNOBÍL, KOBILKA, VIBÍLIT POKOJ, PŘEBÍRAT RÍŽI, BÍLÍ SNÍH, POBITÁ ZVĚŘ, HODINY UBÍHALI, VIBITÍ AKUMULÁTOR, NEROZBYTNÉ SKLO, ODBÝJENÁ, SBYTÁ POLYČKA, ÚBYTEK SVALOVÉ TKÁNĚ, OBYDLENÉ ÚZEMÝ, ROZBYTÁ POLYČKA, SLÝBYT ODMĚNU, BYČ, HORSKÁ BYSTŘYNA, SKROMNÉ ŽYVOBYTÝ,

  7. ŘEŠENÍ BIDÝLKO PRO KANÁRKA, BYLINNÝLIKÉR, BABYKA, BIČÍKOVCI, BÝK, PŘIBÍT HŘEBÍK, PŘEBYTEK, ŽIVOBYTÍ, OBYVATELSTVO, ČERNOBÝL, KOBYLKA, VYBÍLIT POKOJ, PŘEBÍRAT RÝŽI, BÍLÝSNÍH, POBITÁ ZVĚŘ, HODINY UBÍHALY, VYBITÝAKUMULÁTOR, NEROZBITNÉ SKLO, ODBÍJENÁ, SBITÁ POLIČKA, ÚBYTEK SVALOVÉ TKÁNĚ, OBYDLENÉ ÚZEMÍ, ROZBITÁ POLIČKA, SLÍBIT ODMĚNU, BIČ, HORSKÁ BYSTŘINA, SKROMNÉ ŽIVOBYTÍ,

  8. UTVOŘTE VĚTY, SLOVNÍ SPOJENÍ DOBÝT x DOBÍT BYL x BIL BÝLÍ x BÍLÍ x BÍLÝ ZBÝT x ZBÍT

  9. Použitá literatura • MARTINCOVÁ, Olga a kol. Pravidla českého pravopisu. Praha: Fortuna, 2011, ISBN 176-1112-11.