Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Goos Eilander Datum: maart 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Goos Eilander Datum: maart 2008

Goos Eilander Datum: maart 2008

128 Views Download Presentation
Download Presentation

Goos Eilander Datum: maart 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ontwikkelingen in de Nederlandse wijnmarkt 2007 Een aantal oude feiten geactualiseerd, een aantal nieuwe feiten toegevoegd: Goos EilanderDatum: maart 2008

 2. Inhoud van de presentatie: • Longitudinale vergelijking kerngegevens rond wijn in het kader van andere alcoholhoudende dranken • Ontwikkeling smaakvoorkeur, moment en plek van consumptie, verschillen tussen sekse • Wijn in het kader van brede consumententrends • Aanzet voor nieuwe marktbenadering: af van volume orientatie, toe naar waarde vermeerdering

 3. Oude cijfers vernieuwd: • Bronnen: specifiek onderzoek 2007 i.o.v. Produktschap voor Wijn, kwalitatieve fase • Idem, kwantitatieve fase, 2007 • Life & Living trendmonitor, 2007 • Wijn monitor, 1986-2005, met kleine herhaling in 2007 door Trendbox

 4. ‘Gisteren’ alcoholhoudende drank gedronken(basis: allen %)

 5. ‘Gisteren’ alcoholhoudende drank gedronken(basis: allen %)

 6. Consumptie (dagbasis) gepercenteerd op allen(basis: totale jaarsteekproef)

 7. Consumptie (dagbasis) gepercenteerd op allen(basis: totale jaarsteekproef)

 8. Meest genuttigde drankBasis: allen

 9. Leeftijdsprofiel stille Rode Wijn consument (%)

 10. Leeftijdsprofiel stille Witte Wijn consument (%)

 11. Proportioneel aandeel wijnbasis: heeft gisteren alcoholhoudende drank gedronken, Allen

 12. Consumptie: verhouding rood-rose-wit (%)

 13. Verhouding kleurvoorkeur vrouwen 1986 t/m 2007

 14. Verhouding kleurvoorkeur mannen 1986 t/m 2007

 15. Consumptie rosé: 2002 t/m 2005, en 2007 deels (%)

 16. Drinkt het liefstBasis: allen die weleens wijn drinken

 17. Plaats van consumptiewit-rood-rosé2007

 18. Tijdstip van consumptie wit-rood-rosé2007

 19. Ontwikkeling aankoopplaats (%)

 20. Gezelligalle soorten Variatieexperimentnieuw Waardering voor smakenvariatie in streken/landenwijn is genieten Lage prijsaanbiedinggeen variatie Kwaliteitstatuskennis behoefte

 21. 3 of 4 oplopende kwaliteiten zelfde huis Ultieme verrassings- abonnement Horizontale aanbiedingen Lage prijsgeen andere actie Leverantie onderdeel van cursus

 22. Drivers-----------Trends---------Hypes:

 23. Vele trends beroeren ons: • Vergrijzing: van gezondheid tot financierbaarheid • Convenience: over gemak versus tijd • Nieuwe afzetkanalen: de doorbraak van het internet • De Calculerende Consument: alles afrekenen • Nieuwe samenleving: invloed socio demografie • Man/vrouw rolverdeling: op weg naar een nieuwe orde • Etc. • Cijfermatig benaderd, vanuit Life & Living:

 24. Bezig zijn met een carrière(Helemaal) mee eens

 25. Ik leef zo gezond mogelijk.

 26. Ik let er altijd op dat er een gezonde maaltijd op tafel komt.

 27. Sporten, niet in clubverband.

 28. Wat zijn scenario´s? “ Scenario´s zijn geen voorspellingen in de traditionele zin van het woord. Het zijn uitdagende en aanvaardbare verhalen die de toekomst van een branche, bestedingsgroep of onderwerp beschrijven binnen bepaalde omstandigheden.”

 29. COLLECTIEVE WAARDEN Back to basics Global Awareness ECONOMIE - ECONOMIE + Survival of the fittest Hedonistic Society INDIVIDUELE WAARDEN Vier scenario’s met Nederland als uitgangspunt:Driving forces + Omgevingsvariabelen:

 30. COLLECTIEVE WAARDEN * Vraag gestuurde economie in dienst van het creëren van een betaalbare samenleving. * Laag ontwikkelde economie “het gaat slecht” * Consumenten bundelen hun krachten om samen lagere prijzen af te dwingen, collectieve inkoop uit noodzaak. Back to Basics ECONOMIE + ECONOMIE - INDIVIDUELE WAARDEN

 31. Een vrouw heeft net zoveel recht op een maatschappelijke carrière als een man:

 32. Als er jonge kinderen in het gezin zijn hoort de moeder niet buitenshuis te werken.

 33. “Ik geloof in een leven na de dood’ 1990 2005 Bron: Life & Living 1990-2004

 34. COLLECTIEVEWAARDEN * Nederland kan zich moeilijk staande houden in de uitgebroken “global war of competence.” * De marktwerking heeft zich uitgebreid over de hele samenleving * Consumptiepatroon gericht op prijs en status * Hyperrationalisering: bij Free Record Shop even met je mobieltje checken of je wel de laagste prijs hebt. ECONOMIE + Survival of the fittest INDIVIDUELE WAARDEN

 35. De mondige burger

 36. The critical consumer

 37. Trend: sterke groei bezoek aan fitnesscentra: