slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl06 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl06

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
mary-figueroa

Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl06 - PowerPoint PPT Presentation

109 Views
Download Presentation
Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl06
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl06

 2. Revoluční rok 1848 Mgr. Štěpán Rubíček

 3. Křížovka na úvod

 4. 1. Skupina obyvatel žijící na stejném území a mluvící stejným jazykem 2. Kdo namaloval lunety v Národním divadle – Mikoláš… 3. Český skladatel, který napsal operu Rusalka 4. Český panovník a syn Marie Terezie

 5. 5. Národní … Opera, kterou se otevíralo Národní divadlo 6. Osobnost národního obrození – František … 7. Panovnice, která zavedla povinnou školní docházku … Terezie 8.

 6. Správné řešení

 7. Revoluční rok 1848 • Vlna revolucí započala 12. ledna 1848 na Sicílii, dále pokračovala revolucí ve Francii a následně po celé Evropě včetně našich zemí FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

 8. SVOBODA VEDOUCÍ LID – nejznámější obraz revoluce – Eugene Delacroix

 9. Revoluční rok 1848 v našich zemích • Vliv průmyslové revoluce na politiku -> odpor k přežitkům feudalismu – objevuje se stále více bohatých a vlivných lidí • Nespokojenost s politickým uspořádáním; většina lidí je bez politických práv -> žádali rovnost • Odpor k vládnoucím dynastiím -> právo národů na svobodu a samostatnost • Lidé byli nespokojeni s vládou Habsburků, toužili po svobodě

 10. Červen 1848 • Slovanský sjezd v Rakousku, měl sjednotit požadavky Slovanů vůči Vídni • 12.6. - 17.6. revoluční boje na barikádách (ulice byly zataraseny, lidé stavěli ochranné hradby – barikády). • Národní garda v čele sgenerálem Windischgrätzem porazila povstalce a potlačila tak revoluci; zvítězilo vojsko nad špatně vyzbrojenými povstalci

 11. BOJ NA BARIKÁDÁCH

 12. NÁRODNÍGARDA • Byla zvána také jako Občanská milice • Byla vytvořená na začátku Velké francouzské revoluce (červenec 1789) • Měla dohlížet na dodržování veřejného pořádku • Název "Národní garda" (Garde nationale) získala brzo po svém založení • Po jejím vzoru byly národní gardy zřizovány v průběhu revolucí v 19. století v různých evropských zemích včetně našich zemí

 13. Červen 1848 • Stanné právo- výjimečná opatření aplikovaná státní mocí při zvýšeném ohrožení bezpečnosti státu • Udělují se velmi přísné tresty (příklad – zákaz nočního vycházení pod trestem smrti) • Následovalo pronásledování revolucionářů

 14. Výsledky revoluce • Vydána ústava -> větší práva obyvatel, člověk se stal plně svobodným • Zrušeno poddanství – plné občanské svobody

 15. Ferdinand I. Dobrotivý František Josef I. Změny po roce 1848 • Došlo ke změně císaře, vlády se vzdal Ferdinand V. (Ferdinand I. Dobrotivý), místo něj na trůn sedá František Josef I. - vládl dlouhých 68 let • Rozhodl se vládnout sám = absolutisticky, zrušil všechny sliby, vydal pouze omezenou ústavu • Zavedl policejní dozor, značně omezil svobodu, mnoho českých vlastenců usilujících o prosazení českých zemí bylo pronásledováno viz. Karel Havlíček Borovský.

 16. Ferdinand I. Dobrotivý František Josef I.

 17. Karel Havlíček Borovský

 18. Opakování • Víš, co je to stanné právo? • Kdo vládl do roku 1848? Ferdinand I. Dobrotivý Jakékoli improvizované opevnění, zejména v ulicích měst. • Víš, co jsou to barikády? • Kdo bojoval proti povstalcům? Národní garda • Kdo vládl po roce 1848? František Josef I. • Co je to absolutismus?

 19. Zdroje: • Fotografie dostupné jako volné dílo z WikimediaCommons ke dni 20.2.2013: • Eugène Delacroix. Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013-2-20]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg • JózsefHeicke. Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013-2-20]. Dostupné z:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:J%C3%B3zsef_Heicke23.jpg • Jan Vilímek. Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013-2-20]. Dostupné z:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD.jpg • Francesco Hayez. Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013-2-20]. Dostupné z:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francesco_Hayez_047.jpg • Julius von Blaas. Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013-2-20]. Dostupné z:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaiser_franz.jpg