algebraische vaardigheden wat doet het hoger onderwijs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Algebraische vaardigheden, wat doet het hoger onderwijs? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Algebraische vaardigheden, wat doet het hoger onderwijs?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Algebraische vaardigheden, wat doet het hoger onderwijs? - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Algebraische vaardigheden, wat doet het hoger onderwijs?. Studiedag VO-HO aansluiting wiskunde 23 april 2007 NKBW/SIGMA Leendert van Gastel. Uit de UvA instaptoets. 31% goed. 29% goed. 24% goed. Uit de IOWO instroom monitor ’03/’04.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Algebraische vaardigheden, wat doet het hoger onderwijs?' - marty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
algebraische vaardigheden wat doet het hoger onderwijs

Algebraische vaardigheden, wat doet het hoger onderwijs?

Studiedag VO-HO aansluiting wiskunde

23 april 2007

NKBW/SIGMA

Leendert van Gastel

uit de uva instaptoets
Uit de UvA instaptoets

31% goed

29% goed

24% goed

uit de iowo instroom monitor 03 04
Uit de IOWO instroom monitor ’03/’04

VWO vakken die volgens eerstejaars inhoudelijk niet goed

aansluiten met WO

wiskunde e brief enquete bram theune
Wiskunde E-brief (enquete Bram Theune)
 • Van de VO docenten: 63% vindt aansluiting op HBO onvoldoende, en 77% vindt aansluiting op WO onvoldoende.
 • “Ben van mening, dat het VO echt de basis moet leggen voor het vervolgonderwijs, dus wiskundig gereedschap zonder al te veel toepassingen.”
 • “Als er in het VO iets verandert, hoort het HO daarop aan te sluiten en niet omgekeerd!!”
cevo syllabus 2007 over vaardigheden
CEVO syllabus 2007 over vaardigheden
 • A1: InformatievaardighedenA2: OnderzoeksvaardighedenA3: Technisch-instrumentele vaardighedenA4: Oriëntatie op studie en beroepA5: Algebraïsche vaardigheden
 • “Subdomein A5 is nieuw en geeft aan dat algebraïsche vaardigheden ook onafhankelijk van de grafische rekenmachine (GR) of andere ICT-middelen moeten worden beheerst.”
aanbevelingen resonansgroep
Aanbevelingen Resonansgroep
 • Zorg ervoor dat het ontwikkelen van reken- en formulevaardigheid weer als een rode draad door het gehele wiskundeonderwijs heenloopt.
 • Splits voor alle wiskundevakken het centrale schriftelijke eindexamen (CE) in twee delen: een deel dat zonder hulpmiddelen (grafische rekenmachine en formulekaart) wordt afgenomen, en een deel waarin wel van deze hulpmiddelen gebruik mag worden gemaakt.
 • Heroverweeg de rol van contexten in het wiskundeonderwijs.
ned vereniging van wiskundeleraren
Ned Vereniging van Wiskundeleraren
 • “De Resonansgroep heeft, niet gehinderd door enig historisch perspectief of kennis van de ontwikkelingen, alleen oog voor de algebraïsche vaardigheden, dan wel het ontbreken daarvan, en wil die weer onverkort in alle programma’s terug.”
 • Ontwikkeling “exittoets” voor algebraïsche vaardigheden
uit de visie van ctwo
Uit de visie van cTWO
 • Als gevolg van het programma van de ‘oude’ basisvorming voor de gehele breedte van de leerlingpopulatie heeft de wiskunde in de onderbouw havo-vwo op dit moment overwegend een informeel karakter en wordt er weinig aandacht besteed aan abstractie. Elementaire algebraïsche vaardigheden worden veelal te weinig geoefend of toegepast en het ontbreekt de leerling aan parate kennis.
profielcommissies
Profielcommissies
 • Aansluiting VO en HO is “klassieke weerbarstigheid”
 • Versterk de beheersing van basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van rekenen/wiskunde.
 • Stimuleer het HO minder geprofileerde instroomeisen te stellen. Het HO dient het onderwijsprogramma in de Ba aan te passen op een gedifferentieerde instroom, ook in de betasector. Tegelijkertijd mag het verwachten dat alle leerlingen een stevige kern aan kennis en vaardigheden beheersen.
profielcommissies 2
Profielcommissies (2)
 • Ontwikkel toetsen om het niveau van rekenen en wiskunde te diagnosticeren, en ontwikkel modules met behulp waarvan leerlingen, indien nodig, parallel aan het wiskundeprogramma basiskennis en -vaardigheden kunnen versterken.
onderwijsraad dec 06
Onderwijsraad, dec ‘06

Pleidooi voor

 • voor landelijke, structurele peilingen om kennisniveau te bewaken
 • reparatie kennistekorten Nederlands en Wiskunde
 • verbeter systematiek van vaststellen onderwijsinhouden
 • stel onderwijsinhoud centraal, ook bij procesvernieuwing
 • behoud en versterk kennisniveau leraren
zwarte pieten
Zwarte pieten
 • Wie leidt de leraren op?

ho

2de fase

mbo

basisvorming

vmbo

basisschool

initiatieven ho
Initiatieven HO
 • MathMatch (Digitale Universiteit)
 • Wiskunde VO-HO (Apollo consortium)
 • Math Learning Space (E-merge consortium)
 • Webspijkeren (SURF)
 • Wisnet (NHL)
 • MathAdore (TUe, …)
apollo project wiskunde vo ho
Apollo project: Wiskunde VO-HO
 • Sobit Interknowledge:
  • alle eindtermen van havo- en vwo-wiskundevakken, met toetsen en verwijzingen naar Pascal
  • serie diagnostische vragenlijsten
 • Studenten spoort zelf hiaten op
 • Verbetering binnen opleiding
 • http://www.apolloplatform.nl/apollo/projecten/173
math learning space
Math Learning Space
 • Math Learning Space moet een toets- en tutoromgeving worden die studenten helpt hun individuele achterstanden op het gebied van wiskunde weg te werken. Tot de eerste helft van 2006 is gewerkt aan de technische infrastructuur van Math Learning Space. Voor 2006/2007 staat op het programma om wiskunde-content te ontwikkelen en om een structuur voor de metadatering van de content op te leveren
 • http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=2733157794600857141&hl=nl
nationaal actieplan e learning
Nationaal ActiePlan e-Learning
 • Lissabon-doelstellingen van EG:
  • 50% naar HO,
  • 15% meer instroom Bèta Techniek
 • Samenwerking consortia: SURF, Emerge, DU, Apollo
 • Verkiezingen in 2007
 • Thema’s:
  • doorstroom,
  • LLL,
  • internationalisering
nkbw projectidee
NKBW projectidee
 • Wiskundeaansluiting als “voorbeeldprobleem”
 • Veel ho-initiatieven, slechts begin uitwisseling
  • SIGMA, special interest group SURF
 • Projectduur 1 jaar, dus één zinvolle stap:
  • bundeling
  • gebruik andermans materialen
  • gemeenschapsvorming
  • gesprek VO-HO
 • Vervolgstappen nodig
nkbw werkpakketten
NKBW werkpakketten
 • Portaal – Piet van der Zanden, TUD
 • Content – Hans Cuypers, TU/e
 • Implementatie – Evert van de Vrie, OUNL
 • Communicatie – Vincent Jonker, UU
 • Projectmanagement
  • Onderzoek – Wolter Kaper, UvA
  • Business model – Leendert van Gastel, UvA
content
content
 • Mathmatch, Webspijkeren, Math Learning Space, MathAdore
 • WisWeb (Freudenthal Instituut, UU)
 • WIMS (RU Leiden)
 • aansluitingsdictaten (OUNL)
 • 3TU-toetsen
 • toetsenbank (Fontys)
implementatie
implementatie
 • 19 aansluitonderwijstrajecten
 • Patroon: toets-zelfstudie-toets
 • Grote overlap in inhoud
 • Draaiboek
 • Onderlinge review
 • Relatie met vooropleiding
 • Evaluatie
communicatie
communicatie
 • Good practices
 • Uitwisselingsbijeenkomsten
 • Afstemming bestaande netwerken
 • Onderzoek toetspraktijk VO en HO
 • Publicaties diverse media
monitor wiskundeaansluiting
Monitor wiskundeaansluiting
 • Veld en spelers
 • Analyse van aansluitproblemen
 • Indicatoren van aansluiting
 • Initiatieven van samenwerking VO-HO
 • Jaarlijks terugkerend
business model
business model
 • Gemeenschappelijke problematiek
 • Geen behoefte om te concurreren
 • Te divers voor enkelvoudig product

Idee: gemeenschap van brengen en halen

 • Voorbeelden: SAKAI, Merlot, wisfaq, wisbase, LOKweb, mathmatch
en verder
En verder …?

ho

2de fase

mbo

basisvorming

vmbo

basisschool