slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Af PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Af

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Af - PowerPoint PPT Presentation


 • 424 Views
 • Uploaded on

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Afdeling Volwassenenonderwijs. Ziekteverlof Bevallingsverlof Bedreiging beroepsziekte en moederschapsbescherming Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar 2008-2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Af


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ministerie van Onderwijs en VormingAgentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)Afdeling Volwassenenonderwijs

ZiekteverlofBevallingsverlofBedreiging beroepsziekte enmoederschapsbescherming

Opleiding voor schoolsecretariaten

schooljaar 2008-2009

opleiding schoolsecretariaten

ik voel me te ziek en nu
Ik voel me te ziek en nu?

Procedures melding

controle

Recht op ziekteverlof

Overschrijden ziekterecht

Halve dag prestaties

Ambtshalve pensioen omwille van ziekte

opleiding schoolsecretariaten

ziekte mededeling melding personeelslid
Ziekte mededelingMelding personeelslid
 • Eéndagsziekte
  • Verwittiging directeur(s)
  • Aangifte bij ziekenfonds (tijdelijke)
 • Ziekte meerdere dagen of verlenging
  • Verwittiging directeur(s)
  • Afwezigheidattest PERS16 naar CVO(‘s)
  • Medisch attest naar controleorgaan Encare
  • Aangifte bij ziekenfonds (tijdelijke)

opleiding schoolsecretariaten

ziekte mededeling verplichtingen personeelslid
Ziekte mededelingVerplichtingen personeelslid
 • Verwittiging directeur(s) eerste uur afwezigheid of eerste schooluur
 • Opmaak PERS16 en medisch attest

(niet bij ééndagsziekte)

 • Mededeling (ook tussentijds) van verblijfplaats
 • Aanwezigheid thuis/verblijfplaats eerste 24 uur
 • Bij vrijwillige hervatting, melding aan directeur dag voordien
 • Indien ziek en verplaatsing naar buitenland >1dag, aanvraag controle Encare 4 dagen voor vertrek (via medisch attest)

Niet voldoen = ongewettigd afwezigheid

opleiding schoolsecretariaten

ziekte mededeling melding ziekte tijdens verlof in buitenland
Ziekte mededelingMelding ziekte tijdens verlof in buitenland
 • Niet hervatting werk ingevolge ziekte buitenland
  • Verwittiging directeur(s)
  • Attest lokale arts
  • Aangifte bij mutualiteit (tijdelijke)

Terugkeer en nog steeds ziek

  • Afwezigheidattest PERS16 naar CVO(‘s)
  • Medisch attest naar controleorgaan Encare)
  • Aangifte bij mutualiteit (tijdelijke)

opleiding schoolsecretariaten

ziekte mededeling melding cvo aan ws
Ziekte mededelingMelding CVO aan WS

RL2 – code 23001

 • alle ééndagsziekten
 • alle ziektedagen zoals vermeld op PERS 16
  • dus ook weekends, verlofperiode ….
 • bij vervroegde, vrijwillig of verplichte, diensthervatting
  • Annulatie oorspronkelijke ziekteperiode
  • Correcte RL2 + RL3 melding “vervroegde diensthervatting”
  • Verwittigen controleorgaan

opleiding schoolsecretariaten

ziekte controle verzoek
Ziekte controle Verzoek

controle door directie, inrichtende macht, werkstation, controleorgaan

aanvraag telefonisch, schriftelijk PERS16bis (e-mail, fax,post)

 • Controle kan gebeuren alle dagen op normale uren (08:00 tot 21:00)
 • Bij afwezigheid, oproeping in brievenbus om zich aan te bieden op het eerstvolgende spreekuur

Niet voldoen = ongewettigde afwezigheid

opleiding schoolsecretariaten

ziekte controle beslissingen
Ziekte controleBeslissingen
 • Gerechtvaardigd
 • Niet of niet langer gerechtvaardigd
  • Onmiddellijk hernemen bij ééndagsziekte
  • Bij akkoord hernemen eerstvolgende dag tenzij anders bepaald
  • Niet akkoord (personeelslid en behandelende arts)
   • Overleg controlegeneesheer met behandelende arts voor beslissing “hernemen” en uiterlijk binnen de 24 uur.
   • Indien nog geen overeenkomst dan beroepsprocedure via scheidsrechter

opleiding schoolsecretariaten

ziekte controle protestattest
Ziekte controle Protestattest
 • Bij een definitieve beslissing “hernemen” zal elk volgend nieuw attest over de niet gerechtvaardigde ziekteperiode worden aanzien als een ongeldig attest tenzij:
  • Tenminste 1 dag werkhervatting
  • Toestemming van de controlegeneesheer

Niet voldoen = ongewettigde afwezigheid

opleiding schoolsecretariaten

ziekterecht toepassing met ingang van 01 09 07
Ziekterecht toepassing met ingang van 01/09/07
 • Voor hoofdambt en bijbetrekking
 • Voor alle onderwijsniveaus (VL/BL)
    • Uitgezonderd Hoger Onderwijs
 • Voor alle personeelscategorieën

Indien toelage bij TAO ook schorsing indien > 14 dagen ziek

opleiding schoolsecretariaten

ziekterecht tijdelijke personeelsleden
ZiekterechtTijdelijke personeelsleden
 • Één dag per reeks van tien dagen waarvoor een salaris(toelage) door de onderwijsadministratie wordt verstrekt als tijdelijk personeelslid sinds 1 april 1969 (telling tot de vooravond ziekteverlof) in alle onderwijsdiensten (VL-BL-HO)
 • Recht op ziekteverlof steeds in mindering brengen met het al genoten bezoldigd ziekteverlof in de periode die meetelt voor de berekening van tijdelijke diensten
 • In afwijking: dertig kalenderdagen indien aangesteld voor een volledig schooljaar en ingeval de 1/10 regeling minder gunstig is

opleiding schoolsecretariaten

ziekterecht tijdelijke personeelsleden12
ZiekterechtTijdelijke personeelsleden

01/09/08 ziek 25/09/08 – 01/11/08 30/06/09

Recht = (252 + 24)/10 = 27,6 = 27-5 = 22 bezoldigde ziektedagen maar in

afwijking = recht op 30 bezolgde = gunstig

dus onbezoldigd ziekte van 25/10/08 tot 01/11/08 en ook alle

volgende ziektedagen in dat schooljaar

indien ontslag = herberekening

= recht op 22 = onbezoldigd ziekte vanaf 17/10/08 tot 01/11/2008 (= terugvordering)

opleiding schoolsecretariaten

ziekterecht tijdelijke personeelsleden13
ZiekterechtTijdelijke personeelsleden
 • Per schooljaar worden maar maximum 300 dagen tijdelijke diensten aangerekend
  • Uitgestelde bezoldiging = telling 01/09 – 30/06
  • Geen uitgestelde bezoldiging = telling 01/09 – 31/08
   • ziekte dagen in juli en augustus tellen mee

opleiding schoolsecretariaten

ziekterecht tijdelijke personeelsleden14
ZiekterechtTijdelijke personeelsleden
 • Toekenning recht op ziekteverlof enkel indien het personeelslid de opdracht effectief heeft opgenomen op de eerste schooldag van de aanstelling

 Geldig zowel voor nieuwe aanstellingen als

uitbreiding opdracht

01/09

ziek

Administratief medewerker Leraar

Leraar 10/20 verlenging 10/20 + 5/20

1

2

3

4

ziek

leraar TADD

TADD leraar TADD (voor dezelfde opdracht)

opleiding schoolsecretariaten

ziekterecht vaste personeelsleden
ZiekterechtVaste personeelsleden
 • Dertig kalenderdagen bezoldigd ziekteverlof per twaalf maanden sociale anciënniteit (telling tot de vooravond ziekteverlof) :

Alle diensten die in aanmerking kunnen komen voor het bepalen

van de geldelijke anciënniteit (dus ook deze voor de

minimumleeftijd)

onderwijsdiensten in alle niveaus (VL-BL-HO) en alle

personeelscategorieën + andere overheidsdiensten

+

Alle onderwijsdiensten in bijbetrekking (indien deze perioden

nog niet werden meegerekend)

Let op: nuttige ervaring in de privé-sector komt niet in aanmerking

opleiding schoolsecretariaten

ziekterecht vaste personeelsleden16
ZiekterechtVaste personeelsleden
 • Recht op ziekteverlof steeds in mindering brengen met het al genoten bezoldigd ziekteverlof sinds 01/01/1958 in de periode die meetelt voor de sociale anciënniteit
 • De sociale anciënniteit wordt opnieuw herberekend op het ogenblik dat het recht op ziekteverlof uitgeput is.

Ziekte vanaf 01/10 en al 180 dagen genoten bezoldigd ziekteverlof

SA 8j11m

Recht op 240–180=60 30/11/08

SA 9j0m

Recht op 270–180-60=30

Definitieve uitputting

opleiding schoolsecretariaten

ziekterecht overzicht recht op
Ziekterechtoverzicht recht op

01/09/03 01/09/04 01/01/08 10/01/08

overheid

onderwijs

ziek

Deeltijds VB

Recht op bezoldigd ziekte

Bezoldigde ziektedagen

10 20

Tijdelijke onderwijsdiensten

3j 122d = 1022 d 9d =1031/10 = 103 – 20 = 83

1j 3j 4m 2d // = 4j x 30 = 120 – 30 = 90

Sociale anciënniteit

opleiding schoolsecretariaten

ziekterecht feestdagen weekends en vakanties
Ziekterechtfeestdagen, weekends en vakanties
 • afwezigheid wegens ziekte voor een feestdag, … en afwezig wegens ziekte na een feestdag, … dan wordt de feestdag, … eveneens aangerekend als afwezigheid wegens ziekte
  • niet voor de zomervakantie
 • afwezigheid wegens ziekte gedurende minimum 10 kalenderdagen in een periode van 15 kalenderdagen voor de zomervakantie en tevens afwezig wegens ziekte gedurende minimum 10 kalenderdagen in een periode van 15 kalenderdagen na de zomervakantie dan wordt de zomervakantie eveneens aangerekend als afwezigheid wegens ziekte
  • enkel vaste personeelsleden

opleiding schoolsecretariaten

ziekterecht feestdagen weekends en vakanties19
Ziekterechtfeestdagen, weekends en vakanties
 • Afwijking

Indien de tweede ziekteperiode geen verband houdt met de eerste ziekteperiode  geen aanrekening afwezigheid wegens ziekte tijdens feestdag, … en zomervakantie

Hiertoe verzoekt het personeelslid aan het controleorgaan (Encare) om op basis van de medische attesten bezorgd aan het controleorgaan, het WS ervan op de hoogte te brengen dat beide afwezigheden geen verband hebben met elkaar

opleiding schoolsecretariaten

ziekterecht overschrijding
ZiekterechtOverschrijding
 • Tijdelijke personeelsleden hebben geen recht meer op een salaris(toelage) maar ontvangen een uitkering van het ziekenfonds

Wel recht op eindejaarstoelage

  • Mededeling aan personeelslid ten behoeve van het ziekenfonds
 • Vaste personeelsleden worden TBSWZ en ontvangen van de onderwijsadministratie een wachtgeld(toelage) tussen de 50% en 75% van het laatste bruto activiteitssalaris
  • Mededeling aan het centrum ten behoeve van het personeelslid

opleiding schoolsecretariaten

ziekterecht tbswz
Ziekterecht TBSWZ
 • Berekening wachtgeld(toelage)
  • Per jaar geldelijke anciënniteit per opdracht
   • 5%x(eerste 5j) + 4%x (volgende 5j) + 2%x (rest j)
 • Oproeping door MEDEX voor onderzoek en beslissing omtrent de
  • Aandoening

Indien een ernstige en langdurige ziekte recht op een wachtgeld(toelage) van 100%

  • Geschiktheid
   • geschikt, tijdelijk ongeschikt
   • tijdelijk ongeschikt maar geschikt wederaanpassing ½ dagtaak bepaalde duur
   • definitief ongeschikt maar geschikt voor wedertewerkstelling ander ambt
   • tijdelijk pensioen, definitief pensioen

opleiding schoolsecretariaten

verminderde prestaties ziekte enkel vastbenoemden
Verminderde prestaties ziekteenkel vastbenoemden
 • Verlof Verminderde Prestaties wegens Ziekte
  • Goedkeuring via ENCARE op verzoek personeelslid en onder voorwaarden:
   • Ten minste ½ vast benoemd
   • Verlof enkel op vastbenoemde uren
   • Aansluitend op ziekte, vvp arbeidsongeval,vvp beroepsziekte, wederaanpassing ½ dagtaak
   • Aanvraag en toekenning met maximaal 30 dagen, maar verlengbaar
   • Geen TBSWZ
 • Wederaanpassing ½ dagtaak (bij TBSWZ)
  • Voorstel door MEDEX

opleiding schoolsecretariaten

verminderde prestaties ziekte enkel vastbenoemden23
Verminderde prestaties ziekteenkel vastbenoemden

duur en prestaties in beide stelsels

 • 1/2 prestaties (T+V en afronding) gedurende maximaal 90 dagen per 10 jaar voorafgaandelijk
 • Ziekte = opschorting verminderde prestaties
  • ziektedagen, zonder nieuwe aanvraag, op verzoek toevoegen aan toegekende periode
  • Uitgezonderd
   • Ziekte > 14 kalenderdagen (schort op en beëindigt)
   • Ziekte die de toegestane periode overschrijdt

VVP ziekte 60 dagen ziek→

Aanvraag VVP 30 dagen = OK

01/10/98 01/10/08

Aanvraag VVP 30 dagen = neen

31/10/98 31/10/08

opleiding schoolsecretariaten

verminderde prestaties ziekte overzicht opschorting
Verminderde prestaties ziekteoverzichtopschorting

VVP wegens ziekte 30 dagen

3d ziek 5d ziek + 8d = 30d – 8d + 8d = 30 dagen VVP

Nieuwe aanvraag VVP wegens ziekte

= 30d -16d -10d = 4 dagen VVP

4d 16d ziek

25 d 10 dagen ziekt Nieuwe aanvraag

VVP wegens ziekte

= 30d – 5d = 25 dagen VVP

opleiding schoolsecretariaten

ambtshalve pensioen vastbenoemden
Ambtshalve pensioen vastbenoemden
 • Indien 60 jaar en ziek dan:
  • Ambtshalve pensioen na 365 ziektedagen vanaf 60 jaar
  • Ambtshalve pensioen indien TBSWZ en 30 dienstjaren in aanmerking voor de berekening pensioen
  • Indien TBSWZ en geen 30 dienstjaren dan ambtshalve pensioen na 365 dagen (som ziekte + TBSWZ) vanaf 60 jaar

opleiding schoolsecretariaten

zwanger en nu
Zwangeren nu …
 • Bedreiging door een beroepsziekte
 • Moederschapsbescherming

Profylactisch verlof

 • Bevallingsverlof - prenataal verlof

- postnataal verlof

- verlenging postnataal verlof

 • Moederschapsbescherming lactatie
 • Borstvoedingsverlof

Vaderschapsverlof

Omstandigheidsverlof geboorte

Ouderschapsverlof in kader LBO

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof melding personeelslid
Bevallingsverlofmelding personeelslid
 • Melding vermoedelijke bevallingsdatum
  • Doktersattest (of pers16) aan CVO ten laatste 6 (8 bij meerling) weken voorafgaand de vermoedelijke bevallingsdatum
 • Melding aanvang bevallingverlof
  • Medisch attest naar het controleorgaan (Encare)
  • Aangifte ziekenfonds (tijdelijke)
  • Doktersattest (of pers16) aan CVO

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof verplichtingen personeelslid
Bevallingsverlofverplichtingen personeelslid

1 kind Meerling

 • Geen arbeid meer 7 dagen voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum
  • Bevallingsverlof mag ingaan 6de(8) week voorafgaand de vermoedelijke bevallingsdatum
 • Verplichte rust van 9 weken vanaf de effectieve bevallingsdatum

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof zending
Bevallingsverlofzending

RL2 – code 23003 (melding bevallingsverlof)

 • Begindatum bevallingsverlof
 • Vermoedelijke bevallingsdatum
 • Aantal verwachte kinderen
 • Voorlopige einddatum
  • Fictieve duur BV 1 kind = 6 weken prenataal + 9 weken postnataal = max 105 dagen
  • Fictieve duur BV meerling = 8 weken prenataal + 9 weken postnataal = max 119 dagen

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof bevallen
Bevallingsverlofbevallen

Herberekening bevallingsverlof

 • Verplichte rust van 9 weken, bevallingdatum inbegrepen
  • Bevallingsverlof mag worden verlengd met de gewerkte en gelijkgestelde dagen vanaf de 6de(8) week tot en met de 2de week voorafgaand aan de effectieve bevallingsdatum + op verzoek 2 weken
 • RL2 – code 24003 (aanvullend bevallingsverlof))
   • Dezelfde begindatum bevallingsverlof en vermoedelijk bevallingsdatum
   • Effectieve bevallingsdatum
   • Aantal verwachte kinderen
   • correcte einddatum bevallingsverlof

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof overzicht
Bevallingsverlofoverzicht

bevalling

Overdracht gewerkte dagen

5 weken 7 d 9 weken

7 weken 7 d 9 weken extra 2 weken

meerling

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof oefening
Bevallingsverlofoefening

Vermoedelijke bevallingsdatum 16/04/2008

1 kind

7de dag = 09/04/2008

42ste dag = 05/03/2008

aanvang BV 07/04/2008 – bevalling 18/04/08

aanvang BV 05/03/2008 – bevalling 20/04/08

aanvang BV 09/04/2008 – bevalling 12/04/08

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof oefening33
Bevallingsverlofoefening

05/03/08 09/04/08 16/04/08

18/04/08

20/7

7/ 4

7/3 11/4

63 dagen + 31 dagen (= 7/3 tem 6/4)

T = 4+7+63+31=105

20/04/08

21/6

5/ 3

9/3 13/4

63 dagen + //

T = 4+35+7+63=109

18/7

12/04/08

9/ 4

1/3 5/4

63 dagen + 35 dagen (= 1/3 tem 4/4)

T = 3+63+35=101

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof miskraam
Bevallingsverlofmiskraam

Miskraam (doodgeboorte) na de 180ste dag zwangerschap geeft recht op bevallingsverlof

RL2 – melding bevallingsverlof of aanvullend bevallingsverlof met bijkomend

 • datum miskraam
 • aantal dagen zwanger (minstens 181)

! Afwezigheid, ingevolge miskraam voor de 181ste dag zwangerschap = ziekteverlof

! Geboorte vóór de 181ste dag zwangerschap geeft eveneens recht op bevallingsverlof

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof bezoldiging
Bevallingsverlofbezoldiging
 • Vaste opdracht = salaris(toelage)
 • Tijdelijke opdracht = moederschapsuitkering door ziekenfonds (behoud recht op uitkeringen ook indien einde opdracht)

Een tijdelijk personeelslid kan steeds aangesteld

worden tijdens haar bevallingsverlof

Heeft recht op uitgestelde bezoldiging, vakantiegeld en eindejaarstoelage vanwege onderwijsadministratie

Overschrijden prenataal verlof (late bevalling) = bevallingsverlof

Overschrijden postnataalverlof = onbezoldigd

  • dus vervroegde indiensttreding of nemen van een verlofstelsel

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof ziekte v r het bevallingsverlof
Bevallingsverlofziekte vóór het bevallingsverlof

Ziekte in de 6(8) weken voor de effectieve bevallingsdatum

 • met werkhervatting blijft ziekte
 • zonder werkhervatting wordt omgezet in bevallingsverlof

! Tussenliggende feestdag, weekend, verlof wordt aangerekend als ziekteverlof en eventueel omgezet in bevallingsverlof

BVerlof Bevalling

ziekte

ziekte

= ziekte = BV

6 weken terug

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof arbeidsongeschikt v r de bevalling
Bevallingsverlofarbeidsongeschikt vóór de bevalling

Indien arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval in de volledige 6(8) weken voor de effectieve bevallingsdatum

 • recht op verlenging postnataal verlof met 1 week

! Zending ziekte (ongeval) tot aan de vooravond van de effectieve bevallingsdatum is noodzakelijk voor toekenning extra week

Zending ziekte

Bevalling extra 1 week

6 weken terug

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof langdurig hospitalisatie kind
Bevallingsverloflangdurig hospitalisatie kind

Het kind moet sinds zijn geboorte langdurig opgenomen blijven in de verpleeginstelling

 • Recht op verlenging van het postnataal verlof, met de duur van de opname – de eerste 7 dagen, tot een maximum van 24 weken (onderbreking stopt de verlenging)

! Attest bezorgen aan de werkgever

! Zending RL2 – gebeurteniscode 23118 (verlenging bevallingsverlof hospitalisatie kind) aansluitend op het bevallingsverlof

7 dagen hospitalisatie kind

bevalling

Bevallingsverlof verlenging hospitalisatie kind

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof borstvoedingsverlof
Bevallingsverlofborstvoedingsverlof
 • Onmiddellijk aansluitend op bevallingsverlof (of verlenging hospitalisatie kind)
 • Voor de volledige opdracht
 • Maximaal 3 ononderbroken maanden
 • Onbezoldigd
 • Attest van dokter aan werkgever

RL2 – gebeurteniscode 23005 (in alle scholen tewerkstelling)

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof borstvoedingsverlof40
Bevallingsverlofborstvoedingsverlof

Regeling zomervakantie

Einde BV 20/07/2008 01/09/2008 ( 20/10/2008)

zending

Vast benoemden

Tijdelijk selectie- en bevorderingsambt

Zending borstvoedingsverlof vanaf 21/07/08

zending

Zending tot 30/06

Tijdelijk leraar

Tijdelijk administratie medewerkers OSP

Zending borstvoedingsverlof vanaf 01/09/08

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof ouderschapsverlof
Bevallingsverlofouderschapsverlof
 • Volledige loopbaanonderbreking
  • Maximum 3 maanden per kind
  • RL2
 • Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
  • Maximum 6 maanden per kind
  • RL1
 • Beide ouders
 • Ononderbroken periode
 • Te nemen vanaf de geboorte tot op de vooravond dat het kind 4 jaar wordt

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof omstandigheidverlof
Bevallingsverlofomstandigheidverlof

Omstandigheidverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner

 • 10 werkdagen
 • binnen de 30 kalenderdagen vanaf de bevalling
 • niet noodzakelijk aanéénsluitend (afspraak met werkgever)
 • bezoldigd

RL2 gebeurteniscode 23119 (omstandigheidverlof n.a.v. de geboorte van een kind) en enkelwanneer er een vervanger wordt aangesteld

opleiding schoolsecretariaten

bevallingsverlof vaderschapsverlof
Bevallingsverlofvaderschapsverlof

omzetting van het postnataal bevallingsverlof van de moeder naar vaderschapsverlof in geval van langdurige hospitalisatie of overlijden van de moeder na de geboorte van het kind

 • Kan voorlopig enkel voor tijdelijke personeelsleden
 • Specifieke voorwaarden …
 • Uitkering ziekenfonds

RL2 code 23006 (vaderschapsverlof)

opleiding schoolsecretariaten

bbz mb definitie
BBZ – MBdefinitie

Bescherming van de zwangere vrouw en het

ongeboren kind bij risicosituaties als vervat in de

risico-evaluatie

 • Bedreiging Beroepsziekte
  • Blootstelling aan Infectieziekten
  • Blootstelling aan chemische stoffen en fysische agentia
 • Moederschapsbescherming
  • Agressief gedrag van jongeren
  • Tillen van lasten

opleiding schoolsecretariaten

bbz mb risico evaluatie
BBZ – MBrisico-evaluatie

Iedere onderwijsinrichting moet een risico-

evaluatie maken en indien een risico dan:

 • Preventieve maatregelen
 • Doorverwijzing naar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

Beslissing verwijdering uit de risico-opdracht (formulieren BZ/MB2 of MB2)

 • Maatregelen werkgever
  • Aanpassing arbeidsomstandigheden
  • Andere betrekking = nieuwe zendingen
  • Vrijstelling arbeid = opmaak formulieren BZ/MB1 of MB1 en zendingen

opleiding schoolsecretariaten

bbz mb vrijstelling van arbeid
BBZ – MBvrijstelling van arbeid
 • Enkel uit de risico-opdracht
 • Neemt een einde
  • 6 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum = aansluitend aanvang bevallingsverlof (in alle onderwijsinrichtingen)
  • wanneer er geen risico meer is:

miskraam, zomervakantie, einde opdracht, einde tijdelijk andere opdracht

opleiding schoolsecretariaten

bbz mb vrijstelling arbeid
BBZ – MBvrijstelling arbeid

Administratieve richtlijnen

 • Opsturen van de ingevulde formulieren BZ/MB of MB en bijlagen naar het werkstation

Beroepsziekte vereist erkenning door Medex

 • Elektronische zendingen
  • RL1 code 109 (verlof wegens een bedreiging door een beroepsziekte)
  • RL1 code 113 (verlof wegens moederschapsbescherming)

opleiding schoolsecretariaten

bbz mb lactatie
BBZ – MBlactatie

Bescherming kan ook bij borstvoeding = moederschapsbescherming

omwille tillen van lasten, infectieziekten en chemische stoffen

Indien vrijstelling

 • Maandelijks bewijs van borstvoeding aan werkgever
 • Einde vijf maanden na de geboorte kind
 • Einde wanneer geen bedreiging of borstvoeding
 • Kan in combinatie met borstvoedingsverlof

RL1 code 23113 (verlof wegens moederschapsbescherming)

opleiding schoolsecretariaten

bbz mb bezoldiging
BBZ – MBbezoldiging
 • bij aanpassing van de arbeidsomstandigheden

bezoldiging volgens de geleverde prestaties

 • bij andere betrekking

bezoldiging conform de tewerkstelling

 • bij verlof wegens bedreiging beroepsziekte
  • Tijdelijke: recht op doorbetaling van de salaris 1ste aanstelling, daarna 90%
  • Vaste: recht op doorbetaling van de salaris
 • bij verlof wegens moederschapsbescherming
  • Tijdelijke : vergoeding van de mutualiteit tijdens aanstelling

Wel recht op uitgestelde bezoldiging, vakantiegeld en

eindejaarstoelage vanwege onderwijsadministratie

  • Vaste : recht op doorbetaling van de salaris(toelage)

opleiding schoolsecretariaten

profylactisch verlof
Profylactisch verlof

Indien vaststelling besmetting door een infectieziekte in de CVO ≠ BZ

 • Mogelijkheid to verwijdering van de zwangere vrouw door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en dit voor de duur van de ziekte

RL2 code 23047 (profylactische maatregelen)

opleiding schoolsecretariaten

vragen
Vragen

 uw werkstation

 godelieve.gyselinck@ond.vlaanderen.be

 ronald.gyselinck@ond.vlaanderen.be

opleiding schoolsecretariaten