PROTIKUŘÁCKÁ PREZENTACE - PowerPoint PPT Presentation

martha
protiku ck prezentace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROTIKUŘÁCKÁ PREZENTACE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROTIKUŘÁCKÁ PREZENTACE

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
140 Views
Download Presentation

PROTIKUŘÁCKÁ PREZENTACE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROTIKUŘÁCKÁ PREZENTACE

 2. Přednášející: Bc. Marie Kmínková a žákyně 4.A roč. Eliška Švecová a Klára Vlková .

 3. SZŠ 4.A Tábor

 4. Naše nástěnka .

 5. Ukázka dotazníku .


 6. . Vyplńování dotazníku

 7. Skrytá kamera .

 8. -Tabákové listy do Evropy přivezli Kolumbovi námořníci z Jížní Ameriky,kde kouření bylo součástí náboženských obřadů.-V 16.století se tabák velmi rychle rozšířil a byl vládci zakazován.Kouření tabáku bylo trestné a trestali je řezání nosů a roztětí horního rtu.-Koncem 19.století došlo k velkému rozmachu = první tabáková cigareta-Až do 1.sv.v. cigarety kouřili pouze muži vyšších vrstev.U žen cigareta byla společensky nepřijatelná.-Ve 30. letech dochází k emancipaci žen a kouření,které se stává společensky přijatelné ba dokonce žádoucí.-A tak v 50.letech přibývá úmrtí na nádory plic.Od této doby se kouření stalo věcí běžnou. HISTORIE KOUŘENÍ .

 9. Tři nejdůležitější látky obsažené v tabákové kouřiNIKOTINDEHET OXID UHELNATÝ Definice kouření a zajímavosti Kouření - vdechování tabákového kouře, jímž se do organismu dostává více než 2000 různých chemických látek schopných dalších reakcí, které mají mnohdy významné účinky na lidský organismus. Kuřáctví je zařazeno jako nemoc a jeho diagnóza je pod číslem F-17. Tabákový kouř vzniká nedokonalým spalováním tabáku. 31. květen je světový den nekouření

 10. Kouření a současnost Kouření cigaret se stává nemoderní záležitostí, proti které bojují ostatní země ve velkém. Jedná se především o nejrůznější kampaně : • letáky • webové stránky • nápisy • obrázky na krabičkách s cigaretami Dívala jsem se na některé zahraniční weby - hlavně anglické, německé a italské a můžu vás ujistit, že naše republika má co dohánět. V ostatních zemích jsou desítky webů s nejrůznějšími obrázky, fotografiemi a dalšími věcmi odpuzujícími od kouření. U nás v ČR máme asi jednu desítku webů. Např. v Itálii jsou kampaně ve školách, děti malují mnoho obrázků, ve kterých ukazují, jak je kouření nehezkým zlozvykem. Už od základní školy se jim neustále vtlouká do hlavy, jak je to nezdravé.

 11. Zápory kouření • Možné karcinomy: plic, jazyk, hltan, jícen, žaludek, tluste střevo, slinivka břišní, ledvin, močový měchýř, gynekologické(vaječník,děložní hrdlo)‏ • Srdeně cévní onemocnění: ICHS, infarkt myokardu, ateroskleróza • Chopn • Diabetici a kouření : zvýšená pravděpodobnost vzniku retinopatie (pošk. sítnice oka) a poškození ledvin • dvojnásobná pravděpodobnost vzniku lupénky než u nekuřáka Jen u cca. 20-25% osob vzniká rakovina jako nemoc z kouření. Nikde však není napsáno, že nemůžete být jedním z těch 25%! Každých 6-10 sekund zemře na následky kouření na Zemi jeden člověk.

 12. Klady kouření Ano, i kouření MÁ své klady. Přináší určité výhody a to hlavně psychologického charakteru. • sociální soudržnost • lepší zvládnutí stresu • nepřibírá se tak moc na váze (rychlejší peristaltika, snad i ovlivnění sacharidového metabolismu) • u kuřáků zlepšuje schopnost soustředění, zlepšuje paměť a to díky aktivaci acetylcholinové kaskády, avšak daň za tyto výhody je značně vysoká • dokáže zlepšit stav schizofrenie, upravuje disbalanci serotoninu a dopaminu • nižší frekvence Parkinsonovy choroby a Alzheimerovy choroby (je to proto, že se kuřák většinou nedožije věku, ve kterém by tyto choroby mohly vypuknout) - nicméně biochemické studie také prokázaly, že díky excitačnímu působení nikotinu díky acetylcholinu, dochází ke snížení objektivního projevu těchto dvou nemocí. • kouření snižuje možnost vzniku ulcerozní kolitidy (zánětu střev), u Crohnovy choroby je tomu naopak

 13. Žena kuřačka • Platí pravidlo: kouření při kojení nevadí - nikotin nepřechází do mléka; kouření při těhotenství vadí - poškozuje centrální nervový systém dítěte, který se vyvíjí nestandardně (dochází ke špatným spojům mezi buňkami v mozku) • je 4× vyšší pravděpodobnost, že dcery matek kuřaček budou také kuřačky • častější výskyt alergií, ekzémů, astmatu, vyšší riziko syndromu náhlého úmrtí plodu (cca. 40 ročně) Proč by neměla žena kouřit: ve společnosti ryskuje,že bude mít zapáchající dech a často i oděv ohrožuje kvalitu své pleti a má častěji vrásky kouření může snižovat libido(pohlavní pud)‏ je nervózní, nepříjemná, odrazuje svým chováním kouření je vyznamným zásahem do osobního i rodinného rozpočtu

 14. Děti, mládež a kouření Zde je jen krátké pojednání o tom, jaký to má vliv na mládež - častější nemocnost (obecně) - respirační infekce - zhoršení astmatu - častější chronické nachlazení - nižší (ztížená) fyzická aktivita - u žen (resp. dívek) postupně 2-3× vyšší pravděpodobnost neplodnosti A co na to zákon? Zákon č. 37/1998 Sb.§4, odstavec 1 písmeno e: zakazuje se prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let

 15. Statistika,fakta,čísla - každých 6 sekund na naší planetě zemře jeden člověk na nemoci z kouření - v ČR kouří cca. 40% populace - 3× vyšší riziko infarktu myokardu než nekuřáci - tři cigarety denně je dávka, u níž nebyla prokázána výrazná zdravotní rizika - kouření způsobuje 30% všech nádorových chorob - 9 z 10 kuřáků umírá na následky kouření - příčinou každého pátého úmrtí u nás je kouření - denně se utratí za cigarety 16 miliard korun!!! - paradoxem je, že kouří 1/3 lékařů a 2/5 zdrav. sester - v ČR je 5000 nových případů rakoviny plic každý rok

 16. Ceny cigaret Ceny cigaret budou mít vzhledem k ekonomickému zatížení státu neustále zvyšující se tendenci. Jak se budou ceny vyvíjet zobrazují následující obrázky převzaté z Televizních novin komerční televize:

 17. Povinné nápisy na krabičkách - Kouření způsobuje rakovinu! - Kouření může zabíjet! - Kouření vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí! - Kuřáci umírají předčasně! - Kouření ucpává tepny a způsobuje infarkt a mrtvici! - Kouření způsobuje smrtelnou rakovinu plic! - Chraňte děti: nenuťte je vdechovat Váš kouř! - Váš lékař nebo lékárník Vám může pomoci přestat s kouřením! - Kouření je vysoce návykové, nezačínejte s ním! - Požádejte o pomoc při odvykání kouření: poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem! - Kouření způsobuje stárnutí kůže! - Kouření v těhotenství škodí zdraví Vašeho dítěte! - Kouření může poškodit sperma a snižuje plodnost! A další…

 18. Výsledek dotazníku 2.Kouříš cigarety?: 44% ano 56% ne 3.V kolika letech jsi začal(a) kouřit?: 88% 13-15 let 12% 15 a více 1.Pohlaví: 90,7% dívky 9,3% chlapci 4.Kolik denně vykouříš cigaret?: 29% 5 a méně 49% 5-10 cigaret 24% 10 a více 5.Jsi dostatečně informovaný(á)?: 92% ano 8% ne 6.Vědí tvoji rodiče že kouříš?:87% ví o tom 13% neví 7.Souhlasíš se zákazem kouřní na veřejný místech?: 37% nesouhlasí 63% souhlasí 9.Pokud nejsi plnoletý(á),jak si scháníš cigarety?: 81% sami 4%kamarádi 5% beru je rodičům 8.Vadí ti když někdo v tvém okolí kouří?: 45% nevadí 55% vadí 11.Vodní dýmku?:48% zkusil(a)‏ 38% nezkusil(a)‏ 19% kouřím 10.Kouřit marihuanu: 44% zkusil(a)‏ 8% nezkusil 48% nechci Dohromady se zúčastnilo 130 studentů

 19. JE KOUŘENÍ ZLOZVYK?KOUŘENÍ JE DROGOVÁ ZÁVISLOST! .