Kadınlarda Doğum Sonrası Mastiti Önlemek İçin Müdahaleler 2012 Güncellemesi - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kadınlarda Doğum Sonrası Mastiti Önlemek İçin Müdahaleler 2012 Güncellemesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kadınlarda Doğum Sonrası Mastiti Önlemek İçin Müdahaleler 2012 Güncellemesi

play fullscreen
1 / 21
Kadınlarda Doğum Sonrası Mastiti Önlemek İçin Müdahaleler 2012 Güncellemesi
161 Views
Download Presentation
marsden-duffy
Download Presentation

Kadınlarda Doğum Sonrası Mastiti Önlemek İçin Müdahaleler 2012 Güncellemesi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kadınlarda Doğum Sonrası Mastiti Önlemek İçin Müdahaleler 2012 Güncellemesi Dr. Gülay ŞAHİN

 2. GİRİŞ • Sağlık otoriteleri ve WHO yenidoğan çocuklara altı aya kadar sadece anne sütü verilmesini tavsiye ediyor. • Anne sütü ile beslenme, gastroenterit, solunum yolu , kulak ve idrar yolu gibi bazı enfeksiyonlara, allerjiler ve diyabet gibi hastalıklara karşı koruyucudur.

 3. GİRİŞ • Anne sütü ile beslenme , BEDAVA !!!! Masrafı da azaltır • Emzirmenin anneye de faydaları vardır.

 4. GİRİŞ • Mastitlaktasyonun önemli bir komplikasyonudur, bazı annelerin emzirmeye son vermesine neden olabilir. • Emzirme esnasında bebeğin memeyi iyi tutmaması ve memenin yeterince boşalmaması mastit gelişimine katkıda bulunabilir. • Meme başlarında ağrı, göğüslerde hassasiyet ve şişme meydana gelir.

 5. GİRİŞ • Memelerde çatlama olursa enfeksiyon gelişebilir ve annede grip benzeri belirtiler görülür.

 6. GİRİŞ • Anne sütü ile beslenmenin yeterli süre boyunca tek beslenme kaynağı olarak sürdürülebilmesi için koruyucu önlemlerin araştırılması önemlidir.

 7. AMAÇ • Derleme mastit için yapılan koruyucu müdahalelerin (emzirme eğitimi, oral antibiyotik, topikal antibiyotikli merhemler, anti-sekretuar faktörlü tahıllar ile beslenme) etkin olup olmadığını ve bunların emzirme süresine etkisini değerlendirmeyi amaçlıyor.

 8. Antisekretuvar faktör(AF); • Patolojik sıvı salgılanması ve inflamasyonu inhibe eder. • AF bir çok dokuda eksprese edilir ve kan dolaşımına salgılanır. • Bakteriyel enterotoksin ile karşılaşma AF seviyesini arttırır. • AF plazma seviyesi ayrıca özel işlenmiş tahıllar gibi bazı gıda maddelerinin alımından sonra da artar.

 9. ARAŞTIRMA METODU • Cochrane Gebelik ve Doğum Grubunun Ağustos 2012 ‘ye kadar olan araştırma kayıtları taranmış.

 10. SEÇİM KRİTERLERİ Emziren kadınlarda mastitten korunmak için yapılan müdahalelerle ilgili RCT araştırmalar seçilmiş.

 11. BİLGİ TOPLAMA VE ANALİZ • Konuyla İlgili çalışmalar bağımsız olarak belirlenmiş ve kalitesi değerlendirilmiş. Eksik bilgiler için çalışmaların yazarlarıyla temas sağlanmış.

 12. Derlemeye 960 kadın üzerinde yürütülmüş 5 çalışma dahil edilmiş.

 13. 471 kadının dahil olduğu üç çalışmada, antibiyotik kullanan ve kulanmayan kadınlar arasında mastit insidansında anlamlı fark bulunmamış.(risk oranı (RO) 0.43; 95% GA 0.11 – 1.61).

 14. 99 Kadında yürütülen bir çalışmada antibiyotiğin kıyaslanan iki farklı dozu arasında fark bulunamamış.(RO 0.38; 95% GA 0.02 -9.18).

 15. Bir çalışmada standart bakım ile uzman tarafından verilen emzirme eğitimi karşılaştırılmış, • Bir çalışmada anti-sekretuar faktörlü tahıl ve standart tahıl ile beslenme, • Bir çalışmada mupirosinli, fusidik asitli kremler ile oral antibiyotikler ve emzirme tavsiyesi karşılaştırılmış. • Tüm çalışmalarda anlamlı fark gösterilmemiş.

 16. SONUÇ OLARAK; • Mastiti önlemek için yapılan müdahalelerin araştırıldığı çalışmalarda, meme enfeksiyonlarının azaltılması ya da emzirme süresi üzerinde müdahaleler arasında anlamlı fark gösterilememiş.

 17. Sonuçlar, çoğu küçük örnekli çalışmalara dayandığı için derlemenin bulgularını değerlendirirken bu durum göz önüne alınmalıdır. • Müdahalelerin etkinliğini daha kesin olarak belirlemek için daha güçlü başka çalışmalara ihtiyaç vardır.

 18. TEŞEKKÜRLER……