landelijke gegevens verzameling federatie opvang n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Landelijke Gegevens Verzameling Federatie Opvang PowerPoint Presentation
Download Presentation
Landelijke Gegevens Verzameling Federatie Opvang

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Landelijke Gegevens Verzameling Federatie Opvang - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Inleiding. De methode. Exporteren. Anonimiseren. Verzenden. Ontvangen. Verwerken. Terugrapportage. Slot. 11-2012. Landelijke Gegevens Verzameling Federatie Opvang.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Landelijke Gegevens Verzameling Federatie Opvang' - marnin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
landelijke gegevens verzameling federatie opvang

Inleiding

De methode

Exporteren

Anonimiseren

Verzenden

Ontvangen

Verwerken

Terugrapportage

Slot

11-2012

Landelijke Gegevens Verzameling Federatie Opvang

Deze presentatie laat zien hoe de gegevens uit de diverse cliëntregistratiesystemen van de instellingen geëxporteerd worden naar de Federatie Opvang (FO).

Er zijn twee hoofdkleuren te onderscheiden.

De lichte kleur blauw is voor het gedeelte van het proces bij de instelling.

De donkere kleur blauw is voor het gedeelte van het proces bij de Federatie Opvang.

Informatie over de landelijke gegevensverzameling staat op de website van de FO, www.opvang.nl.

Landelijke Gegevens Verzameling Federatie Opvang

de methode

= Geanonimiseerd (niet meer te herleiden naar een cliënt)

Cliëntenregistratie

De methode bevat twee stappen, de eerste stap is exporteren uit het cliëntregistratiesysteem en de tweede stap is het anonimiseren van de export.

De anonimiseringsmodule (DCA) kan niet direct de database van het cliëntenregistratiesysteem uitlezen. Naast technische beperkingen, zoals de diverse registratiesystemen is het in een aantal situaties niet wenselijk dat een extern programma zoveel toegang heeft tot cliëntgegevens.

Daarom is besloten dat de DCA een bestand moet inlezen die uit het registratiesysteem moet komen. De DCA kan niet alles inlezen, dit zou ten koste gaan van de kwaliteit. Er is een bestandsspecificatie gemaakt waarin het bestand moet voldoen.

De DCA kan het bestand inlezen, verifiëren, anonimiseren en coderen. De uitvoer van de DCA wordt naar de Federatie Opvang gestuurd voor centrale verwerking en opslag.

De methode

Inleiding

De methode

Export voor DCA

Exporteren

Anonimiseren

Anonimiseringsmodule, (DCA).

Verzenden

Ontvangen

Centrale Applicatie

(CA)

Verwerken

Terugrapportage

LGVFO

Slot

Landelijke Gegevens Verzameling Federatie Opvang

exporteren 1

Inleiding

De methode

Exporteren

Anonimiseren

Verzenden

Ontvangen

Verwerken

Terugrapportage

Slot

Exporteren 1

Cliëntenregistratie

Het exportdocument moet voldoen aan de eisen van de formaatbeschrijving. Documentatie over de formaatbeschrijving kan u vinden op www.opvang.nl. Tevens is er een handleiding voor de DCA en voorbeeld van een export document.

Het document heeft een XML opmaak, om de XML te valideren zijn schema’s aanwezig.

Export LGVFO

Export document

Anonimiseringsmodule, (DCA).

Geanonimiseerd

document

Landelijke Gegevens Verzameling Federatie Opvang

anonimiseren en beveiligen

Inleiding

De methode

Exporteren

Anonimiseren

Verzenden

Ontvangen

Verwerken

Terugrapportage

Slot

Anonimiseren en beveiligen.

Anonimiseren 1

 • Deze fase sluit aan op het Export LGVFO programma, het inlezen, beoordelen, anonimiseren en versleutelen van het exportdocument.
 • Na installatie van de anonimiseringsmodule moet het programma ingericht worden. Er zijn twee onderdelen van belang:
 • Het ocument moeten bereikbaar zijn voor de anonimiseringsmodule.
 • Plaatsen van de referentieset. In de ETC/<versie> directory van de anonimiseringsmodule moet een referentieset staan met daarin de coderingen van de instelling en de gegevensset. Versie 1104 is actueel.
 • Bij het anonimiseren krijgen cliënten een uniek nummer waardoor dubbelingen voorkomen kunnen worden. Op landelijk niveau kan vastgesteld worden of een cliënt bij verschillende instellingen diensten heeft afgenomen.

Landelijke Gegevens Verzameling Federatie Opvang

anonimiseren en versleutelen

Inleiding

De methode

Exporteren

Anonimiseren

Verzenden

Ontvangen

Verwerken

Terugrapportage

Slot

Anonimiseren en versleutelen.

Anonimiseren 2

Doelstelling anonimiseren (Decentrale Applicatie DCA)

Citaat uit de handleiding:

De decentrale applicatie (DCA) is benodigd bij de gegevensuitwisseling van aanbod en hulpverleninggegevens tussen de lidinstellingen en de Federatie Opvang, omdat de aan te leveren gegevens eerst, uit privacyoverwegingen, moeten worden versleuteld en aangepast voordat zij opgestuurd kunnen worden naar de Federatie Opvang. Hierbij moet gedacht worden aan de volgende zaken:

 • Introductie van een Landelijk Uniek Nummer (LUN) voor een cliënt op basis van een aantal persoonskenmerken, zodat de cliënt, ongeacht de instelling, uniek identificeerbaar is in de Landelijke Gegevens Verzameling van de Federatie Opvang (LGVFO). Het LUN nummer dat de DCA maakt wordt na binnenkomst bij de FO nogmaals versleutelt met een one way hasching.
 • Verwijderen van een aantal privacy-gevoelige persoonskenmerken van een cliënt;
 • Versleutelen van datumvelden, zodat de feitelijke geboortedatum van de cliënt en de overige datums –zoals aanmelddatum, begindatum dienstenaanbod etc.- niet meer te achterhalen zijn.
 • Encrypten van de op te sturen bestanden, na verwerking, zodat de inhoud niet door derde partijen op een eenvoudige wijze kan worden achterhaald.

Een secundaire doelstelling van de DCA is het voortijdig signaleren van eventuele fouten in de aangeleverde bestanden van de lidinstellingen, zodat de lidinstellingen vroegtijdig in staat worden gesteld de eventuele fouten te corrigeren. Hierdoor wordt tevens voorkomen dat de Federatie Opvang onnodig wordt belast met foutieve aangeleverde bestanden.

Landelijke Gegevens Verzameling Federatie Opvang

anonimiseren en versleutelen1

Inleiding

De methode

Exporteren

Anonimiseren

Verzenden

Ontvangen

Verwerken

Terugrapportage

Slot

Anonimiseren en versleutelen.

Anonimiseren 3

Inlezen van het document:

Via bestand en dan openen kunt u het document laden. Direct na het laden gaat de DCA na of het document voldoet aan de formaatbeschrijving.

Druk op de knop ‘check’. Het document wordt nagekeken. Dit is soms een langdurig proces en kan fouten opleveren. Er mogen geen fouten in het document zitten.

Druk op de knop ‘bewerk’. Deze knop is te benaderen als het proces ‘check’ goed is doorlopen. Het document wordt geanonimiseerd.

Druk op de knop ‘bewaar’. Het geanonimiseerde document wordt versleuteld en geplaatst in de ‘out’ directory van de DCA.

Een uitgebreide handleiding staat op de website.

Landelijke Gegevens Verzameling Federatie Opvang

anonimiseren en versleutelen2

Inleiding

De methode

Exporteren

Anonimiseren

Verzenden

Ontvangen

Verwerken

Terugrapportage

Slot

Anonimiseren en versleutelen.

Anonimiseren 4

Uitvoering anonimiseringsmodule.

In de handleiding kunt u lezen hoe u document kunt verwerken.

Het programma gaat het document beoordelen op:

 • Coderingen. Kloppen de coderingen van de instelling en registratiepunt met die in de referentieset. Onbekende coderingen zullen resulteren in één of meerdere foutmeldingen waardoor geen uitvoerdocument gemaakt kan worden.
 • De datums in het document overeenkomen met de gekozen periode van de export eerste fase (Export LGVFO) en of de voorziening volgens de referentieset in die periode bestaat.

Landelijke Gegevens Verzameling Federatie Opvang

verzenden
Verzenden.

Anonimiseren 6

 • Verzenden:
 • De geanonimiseerdebestandenstaan in de output directory en kunnenverstuurdwordennaar de Federatie Opvang. De bestandenzijnversleuteld en kunnen door anderennietgelezenwordenbehalve de centraleapplicatie. Het is veiligomze via de mail teversturen. Output bestandenhebben de volgende syntax <registratiepuntcode>_<jaar><maand>_out_lgvfoDecentraal.xml.gz.enc
 • De DCA heeftookeen ‘nietversleuteld’ xml bestandgemaakt. U kanvoorverzendingzienwatnaar de Federatie Opvang gaat.

Inleiding

De methode

Exporteren

Anonimiseren

Verzenden

Ontvangen

Verwerken

Terugrapportage

Slot

Landelijke Gegevens Verzameling Federatie Opvang