gegevens delen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gegevens Delen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gegevens Delen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
javen

Gegevens Delen - PowerPoint PPT Presentation

168 Views
Download Presentation
Gegevens Delen
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gegevens Delen Juridische aspecten WEON 2009

 2. Opzet • ‘eigendom’ van gegevens als zodanig • IE op gegevens • Wie bepaalt wie wat mag • Opdrachtgever • Sponsor • Subsidiegever • Onderzoeker • Evenwicht • Gedragscode • Wat en hoe WEON 2009

 3. ‘eigendom’ van gegevens • Gegevens zijn geen ‘zaak’ • Eigendom van gegevens als zodanig niet mogelijk • Wel, bescherming: • Tegen computercriminaliteit • Onrechtmatige daad • Intellectuele eigendomsrechten (IE) op bepaald format gegevens WEON 2009

 4. IE • Auteursrecht • Origineel • Ruwe gegevens zijn dat niet • Artikel is dat wel • Databankenrecht • Gaat om verzamelen en ontsluiten • Beschermt vooral: unieke wijze ontsluiten • Gegevens voetbalcompetities, vluchtgegevens WEON 2009

 5. IE-2 • In beide gevallen pas aan de orde als je gegevens op een of andere manier openbaart • Dat ook doel IE: dat met onstoffelijke ‘zaken’ toch aan rechtsverkeer kan worden deelgenomen • Kan niet worden ingezet om openbaarmaking af te dwingen WEON 2009

 6. Openstellen afdwingen ? • Contractueel of via subsidievoorwaarden • Bijvoorbeeld WODC • Ruwe gegevens en alles van onderzoek moeten aan WODC worden overgedragen • Voor t geld doe je t misschien, maar is t rechtvaardig en verstandig voor delen? WEON 2009

 7. metajuridisch • Recht gaat om evenwicht • En t moet ook werken natuurlijk WEON 2009

 8. Resultaat onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek van onderzoeker Zit in methode vaak iets bijzonders Anderen zouden met jouw gegevens aan de haal gaan Toevallige subsidiegever wel goede hoeder voor beschikbaarheid t.b.v. algemeen belang? Is met publiek geld gefinancierd Tegen verspilling gegevens, overdoen, belasting respondenten Voor verfijnde analyses grote bestanden nodig Voor sneller beschikbaar komen resulaten evenwicht WEON 2009

 9. randvoorwaarden • Consent eerdere deelnemers • Privacy bescherming • Vergelijkbaarheid • Technische aspecten WEON 2009

 10. Met betrekking tot juridische randvoorwaarden • Brede consent bij dit type onderzoek aanvaardbaar • Nadruk op zorgvuldig omgaan met gegevens • Gebruik binnen en ten behoeve van publieke zorg • transparantie • PET (privacy enhancing techonolgies) voor datakoppeling WEON 2009

 11. Gedragscode • Evenwicht via door alle partijen onderschreven gedragsregels • Borging door opname in voorwaarden (opdracht, subsidie) • Voor opdracht-, subsidiegever zit er niets meer in, in de zin van exclusiviteit • Zo’n borging is overigens wel juridisch  WEON 2009

 12. Inhoud • Begint bij opzet: zodanig dat delen te zijner tijd mogelijk wordt • 1e onderzoeker heeft tijdje excl. gebruik • Aanmelding bij register wanneer beschikbaar, wat etc. • 1e onderzoeker helpt bij ontsluiten ten behoeve van opvolgende • Credits mede auteur….waar afhankelijk van • Financiële compensatie, reële kosten • Soort arbitrage WEON 2009