Digitální učební materiál
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Digitální učební materiál. PŘÍVLASTEK. (Atribut). Přívlastek. r ozvíjí podstatné jméno, přesněji vymezuje jeho význam p táme se otázkami jaký?, který?, čí? n ení součástí základové větné struktury, nevalenční člen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - marnin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

P vlastek

PŘÍVLASTEK

(Atribut)


P vlastek1
Přívlastek

 • rozvíjí podstatné jméno, přesněji vymezuje jeho význam

 • ptáme se otázkami jaký?, který?, čí?

 • není součástí základové větné struktury, nevalenční člen

 • je vyjádřen přídavným jménem(bílá růže), zájmenem (moje sestra), číslovkou (tři studenti), podstatným jménem (hodina fyziky, sportovci z Kolína), infinitivem (chuť zpívat), příslovcem (místo dole), vedlejší větou přívlastkovou nebo spojkovou (Problém, který musíme řešit, je záludný. Rozkaz, aby všichni odešli, museli splnit.)

 • rozvíjené podstatné jméno může být podmětem, předmětem, příslovečným určením, přívlastkem neshodným


Druhy p vlastku podle vztahu k d c mu podstatn mu jm nu
Druhy přívlastku podle vztahu k řídícímu podstatnému jménu

 • přívlastek shodný

 • podstatné jméno řídí pád, číslo a rod přívlastku, gramatické kategorie jsou shodné

 • vyjádřen přídavným jménem (vzrostlý les), zájmenem (můj nápad), číslovkou (oba muži), které stojí před řídícím jménem

 • v odborných názvech, při důrazu a v citově zabarvených výpovědích stojí za řídícím jménem (lidé nešťastní!, kudlanka nábožná)

 • za shodný přívlastek jsou považována i nesklonná přídavná jména (fér zápas, super zábava, prima prázdniny)


Druhy p vlastku podle vztahu k d c mu podstatn mu jm nu1
Druhy přívlastku podle vztahu k řídícímu podstatnému jménu

 • přívlastek neshodný

 • pád, číslo, ani rod přívlastku a řídícího podstatného jména se neshodují, při skloňování se nemění (hodina matematiky, v hodině matematiky, hodiny matematiky)

 • stojí obvykle za řídícím jménem

 • nejčastěji vyjádřen podstatným jménem ve 2. pádě(přečtení dopisu, dopisod kamaráda), přivlastňovacím zájmenem (jeho nápad), příslovcem(nápady shora), infinitivem (nápad cvičit)


Druhy p vlastku podle po tu p vlastk rozv jej c ch d c podstatn jm no
Druhy přívlastku podle počtu přívlastků rozvíjejících řídící podstatné jméno

 • přívlastek holý: nerozvitý žádným větným členem (červená barva)

 • přívlastek rozvitý: dále rozvit jiným větným členem (rychle se měnící situace)

 • přívlastek postupně rozvíjející: řídící podstatné jméno se rozvíjí nejdříve jedním přívlastkem tvořeným přídavným jménem, potom se toto spojení rozvíjí dalším výrazem postupně zpřesňujícím, neodděluje se čárkou (nejznámější současný argentinský fotbalista)

 • přívlastek několikanásobný: více přívlastků stojí vedle sebe a rozvíjí totéž řídící jméno, jejich pořadí je možno zaměnit, oddělují se čárkou, pokud nejsou spjaty slučovacími spojkami a, i, ani, nebo, či (modré, žluté a bílé kostky)


Digit ln u ebn materi l
Druhy přívlastku podle významového vztahu k řídícímu podstatnému jménu a těsnosti spojení rozvitého přívlastku

 • přívlastek volný: vyjadřuje doplňující nepodstatnou vlastnost, lze ho vypustit beze změny smyslu výpovědi, odděluje se čárkou, bývá rozvitý, stojí za řídícím podstatným jménem (Dvůr, obehnaný vysokým plotem, byl plný vraků aut.)

 • přívlastek těsný: vyjadřuje podstatnou vlastnost, nelze ho vypustit beze změny smyslu výpovědi, neodděluje se čárkou, může být rozvitý, stojí před nebo za řídícím jménem (Sportovci přihlášení k zápasu se dostaví k závodišti.)


Zvl tn typy p vlastku
Zvláštní typy přívlastku podstatnému jménu a těsnosti spojení rozvitého přívlastku

 • nominativ jmenovací: nesklonný přívlastek v 1. pádu, který zužuje nebo zpřesňuje význam řídícího podstatného jména, uvádí jméno, titul, neodděluje se čárkou (město Plzeň, kniha Babička, hotel Hilton, MUDr. Jan Sova)

 • výrazy zastupující vypuštěné podstatné jméno: eliptický výraz (jeden, každý ze studentů – jeden, každý student z ostatních studentů)

 • genitiv (2.pád) podílnosti: stojí u podstatného jména, zájmena, číslovky a příslovce (sklenice mléka, něco hezkého, deset míčů, plno mravenců)

 • podstatné jméno s jako: pokojík jako klícka


P stavek
Přístavek podstatnému jménu a těsnosti spojení rozvitého přívlastku

 • je někdy považován za typ volného přívlastku

 • tutéž představu označujeme dvojím způsobem

 • oddělujeme ho čárkou z obou stran

  Petr a Pavel, dva nerozluční kamarádi, se vydali do lesa.

  Úspěšné sportovce, majitele zlatých medailí, uvítali jejich fanoušci.


Procvi ov n
Procvičování podstatnému jménu a těsnosti spojení rozvitého přívlastku

 • Připojením dalších slov vytvořte přívlastky několikanásobné a postupně rozvíjející:

  světlé vlasy, bílé květy, Honzovi přátelé, zahraniční výrobky, polní

  cesta

 • Určete přívlastky shodné a neshodné:

  Bavily ho procházky parkem a přilehlým lesem. Ne každý student má nadání naučit se cizí jazyky. Otec dal najevo svoje obavy o Jirkův prospěch ve škole. Každou sebemenší kritiku agresivně odmítal. Ulice U Hvězdy navazuje na ulici Nerudovu.


Spr vn e en
Správné řešení podstatnému jménu a těsnosti spojení rozvitého přívlastku

 • přívlastky několikanásobné: světlé a tmavé vlasy, bílé i rudé květy, Honzovi a Pavlovi přátelé, zahraniční i domácí výrobky, polní nebo lesní cesta

  přívlastky postupně rozvíjející: světlé krátce střižené vlasy, bílé uvadající květy, Honzovi milí přátelé, zdraví ohrožující zahraniční výrobky, topoly lemovaná polní cesta

 • přívlastky shodné: přilehlým, každý, cizí, svoje, Jirkův, každou,

  sebemenší, Nerudovu

  přívlastky neshodné: parkem, lesem, naučit se, ve škole, U Hvězdy


Pou it zdroje
Použité zdroje podstatnému jménu a těsnosti spojení rozvitého přívlastku

MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN 80-902-5715-1.

SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN 978-802-5301-890.

MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2002. ISBN 80-862-8536-7.