ch ng 6 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ChÆ°Æ¡ng 6

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ChÆ°Æ¡ng 6 - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Chương 6. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001:2008. NỘI DUNG. 1. Lịch sử hình thành 2. Các tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn 3. Triết lý của tiêu chuẩn 4. Căn cứ xây dựng 5. Các nguyên tắc 6. Các điều khoản 7. Các bước xây dựng

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ChÆ°Æ¡ng 6' - marnin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ch ng 6

Chương 6

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001:2008

n i dung

NỘI DUNG

1. Lịchsửhìnhthành

2. Cáctiêuchuẩntrongbộtiêuchuẩn

3. Triếtlýcủatiêuchuẩn

4. Căncứxâydựng

5. Cácnguyêntắc

6. Cácđiềukhoản

7. Cácbướcxâydựng

8. PhânbiệtTàiliệu & Hồsơ

9. NC

1 l ch s h nh th nh

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

 • Phiênbảnđầutiên : ISO 9000:1987
 • Phiênbảnlần 2 : ISO 9000:1994
 • Phiênbảnlần 3 : ISO 9000:2000
 • Phiênbảnhiệnhành : ISO 9000:2008
3 tri t l c a ti u chu n

3. TRIẾT LÝ CỦA TIÊU CHUẨN

TRIẾT LÝ:

………………………..

4 c n c x y d ng

CĂN CỨ XÂY DỰNG:

 • ……………
 • ……………

4. CĂN CỨ XÂY DỰNG

Plan

Action

Do

Check

Do right the first time

5 c c nguy n t c

Gồm 8 nguyêntắc:

 • ………………………
 • ………………………
 • ………………………
 • ………………………
 • ………………………
 • ………………………
 • ………………………
 • ………………………

5. CÁC NGUYÊN TẮC

6 c c i u kho n

1.Phạm vi ápdụng

2. Tiêuchuẩntríchdẫn

3. Thuậtngữvàđịnhnghĩa

4. ………………………….

5. ………………………….

6. ………………………….

7. ………………………….

8. ………………………….

6. CÁC ĐIỀU KHOẢN

6 i u kho n ch nh

Cải tiến liên tục hệ thống

quản lý chất lượng

Bênliênquan

Trách nhiệm lãnh đạo

Bêb liên quan

THOÃ MÃN

Y

Ê

U

C

U

Đo lường, phân tích cải tiến

Quản lý nguồn lực

Đầu vào

Đầu ra

Tạo sản phẩm

Sản phẩm

6. ĐIỀU KHOẢN CHÍNH

7 c c b c x y d ng

1. ………………………………………

2. ……………………………………....

3. ………………………………………

4. ………………………………………

5. ………………………………………

6. ………………………………………

7. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG

c u h i n t p

Bộtiêuchuẩn ISO 9000 gồmcáctiêuchuẩnnào?

 • Hãychobiếttạisaocácdoanhnghiệpcầnápdụng ISO 9001:2008?
 • Hãychobiếttạisaonguyêntắc “Hướngvàokháchhàng” lànguyêntắcđầutiêncủa ISO 9001:2008?
 • Trong 8 điềukhoản (yêucầu) của ISO 9001:2008, điềukhoảnnàolàđiềukhoảnchính?
 • Doanhnghiệpápdụngthiếuđiều khoản 5 trongtiêuchuẩn ISO 9001:2008 cóđượccấpchứngnhậnkhông?
 • Hãychobiết “kếhoạchkinhdoanh” làtàiliệu hay hồsơ? Giảithích

Câuhỏiôntập