Kontaktfor ldrem de 23 april 2007
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 52 Views
 • Uploaded on

Kontaktforældremøde 23. april 2007. Valg af referent Meddelelser fra skolen indkomne spørgsmål Nyt fra forældreforeningen / aktivitetsudvalget Pause (ca. 20:00) Debat om madordning Konsekvens af den nye folkeskolelov - kvalitetsrapport Skelgårdsskolens værdier Eventuelt. Skolen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - marly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kontaktfor ldrem de 23 april 2007
Kontaktforældremøde23. april 2007

 • Valg af referent

 • Meddelelser fra skolen

  • indkomne spørgsmål

 • Nyt fra forældreforeningen / aktivitetsudvalget

 • Pause (ca. 20:00)

 • Debat om madordning

 • Konsekvens af den nye folkeskolelov - kvalitetsrapport

 • Skelgårdsskolens værdier

 • Eventuelt

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Skolen
Skolen

 • Meddelelser

 • Spørgsmål

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Skolebestyrelse
Skolebestyrelse

 • Medlemmer

  • Bent Larsen (Formand)

  • Musse Svare (Næstformand)

  • Stefan Keller

  • Hanne Lysholt

  • Lars Carlsen

  • Henrik Hjorth Hansen

  • Lise-Lotte Olsen

 • 2 suppleanter

  • Brian Møllebjerg

  • Kasper T Mortensen

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget

 • Meddelelser

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Pause
Pause

 • Vi ses om 10 minutter…..

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Kort historisk gennemgang
Kort historisk gennemgang

 • November 1996:

  Vi ønsker, at vore elever udvikler følgende færdigheder:

  • At være selvstændig

  • At kunne koncentrere sig

  • At være ansvarlig

  • At være interesseret

  • At kunne samarbejde

  • At stille krav til sig selv

   Forudsætninger for at eleverne kan leve op til disse krav, må være:

  • At de møder konsekvens

  • At faglig og pædagogisk dygtighed er tilstede

  • At nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed

  • At der er gode arbejdsbetingelser for alle skolens parter

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Sammenfatning af v rdierne
Sammenfatning af værdierne

”Trivsel”

Virkelyst

Trivsel

Selvværd

Lyst til at lære

”Samvær”

Gensidig respekt

Tolerance

Kommunikation

Tale pænt

Omgangstone

Ligeværd

”Demokrati”

Samarbejde

Demokrati

Fællesskab

Åbenhed

”Ansvar”

Ansvarlig

Medansvar

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Madordning
Madordning………

Debat…..…..

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Den nye folkeskolelov
Den nye folkeskolelov

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Den nye folkeskolelov forholdet mellem parterne
Den nye folkeskolelovForholdet mellem parterne

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Den nye folkeskolelov intentionen selve loven
Den nye folkeskolelovIntentionen - Selve loven.

§1 Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

§2 Folkeskolen er en kommunal opgave, jf. dog § 20, stk. 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger, jf. § 40 og § 40 a, mål og rammer for skolernes virksomhed inden for denne lov.

Stk. 2. Den enkelte skole har inden for de givne rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger selv undervisningens organisering og tilrettelæggelse.

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Den nye folkeskolelov f lles m l
Den nye folkeskolelovFælles mål

 • .

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Den nye folkeskolelov det er et f lles ansvar
Den nye folkeskolelovDet er et fælles ansvar!

 • .

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Den nye folkeskolelov b rnepolitik
Den nye folkeskolelovBørnepolitik

 • Tårnby kommune har kreeret en børnepolitik.

  • Værdigrundlag:

   • Demokrati

    • udvikle en forståelse som bygger på ligeværd, fællesskab og ansvarlighed

   • Rummelighed

    • have respekt for og indlevelse i menneskers forskelligheder og kultur

   • Samarbejdsevne

    • kunne indgå kompromiser og anerkende andres meninger og holdninger

   • Selvværd

    • føle sig accepteret som den man er og kunne handle i overensstemmelse med sin overbevisning

   • Livsglæde

    • selvværd, selvtillid og motivation er drivkraften i ens virke

   • Ansvarlighed

    • Tage ansvar for egne handlinger og respektere andres meninger og værdier

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Den nye folkeskolelov b rnepolitik1
Den nye folkeskolelovBørnepolitik

 • Tårnby kommune har kreeret en børnepolitik.

  • Mål og handling

   • Sociale kompetencer

    • Fx give unge og unge erfaringer med at være sammen med andre

   • Sundhed og livskvalitet

    • Fx i samarbejde med forældre at fremme en sund levevis for børn og unge

   • Udvikling og læring

    • Fx give børn mulighed for læring i alle kommunale institutioner

   • Sårbare børn og unge

    • Fx så vidt det er muligt, at få samme tilbud som deres jævnaldrende

   • Helhed og sammenhæng

    • Fx være med til at skabe helhed og kontinuitet i børnenes og de unges liv

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Den nye folkeskolelov b rnepolitik bestyrelsens h ringssvar
Den nye folkeskolelovBørnepolitik – Bestyrelsens høringssvar

 • For tynd.

  • For ukonkret

  • Kun bullets

  • Ingen eksemplificering

 • For kort debat-tid (Taget op for sent).

 • Ikke målbare

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Den nye folkeskolelov kvalitetsrapporten
Den nye folkeskolelovKvalitetsrapporten

 • Kommunalbestyrelsernes pligt til at udarbejde kvalitetsrapporter blev indført med lov af 9. juni 2006, med ikrafttrædelse den 1. august 2006.

  • Præcisering af folkeskolens formål,

  • Ekstra timer i dansk og historie,

  • Elevplaner,

  • Offentliggørelse af landsresultater af test,

  • Præcisering af det kommunale ansvar samt

  • Etablering af nyt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen

 • Den første kvalitetsrapport skal omfatte det igangværende skoleår og være vedtaget inden den 15. oktober 2007.

 • Vi ved endnu ikke hvordan den skal se ud, da den endelige form ikke er besluttet !

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Den nye folkeskolelov kvalitetsrapporten1
Den nye folkeskolelovKvalitetsrapporten

 • §  1.

 • Formålet med den årlige kvalitetsrapport, jf. lov om folkeskolen (herefter loven) § 40 a, stk. 1, er gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke kommunalbestyrelsernes mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen.

 • Stk. 2. Rapporten skal således give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå, jf. lovens § 40 a, stk. 2.

 • Stk. 3. Rapporten skal desuden bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen.

 • Stk. 4. Rapporten skal endelig bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet.

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Den nye folkeskolelov elevplaner
Den nye folkeskolelovElevplaner

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Den nye folkeskolelov elevplaner hvordan
Den nye folkeskolelovElevplaner - Hvordan

 • Alle elever på alle folkeskolens klassetrin skal have en skriftlig elevplan, som skal indeholde oplysninger om resultaterne af den løbende evaluering af undervisningen i alle fag og den opfølgning, som er besluttet af kommunalbestyrelsen

 • Elevplanen skal udleveres til alle forældre og skal indeholde

  • oplysninger om den løbende evaluering i alle fag.

  • oplysninger om, hvordan skolen vil følge op på evalueringsresultaterne,

   • herunder resultaterne fra de it-baserede test.

   • Det vil sige, at der skal opstilles læringsmål for den enkelte elev på baggrund af evalueringsresultaterne.

  • oplysninger om eventuelle aftaler om forældrenes og elevens medvirken til, at eleven når de opstillede læringsmål.

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Den nye folkeskolelov elevplaner hvorfor
Den nye folkeskolelovElevplaner - Hvorfor

 • Målet er at tydeliggøre den enkelte elevs læringsmål.

 • Som noget nyt indføres der med elevplanen et krav om skriftlighed.

 • Skriftligheden vil være med til at fastholde og rammesætte dialogen mellem lærer og elev og mellem lærer og forældre.

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Den nye folkeskolelov elevplaner eksempler
Den nye folkeskolelovElevplaner - Eksempler

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Den nye folkeskolelov elevplaner opsummering
Den nye folkeskolelovElevplaner - Opsummering

 • Sikre:

  • Et gensidigt ansvar (Forældre  Elev  Lærer)

  • En formalisering af vurderingerne

  • En samlet vurdering

   • I hele skoleforløbet

   • To gange årligt

   • I alle fag

  • En skriftlighed

  • Opfølgning fra både forældre og lærer

Skelgårdsskolens skolebestyrelse


Tak for en god og hyggelig aften
Tak for en god og hyggelig aften……

Skelgårdsskolens skolebestyrelse