aardrykskunde n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AARDRYKSKUNDE PowerPoint Presentation
Download Presentation
AARDRYKSKUNDE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

AARDRYKSKUNDE - PowerPoint PPT Presentation


 • 1489 Views
 • Uploaded on

AARDRYKSKUNDE. LANDELIKE NEDERSETTING. GD Samaai KNSS glenn@kns.wcape.school.za. AKKERBOU. VEEBOERDERY. NYWERHEDE. DIENSTE. MYNBOU. VISVANGS. BOSBOU. Landelik-Stedelike onderskeiding. NEDERSETTINGS. LANDELIK. STEDELIK. ENKEL FUNKSIONEEL. MULTI FUNKSIONEEL. SEKONDêRE BEDRYWIGH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AARDRYKSKUNDE' - marlow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aardrykskunde

AARDRYKSKUNDE

LANDELIKE

NEDERSETTING

GD Samaai KNSS

glenn@kns.wcape.school.za

landelik stedelike onderskeiding

AKKERBOU

VEEBOERDERY

NYWERHEDE

DIENSTE

MYNBOU

VISVANGS

BOSBOU

Landelik-Stedelikeonderskeiding

NEDERSETTINGS

LANDELIK

STEDELIK

ENKEL FUNKSIONEEL

MULTI FUNKSIONEEL

SEKONDêRE

BEDRYWIGH.

TERSIêRE

BEDRYWIGH.

PRIMêRE

BEDRYWIGH.

slide3

IN VALLEIE

KERN

BERGE EN HEUWELS

VERSPREID

RELIëF

FAKTORE:

KERN

EN

VERSPREID

GROND-

TOESTANDE

WATER

VRUGBARE GROND

KERN

WATER ORALS

VERSPREID

slide4

KERN

VERSPREID

X

X

  

    

  

 Neder- settings

  

  

X

X Een boer se landerye

X

plaasgrense

slide5

KONSEPTE

Standplaas

Ligging

Verspreiding

Patroon

Intern. Struktuur

STANDPLAAS

LIGGING

VERSPREIDING

VYF BASIESE

BEHOEFTES

Drinkwater

Ploegland

Weiland

Boustof

Brandstof

MIDDELHANGE

Waarom middel-

hange uitver-

Kies word

slide6

VYF

BASIESE

BEHOEFTES

VAN ‘n

SELFVER-

SORGENDE

BOERDERY

GEMEENSKAP

DRINKWATER

PLOEGLAND

BOUSTOF

WEILAND

BRANDSTOF

slide7

WEILAND

DRINKWATER

PLOEG LAND

BRANDSTOF EN BOUSTOF

faktore wat standplaas beinvloed waarom word die middelhange verkies
FAKTORE WAT STANDPLAAS BEINVLOEDWaarom word die middelhange verkies?

NB IN SUIDELIKE HR

Te KOUD: Hoe

Hoër, hoe

KOUER

SUID

LOODREGTE SONSTRALE

NOORD

Te KOUD in vallei:

I N V E R S I E S

snags

RIVIER

Oorstromings

Muskiete

Siektes

WARMSTE

VEEBOERDERY

AKKERBOU

slide10

FAKTORE

VIR

LANDELIKE

ONTVOLKING

GEVOLGE

VAN

LANDELIKE

ONTVOLKING

WAT KAN

MUNISIPALI-

TEITE

DOEN??

BASIESE

BEHOEFTES

FILOSOFIE

slide12

Beter Mediese Geriewe

Ontspanning & Vermaak

TREKFAKTORE

Beter Werk

Beter Opvoeding

Meer Geld

slide13

Droogtes

Meganisasie

STOOTFAKTORE

Erosie

Werkloos-heid

Min/geen geld

om saam te vat

STAD

PLATTELAND

Om saam te vat ……

STOOTFAKTORE

TREKFAKTORE

FORSEER mense om

na die stad te beweeg

LOK mense na

die stad

DEFINISIE

Beter werk

Beter behuising

Hoër salarisse

Beter opvoeding

Beter mediese fasiliteite

Ontspanning en Vermaak

Meganisasie

Lae lone

Konsolidasie

Droogtes

Onekonomiese plase

Misdaad

VOORBEELDE

LANDELIKE ONTVOLKING

Die beweging van mense vanaf die platteland na die stad

gevolge van landelike ontvolking
Leë plaashuise

Hulpronne onbenut

Veiligheidsrisiko

Werkloosheid

Ekon. Stagnasie

Min nuwe beleggings

Talle bejaardes

Min jong mans

Lae eiendomspryse

Halfleë skole

Swakker dienste

Strate – swak

Winkels sluit

Swak lewenstoestande

Gevolge van Landelike Ontvolking
wat kan munisipaliteite doen
Wat kan Munisipaliteite doen?
 • Adverteer dorp
 • Protesteer – verbypaaie
 • Goedkoop nywerheidsgebiede
 • Toerisme
 • Resoureer historiese geboue
 • Ontspanning
 • Lok afgetreedenes
 • Dorpies – saamwerk
 • Tuisnywerhede
 • Lok na platelandse skole
 • Hou dorp netjies
slide18

WAT

Mensontwikkelling is ‘n

noodsaaklike voorvereiste

vir ekonomiese

ontwikkelling

BASIESE

BEHOEFTES

FILOSOFIE

BASIESE

BEHOEFTES

Voedsel, drinkwater,

Sanitasie, behuising,

‘n werk, opvoeding

HOE

TOEGEPAS

Dienste verskaf

Toeganklik wees

Raadpleeg mense

Self bou