Om verg ngen till marc21 svenska erfarenheter
Download
1 / 41

Om övergången till MARC21 svenska erfarenheter - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

Om övergången till MARC21 svenska erfarenheter. Odense, 2003-04-08 Christer Larsson LIBRIS, Kungl. biblioteket, Sverige [email protected] Rubriker. LIBRIS-modellen Dagsläge & Bakgrund Några erfarenheter efter 1 års MARC21-användning Flerbandsverk Exempel. Rätt beslut?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Om övergången till MARC21 svenska erfarenheter' - marlin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Om verg ngen till marc21 svenska erfarenheter
Om övergången till MARC21svenska erfarenheter

Odense, 2003-04-08

Christer Larsson

LIBRIS, Kungl. biblioteket, Sverige

[email protected]


Rubriker
Rubriker

 • LIBRIS-modellen

 • Dagsläge & Bakgrund

 • Några erfarenheter efter 1 års MARC21-användning

 • Flerbandsverk

 • Exempel


R tt beslut
Rätt beslut?

 • Ur strategiskt perspektiv:

 • MARC21 ej perfekt, men tillräckligt bra.

 • God grund för framtida utveckling i enlighet med internationell standard.

 • Goda möjligheter till rationalisering.


R tt beslut1
Rätt beslut!

Problem och utmaningar finns

… men de går att lösa


LIBRIS-modellen

LIBRIS webbsök

(+ Z39.50)

fri publik sökning

www.libris.kb.se

MARC21

XML/XSLT

KB

lokalt system

(Aleph)

katalogisering

(voyagerklient)

postexport

daglig uppdatering

LIBRIS fjärrlån

1.400 bibliotek

LIBRIS Katalogisering

(Voyager)

4,6 milj. titlar + bestånd

200 bibliotek

nationalbibliografin

MARC21

katalogisering

(voyagerklient)

Statistik

Nyförvärvslistor

(webbformulär)

GUB

lokalt system

(Virtua)

postexport

Totalt ca 15 lokala system: Aleph, Virtua,

Voyager, Millennium, Micromarc, X-Ref med flera


Marc21 som katalogiserings och lagringsformat januari 2002
MARC21 som katalogiserings- och lagringsformat (januari 2002)

 • Bibliografiskt format

 • Auktoritetsformat

 • Beståndsformat (Holdings)

 • Dessutom ett parameterstyrt exportformat (till lokala system med mera).

 • En Formathandbok med svensk översättning och tillämpningsanvisningar är under arbete.


Inte bara nytt format
Inte bara nytt format … 2002)

 • Nytt katalogiseringssystem

 • Från egenutvecklat stordatorsystem till ”nyckelfärdigt” system i modern teknisk miljö (Voyager).

 • Integrerad auktoritetskontroll

 • Namn, verktitlar, ämnesord.


Katalogupphandling 1 horizon
Katalogupphandling 1 2002)Horizon

 • SweMARC-försöket

 • Kontrakt undertecknas 1998-12-22

 • Kontraktet sägs upp 2000-09-12


Katalogupphandling 2 voyager
Katalogupphandling 2 2002)Voyager

 • Beslut om MARC21, 2000-12-19

  (LIBRIS ledningsgrupp)

 • Kontrakt undertecknas 2001-06-15

 • LIBRIS-databasen konverteras (2001)

  … även till lokala system.

 • Utbildning genomförs, nov 2001 – jan 2002

  MARC21 & Katalogiseringsklient.

  Central tvådagarsutbildning – ca 200 katalogisatörer.


Katalogupphandling 2 forts
Katalogupphandling 2, forts. 2002)

Driftsättning 2002-01-23


Konverteringen
Konverteringen 2002)

 • Bibliografiska poster (9 miljoner)

 • Beståndsposter (15 miljoner)

 • Auktoritetsposter:

 • Svenska ämnesord (30.000)

 • Systemgenererade Namn/Titlar (80.000)


Konverteringen forts
Konverteringen, forts. 2002)

 • 44.000 ”äkta” auktoritetsposter över personnamn (konverterade och inlästa årsskiftet 2002/2003).

 • Ca 4.000 ”äkta” auktoritetsposter över institutionsnamn återstår att konvertera.


Riktlinjer f r katalogiseringen
Riktlinjer för katalogiseringen 2002)

 • LIBRIS-bibliotekens Katalogråd

  (sammanträder 2 ggr/år; ca 35 medlemmar)

 • Format- och tillämpningsanvisningar (LIBRIS)

 • KBs Enhet för bibliografisk utveckling och samordning (BUS)

 • Diskussionslista om MARC21-tillämpningen

 • Formathandbok (under arbete)


Auktoritetsarbetet
Auktoritetsarbetet 2002)

 • Integrerad auktoritetskontroll (MARC21)

 • Person- och institutionsnamn

 • Verktitlar

 • Svenska ämnesord (även som Riktlinjer separat databas)

 • (BUS)

 • Omfattande utbildningsinsatser (2002-)


N gra utg ngspunkter 2001
Några utgångspunkter (2001) 2002)

 • Ansluta till standard och internationell utveckling

 • Rationalisera katalogiseringsprocessen

 • Anpassa till ”nya” medietyper


Befarade problem 2001
Befarade problem (2001) 2002)

 • ”Ålderdomlig” struktur (katalogkort, datadubblering, ISBD-interpunktion …)

 • Svenska tillämpningar (ämnesord, klassifikation …)

 • Flerbandsverk


Erfarenheter efter 1 rs marc21 anv ndning
Erfarenheter efter 1 års MARC21-användning 2002)

Analysen korrekt (utgångspunkter och problemområden)

… men överdrivet om problemen


Erfarenheter forts
Erfarenheter, forts. 2002)

 • Betydande standardfördelar

 • MARC21 – känt och väl definierat format,

 • Internationellt postutbyte,

 • XML-kompatibilitet,

 • Tekniska standardlösningar,

 • med mera …


Erfarenheter forts1
Erfarenheter, forts. 2002)

 • Rationaliseringsvinster på sikt?

  (men har under första året delvis skymts av omställningen till nytt system och nytt format)

 • Tendens (KB): Ökat antal katalogiseringar från och med sista kvartalet 2002 (jämförbart med eller något högre än föregående år).


Xml ett alternativ
XML – ett alternativ? 2002)

 • Komplement – inte alternativ

 • XML = ”container” (jfr ISO 2709)

 • MARC21 = identifierar datalementen

 • MARC21 ger tillgång till standardverktyg för XML-framställning med internationellt identifierbar poststruktur.


Marc21 strukturen fungerar tillr ckligt bra
MARC21-strukturen fungerar tillräckligt bra 2002)

 • Stämmer också med de poster som hämtas från utländska källor = rationalisering.

 • Man lär sig använda och tillämpa MARC21 efter hand,

 • … men initialsvårigheter finns, i synnerhet för katalogisatörer som ”lärts upp” med det gamla specialanpassade LIBRIS-formatet.


Strukturen kan ocks p verkas
Strukturen kan också påverkas 2002)

 • Gradvis ”europeisering” från och med harmoniseringen med UKMARC (senare delen av 1990-talet).

 • Formaliserad procedur för regelbunden formatuppdatering (2 ggr/år).

  Förslag (”discussion papers” & ”proposals”) behandlas av MARC Advisory Committee m.fl.Dessutom
… dessutom 2002)

 • Katalogiseringsklienten minst lika viktig för ett effektivt och rationellt arbetsflöde.

 • Moderna system ger helt andra möjligheter än LIBRIS gamla stordatorsystem (inbyggt formatstöd, moderna editeringsfunktioner, templates, kopiera katalogpost etc.).


Isbd interpunktionen
ISBD-interpunktionen 2002)

 • I princip möjligt att låta systemet generera interpunktionen

 • dock med undantag för:

  245$b (övrig titelinformation), och

  250$b (påföljande upplageuppgift …)


Isbd interpunktionen forts
ISBD-interpunktionen, forts. 2002)

 • LIBRIS har dock valt ”manuell inmatning”:

 • Upphandling av nytt katalogsystem – kunde inte förutsätta funktionalitet med systemgenererad ISBD-interpunktion,

 • Interpunktion finns redan i importerade utländska poster.

 • I praktiken bara ett fåtal tecken och fält som katalogisatören behöver hålla i minnet.

 • Beslutet om manuell inmatning kan bli föremål för omprövning.


Svenska till mpningar
Svenska tillämpningar 2002)

 • Identifiera de nödvändiga behoven!

 • Det mesta kan hanteras inom ramen för MARC21 – men kanske på ett annat sätt än tidigare.


Mnesord klassifikation source codes
Ämnesord & Klassifikation 2002)(”source codes”)

 • Källkod i delfält $2 ger goda möjligheter att använda och identifiera svenska system

 • kssb = SAB-klassifikation (fält 084)

 • sao = Svenska ämnesord (fält 650)

  Officiella MARC21-koder tilldelas vid behov – smidig och snabb procedur.


Upphovsfunktion relator codes
Upphovsfunktion 2002)(”relator codes”)

 • Funktionskod i delfält $4 ger utmärkta möjligheter att identifiera den funktion (roll) en upphovsman har i verket, t.ex.

 • cmp = kompositör

 • trl = översättare

  Även här möjligt att vid behov begära nya officiella funktionskoder.


Lokala och nationella formatutvidgningar
Lokala och Nationella formatutvidgningar 2002)

 • MARC21 tillåter användning av lokalt definierade fält, delfält, indikatorer och koder.

 • Skall normalt innehålla siffran ”9” (för att kunna särskiljas från standard-MARC21).


Formatutvidgningar i libris
Formatutvidgningar i LIBRIS 2002)

 • LIBRIS har definierat ett fåtal fält och delfält etc. för att tillvarata särskilda svenska behov, främst:

 • Fält 249 (originaltitel)

  Motsvarar delvis uniform titel enligt internationell praxis.

 • Lokala klassifikations- (08X) och ämnesordsfält (6XX) i beståndsformatet.

 • Se Formathandbokens kapitel om avvikelser från MARC21-standard.


I libris exportformat dessutom
I LIBRIS exportformat dessutom 2002)

 • Särskilda fält (900-950) för att transportera inbäddade hänvisningar från sammanhörande auktoritetspost(er), resp.

 • Specialtillämpning av delfält $5 (bibliotekskod) för att transportera inbäddad lokal information från sammanhörande beståndspost(er).

 • Se Formathandbokens kapitel om exportformatet.


Och inte minst
Och inte minst … 2002)

MARC21 erbjuder ett ”smörgåsbord” av möjligheter

för katalogisering på olika nivåer

för katalogisering av ”nya” medietyper

med mera …


Detta r bra men
Detta är bra, men … 2002)

Tydliga regler och tillämpningsanvisningar behövs!


Flerbandsverken
Flerbandsverken 2002)

 • MARC21-konverteringen

 • Enhetlig ”schablonmodell” tillämpades.

 • Tillfredsställande resultat (i vissa fall dock något otympliga poster).

 • Samtidigt utarbetades preliminära riktlinjer för löpande katalogisering av flerbandsverk.


Flerbandsverken forts
Flerbandsverken, forts. 2002)

 • Därefter (under 2002) successiv finslipning av tillämpningsreglerna.

 • Flera möjliga metoder finns. Avgörande är:

 • Vad är det för typ av flerbandsverk?

 • Hur har tidigare delar katalogiserats/konverterats?


Flerbandsverken forts1
Flerbandsverken, forts. 2002)

 • Kommenterad exempelsamling

  (Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering, december 2002)

 • KRS (AACR2) 1.1B9 tillämpas

 • Titel, deltitel och delbeteckning återges enligt objektet (titelsidan),

 • Ingen anpassning till hierarkisk struktur,

 • Normalt görs inga huvudposter på nya flerbandsverk.


Flerbandsverken forts2
Flerbandsverken, forts. 2002)

1. Monografimetodik (normalmetod)

 • Varje del beskrivs som vanlig monografi.

 • Titel, delbeteckning och deltitel i fält 245.

  2. Seriemetodik (t.ex. för ”samlade verk”)

 • Varje del beskrivs som monografi i serie.

 • Deltitel i fält 245,

 • Gemensam titel och delbeteckning i 440 eller 490(+800-811).


Flerbandsverken forts3
Flerbandsverken, forts. 2002)

3. Samtliga delar beskrivs i en post

 • Endast i undantagsfall, t.ex. för referensverk som ej är till utlån.

 • Delbeteckningar/deltitlar i fält 300 och/eller 505.

  4. Supplement, bihang etc.

 • Behandlas som egna monografier

 • med länkfält 772 (ind 2 : <blank>), Supplement till.


Flerbandsverken forts4
Flerbandsverken, forts. 2002)

5. Konverteringsmodellen

 • Enhetlig ”schablontillämpning” av monografimetoden.

 • Delposter + huvudpost,

 • Länkfält 772 (ind. 2 : 0), Del av.

 • 772 fungerade även som ”container” för svårkonverterade element i huvudposten.

 • För nya delar i konverterade flerbandsverk följs normalt konverteringsmodellen.ad