Markedsmuligheter Russland Presentasjon - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Markedsmuligheter Russland Presentasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Markedsmuligheter Russland Presentasjon

play fullscreen
1 / 19
Markedsmuligheter Russland Presentasjon
226 Views
Download Presentation
marlin
Download Presentation

Markedsmuligheter Russland Presentasjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Markedsmuligheter Russland Presentasjon Skalldyrkonferansen Stavanger 3. november 2009 Svein Ruud, adm. dir Troika Seafood

 2. Dagens tema • Bakgrunn Troika Seafood og Norway King Crab • Bakgrunn Russland og Øst-Europa • Hva skal til for å lykkes i Russland og Øst-Europa

 3. Min bakgrunn • Abeidet med og i Russland i snart 20 år, bl.a; • adm dir Barents Company 95 – 97 • leder Eksportrådet Russland 97 – 02 • adm dir Troika Seafood 02 – • medsitifer av og styremedlem i NoRu Handelskammer • ulike styreposisjoner, offentlige utvalg og arbedsgrupper • Aksjonær og styremedlem Norway King Crab

 4. Bakgrunn Troika Seafood • Eksporterer laks og ørret for Villa til • Russland og Øst-Europa • Eksporterer all levendekongekrabbefra Norway King Crab til Asia, Øst-Europa og Europa, inkludertNorge • Eksporterer et bredtutvalgavlevende og superfersk • sjømattilRussland og Ukraina, herunderblåskjell, kamskjell, kråkeboller, oppdrettstorsk, oppdrettskveite og villfisk

 5. Bakgrunn Norway King Crab • Mottak, levende lagring og salg av • kvalitetssikret, foret LEVENDE kongekrabbe • gjennom HELE året • Basertpårussisk know how, russiskforskningskompetanse og delvisdetrussiske marked • Eksportererlevendekrabbetil Asia, Russland, Ukraina, Europa og Norge

 6. Hva er ditt bildet av russisk fiskeri?

 7. Mitt bilde av russisk fiskeri

 8. Det russiske marked for fisk

 9. Det russiske marked for fisk

 10. Det russiske marked for fisk • Et av Norges viktigste markeder for pelagisk • Et av Norges viktigste markeder for laks og ørret, • særlig fersk • Det største markedet for pangasius • Stort marked for fisk og sjømat fra hele verden • Stot marked for high end sjømat

 11. Det russiske/ukrainske marked for fisk

 12. Det russiske/ukrainske marked for fisk

 13. Det russiske/ukrainske marked for fisk

 14. Det russiske/ukrainske marked for fisk

 15. Russisk fiskeri - utvikling • Sushi,sashimi, eksklusive arter som tunfisk, sverdfisk, østers • FERSK og FLYBÅREN fisk og sjømat i rask vekst • En klar segmentering på det russiske marked mellom industri, hypermarkeder/supermarkeder og HORECA • Hittil et Moskva og St.Petersburg fenomen, men regionalisering på full fart • Kvalitet, regularitet og sortiment/produktbredde viktiger

 16. Hva skal til for å komme inn på det russiske marked? • Russland er ikke et fritt marked! • Må få godkjent anlegg i Norge • Må jobbe opp mot en russisk importør med mulighet til å få importtillatelse • Regularitet, kvalitet og produktbredde • Samarbeid aktørene i mellom, særlig små aktører

 17. Hva skal til når man er inne på det russiske markedet ? • Forskuddsbetaling eller kredittsikring • Må jobbe inne i markedet med distributør. Kampanjer, presentasjoner generell oppfølging • Generisk materiale, oppskrifter

 18. Øst-Europeiske kunder er ikke som andre kunder....