Postupy p i vy et ov n p nve
Download
1 / 47

- PowerPoint PPT Presentation


 • 461 Views
 • Uploaded on

Postupy při vyšetřování pánve. Ryznarová Z. Thomayerova nemocnice + IKEM, Praha. Principy a vyšetřovací techniky MR zobrazování 29.-30.11.2012. Anatomie Technika vyšetření Vyšetření pánve u ženy Cervix uteri Corpus uteri Ovaria Vyšetření pánve u muže Prostata Testes Penis

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - marli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Postupy p i vy et ov n p nve

Postupy při vyšetřování pánve

Ryznarová Z.

Thomayerova nemocnice + IKEM, Praha

Principy a vyšetřovací techniky MR zobrazování 29.-30.11.2012


Postupy p i vy et ov n p nve

 • Anatomie

 • Technika vyšetření

 • Vyšetření pánve u ženy

 • Cervix uteri

 • Corpus uteri

 • Ovaria

 • Vyšetření pánve u muže

 • Prostata

 • Testes

 • Penis

 • Vyšetření rekta

 • Vyšetřování u perianálních píštělí


Anatomie p nve
Anatomie pánve

m. obturatorius internus

u

v

vasa pudenda int.

r

fossa ischiadica

m.tensor fascie latae

m.sartorius

m.rectus femoris

m.iliopsoas

m.pectineus

m.adductor longus et brevis

m.obturatorius ext.

m.gluteus

n. ischiadicus

m. puborectalis


Postupy p i vy et ov n p nve

Struktury

pánevního

dna

vasa obturatoria

m. obturatorius internus

mm

v

m. levator ani

m. puborectalis

m. pubovaginalis

m. iliococcygeus

sv

p

fossa ischiadica

crus penis

diaphragma urogenitale

ischioanální prostor

diaphragma pelvis

corpus spongiosum penis


Technick vybaven
Technické vybavení

 • MR skener 1,5T / 3T

 • u MR pánve je nutná povrchová cívka

  (body, torso, pelvic array)

 • v některých indikacích endokavitální cívka (nejčastěji endorektální u vyšetření prostaty – v kombinaci s povrchovou cívkou)


Technika vy et en
Technika vyšetření

Co potřebujeme?

 • rychlé spinové echo (TSE)

  gradientní echo (GRE)

  echoplanární sekvence (EPI)

 • T1 a T2 vážené obrazy

  Co je lepší a kdy?

 • T2 - nejlepší tkáňový kontrast, zonální anatomie

 • T2 FS / STIR – edém, infiltrace

 • T1 – uzliny, tuk, krev (methemoglobin), bílkovina (ovariální cysty)


Technika vy et en1
Technika vyšetření

Co nepotřebujeme?

 • není nutné vyšetření se zadržením dechu

  (ne BH, ne TRIGGER)


Artefakty v oblasti p nve
Artefakty v oblasti pánve

 • Střevní peristaltika …Buscopan i.v.

 • Pulzační artefakty

  - prostorová presaturace vně zobrazovaného objemu

 • Respirační artefakty (v oblasti pánve minimální)

  - presaturace tuku přední stěny

  - změna směru fázového kódování v transversální rovině

saturační pás

A/P

R/L


Technika vy et en2
Technika vyšetření

příprava:

 • prostata

  povrchová cívka – před MRS glycerinový čípek

  endorektální cívka – Yal gel večer a ráno před vyšetřením

 • rektum

  není nutná, vhodné vyprázdněné (čípek)

 • cervix

  bez přípravy, případně tampon do pochvy


Technika vy et en3
Technika vyšetření

 • 1. přehledně v transversální rovině

 • 2. dle vyšetřovaného orgánu cíleně

  FOV – pokrytí celé pánve cca 300 mm

  T2 tse tra (sl 5 - 6 mm) T1 gre 2D/ T1 tse tra

symfýza-promontorium

lig. teres uteri

ovarium

tuba uterina

vasa iliaca

externa

vasa iliaca

interna

T2 TSE

T1 TSE


Postupy p i vy et ov n p nve

T2 TSE + FS

sakroileitis

PŘEHLED

 • T2 TSE (základní anatomie)

 • T1 TSE (LU, tuk, krev, skelet)

 • T2 TSE FS (edém, infiltrace)

T2 TSE

T1 TSE

T1 TSE + FS

endometrióza pravého ovaria


Zobrazen d lohy cervix uteri corpus uteri

Vyšetření pánve u ženy

Zobrazení dělohy - cervix uteri corpus uteri


Anatomie d lohy

plicae palmatum

Anatomiedělohy

corpus

myometrium

junkční zona

endometrium

perimetrium

fundus

canalis isthmi

canalis cervicis

septum rectovaginale

perineální klín

septum urethrovaginale

čípek

cervix uteri

portio supravaginalis

portio vaginalis

excavatio vesicouterina

excavatio rectouterina


Postupy p i vy et ov n p nve

T2 TSE TRA

Děloha: cervix uteri

 • Indikace: ca cervicis uteri

 • Pánev přehledně

 • T1 TSE, T2 TSE (sl 5 mm)

 • Cílené zobrazení cervixu

 • T2 TSE sag (sl 3 mm)

 • šikmá T2 cor a tra ( sl 3 mm)

menší FOV

T2 TSE COR


Postupy p i vy et ov n p nve

Karcinom cervixu

T1b (IB– FIGO)

tumor je omezen

na dělohu,

nepřesahuje 4 cm

MR :

intaktní hyposignální

prstenec stromatu

obkružující tumor

T2 TSE TRA

T2 TSE COR


Postupy p i vy et ov n p nve

Karcinom cervixu

T2b (II B – FIGO)

šíření mimo dělohu, infiltrace stěny vaginy, infiltrace

parametria vlevo

MR:

kompletní porušení nízkého signálu cervikálního stromatu,

nepravidelnost kontury, stranding (tu/zánětlivá infiltrace)


Postupy p i vy et ov n p nve

Recidiva tumoru

na vrcholu poševního

pahýlu

infiltrace parametria,

trigona močového

měchýře,

hydronefrosa

T2 TSE

LU

T2 TSE 3D trig


Postupy p i vy et ov n p nve

Děloha: corpus uteri

 • Indikace: myomy, endometriální karcinom

 • Přehledné zobrazení pánve

 • T1 TSE tra, T2 TSE tra sl 5 – 6 mm

 • Cílené zobrazení dělohy

 • T2 TSE sag (3 mm), T2 TSE cor (3 mm), T2 TSE tra

 • T1 TSE + FS / T1 GRE + FS

 • T1 TSE + FS + K.L./ T1 GRE + FS + K.L. ( 2 roviny)

 • Hloubka invaze endometriálního ca do myometria

  dynamické kontrastní zobrazení (sag 1,3,5 min, ax 4 min)

  (1 min – zobrazení junkční zony, 2-3 min – hloubka invaze do myometria, 4-5 min – hloubka invaze do cervikálního stromatu)


Postupy p i vy et ov n p nve

T2 TSE TRA 3T

Leiomyom

T2 TSE SAG

T1 TSE FS KL


Postupy p i vy et ov n p nve

Endometriální karcinom

prorůstá přes junkční zónu - IB

šíře invaze do myometria méně než 50%

T1 GRE + k.l. dynamicky

T2 TSE SAG


2 zobrazen ovari
2. Zobrazení ovarií

přehledně v transversální rovině

 • T1 TSE tra

 • T2 TSE tra

 • T2 TSE + FS

 • T2 TSE cor (upřesnění lokalizace patologie)

 • T1 TSE tra + FS

 • T1 TSE tra + FS + k.l.

KL zásadní pro rozlišení maligní

a benigní povahy ovariálního tumoru


Postupy p i vy et ov n p nve

Zralý cystický teratom

T2 TSE

T1 TSE

T1 TSE FS


Postupy p i vy et ov n p nve

Sérózní

cystadenokarcinom

T2 TSE

T1 TSE + FS

T1 TSE FS + KL


Zobrazen prostaty

Vyšetření pánve u muže

Zobrazení prostaty

 • 1. MRI

 • 2. DCE

 • 3. DWI

 • 4. MR spektroskopie

ESUR prostate MR guidelines 2012, Eur Radiol (2012, Feb)


Anatomie prostaty
Anatomie prostaty

NV

fibromuskulární stroma AFT

transitorní zóna - 5% TZ

periuretrální tkáň - 1% PUT

centrální zóna - 25% CZ

periferní zóna - 70% PZ


Postupy p i vy et ov n p nve

1. MRI

povrchová cívka

 • Přehledné zobrazení (pelvic coil)

 • T1 TSE s velkým FOV, sl 5-6 mm

 • Cílené zobrazení prostaty

 • T2 TSE sag

 • T2 TSE tra

 • T2 TSE cor

 • T2 TSE tra FS

T2 TSE cor

pixel 0,6 – 0,8 mm, sl 3 mm, FOV 200

T1 TSE

hemoragie

T2 TSE tra

T2 TSE sag


Postupy p i vy et ov n p nve

endorektální cívka

Význam: staging tumoru

detekce extrakapsulárního šíření

detekce infiltrace semenných váčků

T2 TSE SAG

T2 TSE TRA

T2 TSE COR

pixel 0,4 x 0,6 mm, sl 3 mm, FOV 170


Postupy p i vy et ov n p nve

2. Difúzně vážené zobrazení (DWI)

T2 TSE

DWI

ADC

EC

tu v levém laloku, T3a

 • restrikce difúze v tumoru se projeví snížením signálu v ADC

 • Výhody:

 • - vysoký kontrast mezi normální tkání a tumorem

 • krátká akvizice

 • zvýšení specificity MR

rozsah: prostata + SV

b 0, 100, 1000


3 dce dynamick kontrastn vy et en
3. DCE (dynamické kontrastní vyšetření)

 • T1 GRE 3D (vibe / lava)

 • TR 7,64 ms, TE 2,77 ms

 • délka jednoho měření 13 s, délka měření cca 4 min

 • voxel 1,3 x 1 x 3 mm


Postupy p i vy et ov n p nve

26 s

52 s

77 s

ADC

T2 TSE


4 mr spektroskopie
4. MR spektroskopie

 • CSI 3D

 • FOV 80 x 80 x 80, voxel 7.5 x 7.5 x 7.5 mm

 • TR 690 ms, TE 120 ms, averages 10

 • delta frequence -1,8 ppm

 • water + lipis suppression

 • lipid supr. delta pos. –3,4 ppm

 • scan time 16:17 min.

 • prostorová suprese signálu

  okolního tuku


Postupy p i vy et ov n p nve

Metabolismus v prostatě

citrát

 • Citrát– produkován epiteliálními buňkami a secernován do intralumilálního prostoru

 • Kreatin– Cr + PCr – vypovídá o energetickém stavu buňky

 • Cholin– součástí buněčných membrán, při jejich rozpadu lze sloučeniny cholinu a fosfocholinu detekovat na MRS

kreatin

cholin

potlačení tuků 0,7 ppm – 1,5 ppm

potlačení vody 4,7 ppm


Postupy p i vy et ov n p nve

Cho

Ci

Spektrální mapa

citrát

cholin

citrát

cholin

vtumoru

normální


Postupy p i vy et ov n p nve

Karcinom prostaty

tumor převážně v obou lalocích více vlevo, T3b

T2 TSE

MRS v tumoru

MRS v jiné části tumoru


Zobrazen skr ta
Zobrazení skróta

 • Přehledné zobrazení pánve

 • T1 TSE tra(sl 5 – 6 mm) - LU

 • Cílené zobrazení skróta

 • T2 TSE ve třech základních rovinách (sl 3-4 mm)

 • T2 TSE FS tra

 • T1 TSE + FS (LU, krev, bílkovina)

 • T1 TSE + FS + K.L.


Postupy p i vy et ov n p nve

normální varle

Absces pravého varlete

absces

T2 TSE

T2 TSE + FS

ADC

T2 TSE

T1 TSE + FS + K.L.


Vy et en rekta
Vyšetření rekta

T1 TSE TRA

 • Přehledné zobrazení pánve

 • (od perinea k bifurkaci)

 • T1 TSE s velkým FOV, sl 5-6 mm

 • Cílené zobrazení (oblast tumoru)

 • T2 TSE sag

 • T2 TSE cor

 • T2 TSE tra, sl 3 – 3,5 mm

 • T1 TSE s vysokým rozlišením !,pixel 0,7-0,8 mm

 • tukové pojivo je přirozenou kontrastní látkou

 • T2 TSE tra FS

šíření tumoru

Buscopan i.v.


Postupy p i vy et ov n p nve

Mesorektální fascie - vztah tumoru k MRF

T2 TSE TRA

T2 TSE – kolmo k lumen


Postupy p i vy et ov n p nve

Tumor rekta

tumor neprorůstá přes stěnu rekta

stadium T2

stadium T3

T2 TSE TRA

T2 TSE SAG

transversální rovina kolmo na lumen


Vy et ov n u perian ln ch p t l
Vyšetřování u perianálních píštělí

 • Přehledné zobrazení pánve

 • T1 TSE , T2 TSE s velkým FOV, sl 5-6 mm

 • Cílené zobrazení

 • T2 TSE tra, FOV 200 mm, 3 mm

 • T2 TSE cor

 • T2 TSE sag

 • T2 TSE tra, sag FS

T2 TSE TRA


Postupy p i vy et ov n p nve

Rekto-vesiko-vaginální píštěl

komunikace se stěnou anu

Perianální abscesna perineu

Sigmoideo-vesikální píštěl

T2 TSE TRA

T2 TSE FS


Vy et en penisu na mr
Vyšetření penisu na MR

 • T2 TSE sekvence ve třech základních rovinách, sl 3 mm

 • T1 TSE

 • T1 TSE FS

 • T1 TSE FS + k.l.

T1 TSE

fixace penisu náplastí

přes buničinu k břichu

hematom

T2 TSE

T2 TSE


Z v r
Závěr

 • vyšetření pánve většinou bez přípravy

 • vyšetření je cílené zaměřené na orgán

 • zásadní T2 vážené sekvence pro vysoký tkáňový kontrast

 • ne vždy je nutná aplikace kontrastní látky


Pou it obrazov dokumentace
Použitá obrazová dokumentace

Siemens 1,5 T Avanto

Siemens 3 T Trio

GE Signa 1,5 T HDxt


Doporu en mr protokol pro detekci tu
Doporučený MR protokol pro detekci TU

 • MR zobrazení – T2 vážené obrazy :

  axiální a sagitální, 1,5 T – sl 4 mm, 3 T – sl 3 mm, rozlišení 0,5 x 0,5 mm – 0,7 x 0,7 mm pro 1,5 T i 3 T

 • DWI axiální:

  1,5 T – sl 5 mm, 3 T – sl 4 mm, b-value – 0, 100, 800 – 1000 s/mm2

 • DCE-MRI axiální:

  sl 4 mm, rozlišení 0,7 x 0,7 mm pro 3 T, rozlišení 1 x 1 mm pro 1,5 T, časové rozlišení do 15 s

 • MR spektroskopie: voxel 8 x 8 x 8 mm (max 5 ml)

  volitelná - prodloužení vyšetření o 15 min

délka vyšetření 30 min

ESUR prostate MR guidelines 2012, Eur Radiol (2012, Feb)


Doporu en mr protokol pro lok ln staging
Doporučený MR protokol pro lokální staging

 • MR zobrazení - T2 vážené obrazy:

  sagitální + koronární + transverální rovina, sl 3 mm, rozlišení od 0,3 x 0,3 mm do 0,7 x 0,7 mm

 • DWI – axiální:

  1,5 T – sl 5 mm, 3 T – sl 4 mm, b-value – 0, 100, 800 – 1000 s/mm2

 • DCE – MRI axiální:

  sl 4 mm, rozlišení 0,7 x 0,7 mm pro 3 T, rozlišení 1 x 1 mm pro 1,5 T, časové rozlišení do 15 s

 • MR spektroskopie – volitelná

délka vyšetření 45 min

ESUR prostate MR guidelines 2012, Eur Radiol (2012, Feb)


Doporu en protokol pro detekci lymfatick ch uzlin a kostn ch metast z
Doporučený protokol pro detekci lymfatických uzlin a kostních metastáz

 • T1W zobrazení v koronární rovině v rozsahu bederní páteře a pánve (sl 3 mm)

 • T2 TSE 3D v koronární rovině v rozsahu bederní páteře a pánve

 • DWI v koronární v rozsahu dolní bederní páteře (b-value 0 a nad 600), sl 3 – 4 mm

 • STIR nebo DWI v sagitální rovině v rozsahu krční a hrudní páteře

délka vyšetření 30 min

ESUR prostate MR guidelines 2012, Eur Radiol (2012, Feb)