Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KESİRLERİ TANIYALIM… PowerPoint Presentation
Download Presentation
KESİRLERİ TANIYALIM…

KESİRLERİ TANIYALIM…

335 Views Download Presentation
Download Presentation

KESİRLERİ TANIYALIM…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KESİRLERİ TANIYALIM…

  2. KESİR NEDİR? Kesirleri genellikle,bir bütünün parçaları olarak düşünürüz.Örneğin;bir kalıp çikolatayı dört eşit parçaya ayırırsak,her parça bütünün bir kesri olur;buörnekte,çikolata kalıbının dörtte birlik kesrine çeyrek dendiğini öğrendik.

  3. KESİR ÇEŞİTLERİ BASİT KESİR; Payı paydasından küçük olan kesirlere BASİT kesir denir. BİLEŞİK KESİR; Payı paydasına eşit veya , paydasından büyük olan kesirlere BİLEŞİK kesir denir. TAM SAYILI KESİR; Bir tam sayı ve basit kesrin bir araya gelmesi ile oluşan kesirlere TAM SAYILI KESİR denir.

  4. Bu bir BASİT kesir örneğidir…

  5. Bu bir BİLEŞİK kesir örneğidir…

  6. Bu bir TAM SAYILI kesir örneğidir…

  7. KESİRLERİN OKUNUŞLARI Bu kesir beşte iki veya iki bölü beş diye okunur. Bu kesir ise dörtte yedi veya yedi bölü dört diye okunur. Son olarak bu kesir de bir tam dörtte üç veya üç bölü dört diye okunur.

  8. TAM SAYILI KESRİ BİLEŞİK KESRE ÇEVİRME

  9. NOT:Tam sayılı bir kesir bileşik kesre çevrilirken; • Payda ile tam kısım ile çarpılır, • Çıkan sonuç pay ile toplanır, • Çıkan sonuç paya yazılır ve payda aynen kalır.

  10. Öğrencinin; ADI:MELİKE SOYADI:YILMAZ SINIFI:5/B NO’SU:487 DERS:MATEMATİK KONU:KESİRLERİ TANIYALIM Öğretmenin; ADI:SİBEL SOYADI:ÜNAL