massmedierna omkring oss
Download
Skip this Video
Download Presentation
MASSMEDIERNA OMKRING OSS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

MASSMEDIERNA OMKRING OSS - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

MASSMEDIERNA OMKRING OSS. Massmedia. Ett medel eller sätt att nå ut till massor av människor. Många vill nå dig med sina budskap. Uppgifter: - Att ge information - Att förklara - Att granska - Att underhålla

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MASSMEDIERNA OMKRING OSS' - mark-lynch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
massmedia
Massmedia
 • Ett medel eller sätt att nå ut till massor av människor. Många vill nå dig med sina budskap.
 • Uppgifter: - Att ge information - Att förklara - Att granska - Att underhålla
 • Exempel: - Tidningar - Radio & TV - Internet - Film - Böcker - Skivor
slide4
Demokrati och massmedier hör ihop – Demokratin bygger på att så många olika åsikter som möjligt ska få komma fram i medierna. Det är först när vi kan ta del av flera åsikter, jämföra och diskutera som vi kan bilda oss en egen uppfattning och ta ställning till vad vi tycker är rätt eller fel.
 • Lagar - Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen – Vi lever i ett demokratiskt land med yttrande- och tryckfrihet. Här slås fast: - Censur ej tillåten. - Garanterad anonymitet. - Handlingar hos myndigheter är offentliga.
 • Etiska regler – ett moraliskt rättesnöre för journalister och för att skydda enskilda människor.
 • Att få rätt mot massmedier – använd POn (Allmänhetens PressOmbudsman).
massmedia i diktaturer
Massmedia i diktaturer
 • Diktatur = medborgare får inte föra fram sina åsikter fritt
 • Styrande makten = kontroll över all massmedia
 • Censur = används flitigt
 • Propaganda = ”medveten påverkan”
 • Lyssna på utländska radiostationer är straffbart
 • Internet förekommer i praktiken inte
att skilja p fakta och sikter
Att skilja på fakta och åsikter
 • Viktigt med kritisk inställning till innehållet.
 • Tidningar innehåller t ex även personliga och politiskt färgade åsikter.

MAKTEN ÖVER MEDIA

 • TV: Saklighet och opartiskhet?
 • Vinklad information – propaganda.
 • Ägandeförhållandena – statligt (svt, sr) och privat (tv3, kanal 5). Skillnader? Varför?
slide9
Nyhetsurvalet
 • Vad är viktiga nyheter?
 • Är det som presenteras i massmedia sant?
 • Olika åsikter om vad som är en bra nyhet!?
 • Nyhet = innehåller något nytt som vi inte kände till tidigare. Väcker våra känslor.
 • Ligger nära och berör oss
vem p verkar nyhetsurvalet
Vem påverkar nyhetsurvalet?
 • Många händelser rapporteras aldrig
 • Korrespondenter stationerade runt om i världen
 • Nyhetsbyrå är ett företag som säljer nyheter
 • Köper material från utländska byråer
 • Grindvakter = avgör vilka nyheter som ska publiceras.
nyheterna 11 11 2011
Nyheterna 11/11-2011

Ny

Bil!

Britney rakar huvet!

f rtroende f r nyheterna
Förtroende för nyheterna?
 • Vart vänder du dig om du vill veta mer om någon aktuell världshändelse?
 • Vårt förtroende till olika medieföretag skiljer sig mycket
 • Vi vänder oss till olika tidningar, kanaler eller sajter för olika behov
v rderingar
Värderingar
 • Socialisation – Samspel mellan oss och vår omgivning
 • Få åsikter våra egna – skapas i umgänget med andra
 • Vi är oerhört lättpåverkade. För att bli uppskattad i en grupp måste man godta de åsikter och stil som råder inom gruppen. Grupptryck.
opinionsbildning
Opinionsbildning
 • Åsikter formas som ett samspel mellan individ och omgivning
 • Mycket påverkar, som egna erfarenheter, föräldrar, vänner, skola osv.
 • Media skapar åsikter
k llkritik vad r sant
Källkritik – Vad är sant?
 • Genom massmedia får vi en begränsad beskrivning av verkligheten
 • Vi måste vara kritiska till den information vi får!
 • Bra att tänka på när man läser en nyhet:
 • Vad är fakta/information?
 • Vad är åsikter?
 • Varifrån är informationen hämtad?
 • Vem är utgivaren?
 • Varför förmedlas informationen?
 • I vilket syfte publiceras nyheten?
 • Vilken fakta kan bevisas?
slide20
Källkritik-

Vem publicerar bilden?

I vilket sammanhang publiceras den?

Vad vill man säga med bilden?

skolan
Skolan
 • Får inte bedriva opinionsbildning
 • Lärare, läromedel skall vara objektiva
 • Skall ta ställning i vissa frågor – demokratiska ideal – människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män osv.
tidningen
Tidningen
 • År 1: I det väldiga Romarriket sänder man handskrivna nyhetsbrev med ridande kurirer.
 • 1456: Boktryckarkonsten uppfinns och det blir lättare att sprida nyheter.
 • 1645: Ordinarii Post Tijdender blir den första svenska tidningen.
 • 1766: Sverige blir det första land i världen som instiftar en tryckfrihetslag.
 • Läskunnigheten ökar i Sverige under 1800-talet…
 • 1990: Elektroniska tidningar.
vad inneh ller dagstidningen
Vad innehåller dagstidningen?
 • Förstasidan: tidningens ”ansikte” utåt.
 • Ledarsidan: politiska åsikter.
 • Kultursidorna: nyutkommet recenseras.
 • Inrikessidorna.
 • Utrikessidorna.
 • Ekonomi och näringsliv.
 • Lokalt.
 • Sportsidan.
 • Insändarsidan.
 • Annonser.

Lär dig skilja på fakta och åsikter!

Åsikt: Ledarsidan & kultursidan.

Fakta: nyhetssidorna.

ett tidningsl sande folk
Ett tidningsläsande folk

DAGSTIDNIGNAR

 • (A) Rikstidningar: - morgontidningar (ej så sensationella rubriker) - kvällstidningar (mer om kändisar, nöjen och sport).
 • (B) Landsortstidningar: lokala nyheter.
 • (C) Gratistidningar: nyhetsartiklar / reportage. Lever på annonser.

VECKOTIDNINGAR - TIDSKRIFTER

 • Specialiserade inom ett visst område. T ex:- S k fackpress.- Serietidningar.- Populärpressen.
internet
Internet
 • Internet innebär revolutionerande förändring
 • Idag en självklarhet. Fördelar/nackdelar?
 • Världen har kommit närmare
 • Det som skiljer internet från andra massmedier = svårt att kontrollera innehållet
 • Mardröm för diktaturstater
 • FRA – lagen
sociala medier
Sociala medier
 • Större betydelse för kommunikationen mellan människor
 • YouTube, facebook, twitter, bloggar m.m.
 • Tvåvägskommunikation
 • Sociala medier kan skapa debatt
 • nätmobbning
facebook
Facebook
 • Mark Zuckerberg = grundare av facebook
 • Världens yngsta miljadär
ad