Download
plod a semeno n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plod a semeno PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plod a semeno

Plod a semeno

599 Views Download Presentation
Download Presentation

Plod a semeno

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Plod a semeno Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s typy plodů a semen. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

 2. Základní pojmy • plod suchý • plod dužnatý

 3. Plod a semeno • plod je tvořen oplodím a semeny obrázek 1

 4. Zápis do sešitu Plod a semeno • plod tvoří oplodía semena

 5. Stavba semen • na povrchu je osemení • pod nimi jsou dělohy (obsahují zásobní látky pro růst rostliny) a zárodek(tvoří ho základy stonku, listů a kořene) • schéma stavby semene

 6. Zápis do sešitu Stavba semen • na povrchu osemení • pod nimi dělohy (obsahují zásobní látky pro růst rostliny) a zárodek (základy stonku, listů a kořene)

 7. Plody • plody nákres • dužnaté • malvice – semena v jádřinci (jablko, hruška, jeřabina…) • peckovice – semeno v pecce (třešeň, švestka…) • bobule – semena volně v dužině (rajče, angrešt…)

 8. Plody • suché • nepukavé • nažka (slunečnice, pampeliška, dub – žalud…) • oříšek (líska, lípa…) • obilka (obiloviny, traviny…) • pukavé • lusk (hrách, fazole, akát…) • tobolka (mák, tulipán…) • šešule (řepka olejka) • šešulka (kokoška pastuší tobolka) • měchýřek (pivoňka, blatouch…) • poltivé • struk (ředkev ohnice) • tvrdka (hluchavka) • dvounažka (javor)

 9. Zápis do sešitu Plody • dužnaté • malvice – semena v jádřinci (jablko, hruška, jeřabina…), peckovice– semeno v pecce (třešeň, švestka…), bobule– semena volně v dužině (rajče, angrešt…) • suché • nepukavé -nažka(slunečnice, pampeliška, dub – žalud…), oříšek(líska, lípa…), obilka(obiloviny, traviny…) • pukavé- lusk(hrách, fazole, akát…), tobolka(mák, tulipán…), šešule(řepka olejka), šešulka(kokoška pastuší tobolka), měchýřek (pivoňka, blatouch…) • poltivé- struk(ředkev ohnice), tvrdka(hluchavka), dvounažka(javor)

 10. Rozšiřování semen a plodů • samovolně • semena po dozrání vymršťována (netýkavka) • vzduchem • semena malá, lehká, mají chmýr (pampeliška), křídla, (javor) nebo chlupy (vrba, topol) • vodou • vodní a pobřežní rostliny, vznáší se na hladině (leknín, olše, blatouch) • živočichy • na povrchu těla – mají příchytná zařízení: háčky (lopuch, svízel) nebo lepkavé výrůstky → mravenci (violka, vlaštovičník) • v trávicím ústrojí – hlavně ptáci → dužnaté plody (jeřáb, bez, hloh) • zásobárny – někteří živočichové zahrabávají plody: veverka, sojka, myšice (líska, dub) • člověkem • záměrně pěstováním, náhodně dopravou, odpadem, na šatech, obuvi…

 11. Zápis do sešitu Rozšiřování semen a plodů • samovolně - semena po dozrání vymršťována (netýkavka) • vzduchem - semena malá, lehká, mají chmýr (pampeliška), křídla, (javor) nebo chlupy (vrba, topol) • vodou - vodní a pobřežní rostliny, vznáší se na hladině (leknín, olše, blatouch) • živočichy - na povrchu těla: mají příchytná zařízení: háčky (lopuch, svízel) nebo lepkavé výrůstky → mravenci (violka, vlaštovičník), v trávicím ústrojí:hlavně ptáci → dužnaté plody (jeřáb, bez, hloh), zásobárny:někteří živočichové zahrabávají plody: veverka, sojka, myšice (líska, dub) • člověkem - záměrněpěstováním, náhodně dopravou, odpadem, na šatech, obuvi…

 12. OPAKOVÁNÍ • Plod a semeno • plod tvoří oplodí a semena • Stavba semen • na povrchu osemení, pod nimi dělohy (obsahují zásobní látky pro růst rostliny) a zárodek (základy stonku, listů a kořene) • Plody • dužnaté: malvice – semena v jádřinci (jablko, hruška, jeřabina…), peckovice – semeno v pecce (třešeň, švestka…), bobule – semena volně v dužině (rajče, angrešt…) • suché: nepukavé - nažka (slunečnice, pampeliška, dub – žalud…), oříšek (líska, lípa…), obilka (obiloviny, traviny…); pukavé - lusk (hrách, fazole, akát…), tobolka (mák, tulipán…), šešule (řepka olejka), šešulka (kokoška pastuší tobolka), měchýřek (pivoňka, blatouch…); poltivé - struk (ředkev ohnice), tvrdka (hluchavka), dvounažka (javor) • Rozšiřování semen a plodů • samovolně - semena po dozrání vymršťována (netýkavka); vzduchem - semena malá, lehká, mají chmýr (pampeliška), křídla, (javor) nebo chlupy (vrba, topol); vodou - vodní a pobřežní rostliny, vznáší se na hladině (leknín, olše, blatouch); živočichy - na povrchu těla: mají příchytná zařízení: háčky (lopuch, svízel) nebo lepkavé výrůstky → mravenci (violka, vlaštovičník), v trávicím ústrojí: hlavně ptáci → dužnaté plody (jeřáb, bez, hloh), zásobárny: někteří živočichové zahrabávají plody: veverka, sojka, myšice (líska, dub); člověkem - záměrně pěstováním, náhodně dopravou, odpadem, na šatech, obuvi…

 13. Otázky a úkoly • Vysvětli, co je to oplodí. • Doplň: Plody rozdělujeme na ...................... a ............................. Ke každé skupině vyjmenuj, jak se dále dělí. • Jakými způsoby se mohou semena rostlin šířit?

 14. Zdroje • Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, et al. Přírodopis 2 : pro 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. přepracované vydání. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. 128 s. ISBN 80-7235-069-2. [2013-01-08] • HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie I. v kostce. 3. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, 112 s. ISBN 80-7200-971-0. [2013-01-08] • Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2013-01-08] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org, nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty. • obr. 1 – trh s ovocem http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Fruit_Stall_in_Barcelona_Market.jpg/640px-Fruit_Stall_in_Barcelona_Market.jpg