plod a semeno l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plod a semeno PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plod a semeno

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Plod a semeno - PowerPoint PPT Presentation

aira
1063 Views
Download Presentation

Plod a semeno

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Plod a semeno

 2. Plod vzniká premenou piestika po oplodnení. Jeho hlavnou funkciou je výživa semien v čase ich dozrievania a uľahčenie ich rozširovania. • Plod sa vyvíja na nadzemných častiach rastlín, ale niektoré dozrievajú v zemi, napr. u podzemnice olejnej (búrske oriešky).

 3. Nahosemenné rastliny (borovicorasty) nemajú vajíčka uzavreté v plodolistoch, preto tvoria semenné plody. • Sú to: šiška (smrek), šišková bobuľa (borievka), semenná bobuľa (tis), semenná kôstkovica (cykas).

 4. Krytosemenné rastliny (magnóliorasty) majú plodolisty zrastené do piestika. • Na tvorbe plodu sa zúčastňujú steny semenníka, z ktorých vzniká oplodie. • V dobe zrelosti býva oplodie: tvrdé a suché alebo dužinaté. Ak sa na tvorbe plodu zúčastňujú aj iné časti kvetu napr. kvetné lôžko ide o nepravé plody.

 5. Rozdelenie plodov podľa premeny a) pravé plody – vznikli premenou piestika b) nepravé plody – vznikli premenou piestika a iných častí kvetu (napr. malvica)

 6. Rozdelenie plodov podľa oplodia 1. Suchéa) pukavé – väčšinou viacsemenné plody, ich oplodie sa v čase zrelosti rôznym spôsobom otvára a uvoľňuje semená • mechúrik (pivonka) - vývojovo najstarší plod • struk (bôbovité) • šešuľa (kapustovité) – rozdelená blanitou priehradkou (rámik), na ktorej sa nachádzajú semená • šešuľka (kapustovité) • tobolka (mak, prvosienka)

 7. b) nepukavé – najčastejšie jednosemenné, v čase zrelosti semená neuvoľňujú, ale v celku sa oddeľujú od materskej rastliny • nažka (astrovité) – častokrát má vytvorené lietacie zariadenie (púpava) • oriešok (lieska) – vytvorené sklerenchymatické oplodie   • zrno (lipnicovité) – oplodie tesne prilieha k osemeniu

 8. 2. Dužinaté • bobuľa - vysychavá (paprika)- nevysychavá (rajčiak, egreš) • kôstkovica (slivka, čerešňa) – vonkajšie oplodie je blanité, stredná časť je mäsitá a vnútorná časť vytvára kôstku, v ktorej je semeno • malvica (jablko, hruška)

 9. zrno tobolka struk nažka oriešok a) suché plody:

 10. kôstkovica malvica bobuľa b) dužinaté plody:

 11. 3. Rozpadavé (poltivé) – sú jedno- alebo viacplodolistové, v čase zrelosti sa rozpadávajú na jednosemenné diely • tvrdka (hluchavka) • pastruk (reďkev ohnica) • dvojnažka (javor, rasca)

 12. Dvojnažka javora

 13. Súplodie • súbor plodov vzniknutých z jedného súkvetia • a) voľné – strapec bobúľ hrozna, strapec bobúľ ríbezle, nažky v úbore slnečnice, zrná ryžev metline, zrná kukurice v šúľkub) zrastené – súplodie bobúľ ananásu

 14. Plodstvo • súbor plodov, ktoré vzniklo z jedného kvetu, ktorý mal niekoľko piestikov (napr. plodstvo kôstkovičiek – malina, plodstvo nažiek – jahoda, plodstvo nažiek v zdužnatenej čiaške – ruža šípová)

 15. Plodstvá : 1- iskerník, 2- jahoda, 3- ruža