P stov n trav na semeno
Download
1 / 16

Pěstování trav na semeno - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Pěstování trav na semeno. Kostřava červená (Festuca rubra). Význam pěstování trav. Jde o pěstování trav za účelem získání osiva. Je nezbytnou podmínkou pro praktické pícninářství. Pěstování trav na semeno může mít pro zemědělský podnik značný ekonomický význam. Požadavky na prostředí trav.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pěstování trav na semeno' - kirima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P stov n trav na semeno l.jpg

Pěstování trav na semeno

Kostřava červená(Festuca rubra)


V znam p stov n trav l.jpg
Význam pěstování trav

 • Jde o pěstování trav za účelem získání osiva.

 • Je nezbytnou podmínkou pro praktické pícninářství.

 • Pěstování trav na semeno může mít pro zemědělský podnik značný ekonomický význam.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Po adavky na prost ed trav l.jpg
Požadavky na prostředí trav

 • Nároky na teplo jsou na úrovni řepařské a bramborářské výrobní oblasti.

 • Optimum ročních srážek se pohybuje kolem 700 mm.

 • Nadbytek vody má za následek nadměrnou tvorbu vegetační části na úkor tvorby semen.

 • Nejlépe vyhovují půdy střední s dobrou zásobou vláhy.

 • U širokořádkových kultur nejsou vhodné půdy kamenité.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Po adavky na prost ed trav4 l.jpg
Požadavky na prostředí trav

 • Na svažitých pozemcích bývají větší sklizňové ztráty.

 • Na travní semenářství vyžaduje ucelený systém rostlinné výroby.

 • Svou víceletostí činí určité potíže v osevním postupu.

 • Nejvhodnější předplodinou jsou brambory.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


V iva a hnojen trav l.jpg
Výživa a hnojení trav

 • Správně volenou výživou seminářských porostů jsou zabezpečeny hlavní výnosové prvky: počet plodných odnoží, počet semen a hmotnost semen.

 • Celková dávka fosforu je 27 kg/ha a u draslíku 62 kg/ha.

 • Doporučené dávky dusíku se pohybují kolem 80-120 kg/ha.

 • Dávky dusíku dělíme podle toho, zda se jedná o trávy ozimého nebo jarního charakteru.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


V iva a hnojen trav6 l.jpg
Výživa a hnojení trav

 • Vápnění není zpravidla pro trávy nutností, protože dobře snáší kyselou půdní reakci.

 • Statková hnojiva se nepoužívají.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Zpracov n p dy l.jpg
Zpracování půdy

 • Na podzim se provádí orba na střední hloubku.

 • Na jaře po oschnutí hřebenů hráz zahájíme předseťovou přípravu.

 • Pod trávy má být půda dobře propracovaná, srovnaná a povrchově utužená.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Set trav l.jpg
Setí trav

 • Používáme biologicky hodnotné a uznané osivo.

 • Založení porostu:

  • Krycí plodiny

  • V čisté kultuře

 • Šířka řádků je 10 cm nebo 45 cm.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


O et ov n porostu trav l.jpg
Ošetřování porostu trav

 • Po zasetí pozemek uválíme.

 • Vzniklý půdní škraloup ničíme ježkovými válci.

 • Provádíme hubení plevelů.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Sklize trav l.jpg
Sklizeň trav

 • Na organizaci sklizně je třeba myslet již při zakládání porostu.

 • Provádí se přímo pomocí sklízecí mlátičky.

 • Důležité je určení sklizňové zralosti.

 • Hektarový výnos se pohybuje podle druhu v rozmezí 200–1 000 kg/ha.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Kost ava erven festuca rubra l.jpg
Kostřava červená (Festuca rubra)

 • Je nízká.

 • Vytrvalá a ozimého charakteru.

 • Nenáročná.

 • Otužilá a vhodná pro všechny podmínky.

 • Využívá se pro pastevní porosty, výběhy a luční porosty.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Slide12 l.jpg

Kostřava červená (Festuca rubra)

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Slide13 l.jpg

Kostřava červená (Festuca rubra)

Způsob zakládání:

 • Seje se do hloubky 15-20 mm.

 • Výsevek je asi 13-15 kg/ha.

 • Nejzazší termín setí je 15. července.

 • Může se vysévat do obilných řádků, nejvhodnější jsou ale široké řádky.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Slide14 l.jpg

Kostřava červená (Festuca rubra)

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Slide15 l.jpg

Kostřava červená (Festuca rubra)

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Pou it zdroje l.jpg
Použité zdroje

 • Kuchtík, F., Procházka, I., Teksl, M., Valeš, J.: Pěstování rostlin II. - Celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Nakladatelství FEZ, Třebíč, 1995

 • http://www.mendelu.cz

 • http://www.etext.czu.cz

 • http://www.biolib.cz

 • http://cs.wikipedia.org

Víceleté pícniny - Kostřava červená


ad