Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lars Østby Statistisk sentralbyrå ssb.no/innvandring/ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lars Østby Statistisk sentralbyrå ssb.no/innvandring/

Lars Østby Statistisk sentralbyrå ssb.no/innvandring/

128 Views Download Presentation
Download Presentation

Lars Østby Statistisk sentralbyrå ssb.no/innvandring/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Myter og fakta om innvandring og integrering Presentasjon for Norsk Folkehjelp Fordommer fordummer 23. nov 2010 Lars Østby Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring/

 2. Seks myter om innvandrere og innvandring? ”Norge har så mange innvandrere” ”Innvandrernes ”henteekteskap” driver dagens innvandring” ”Muslimene vil være i flertall om 20-50-100 år” ”Gutter slutter, jenter studerer” ”Integrasjonen i Norge er mislykket” ”Nordmenn er så skeptiske til innvandrere” 2

 3. Aftenpostens ”debattsentral” på nett, februar 2010 Kilde: Aftenposten

 4. Definisjoner og tall 1.1.2010 • Innvandrere:er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre: 459 000 personer • Norskfødte med innvandrerforeldre:barna innvandrerpar får etter ankomst til Norge (tidligere kalt etterkommere): 93 000 • I alt 552 000, 11,4 prosent av befolkningen • Fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa minus EØS (kalles her: Asia, Afrika etc.) • 261 000 innvandrere og 80 000 norskfødte • 7 prosent av befolkningen

 5. Mister vår innvandrerdefinisjon mange innvandrere? 1.1. 2010: • Én av foreldrene er innvandrer: nær 260 000 personer • Fire av fem har bakgrunn fra Europa • ”Tredjegenerasjon”: 258 personer • Finnes i noen av Oslos sandkasser • Barn av én norskfødt med innvandrerforeldre og én innvandrer: 3 800 personer • 2 200 med bakgrunn fra Pakistan, 400 fra Tyrkia

 6. MYTE 1 Norge har så stor innvandring! 6

 7. 500 000 flere på 40 år Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 1970-2010 7

 8. Ikke veldig stor andel utenlandsfødte i Norge i OECD-sammenheng. 2006 OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics

 9. Flest med bakgrunn fra Polen 1.1.2010 9

 10. MYTE 2 Innvandrernes ”henteekteskap” driver dagens innvandring! …og det blir stadig mer vanlig at unge ”henter” ektefeller. 10

 11. Flere enn før kommer på grunn av arbeid og familie.. Innvandringer fra ikke-nordiske land, etter innvandringsgrunn 1990-2010 Kilde: Statistisk sentralbyrå

 12. … men flest som etablerer familie er med en uten innvandrerbakgrunn 1990-2009: 67 000 familieetableringer • 26 000 til innvandrer • 2 000 til norskfødt med innv.forelder • 39 000 til ”øvrige befolkningen”

 13. Mindre vanlig med familieetablering til unge norskfødte med innvandrerforeldre Kilde: Statistisk sentralbyrå

 14. MYTE 3 Muslimene vil være i flertall om 20/50/100 år! 14

 15. I 2060: Rundt 4 mill uten innvandrerbakgrunn og mer enn 1 mill (?) innv. fra ikke-muslimske land Muslimsk flertall vil ”kreve” mellom 5-6 millioner muslimer i Norge I dag: 93 000 er registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn, 1,9 prosent av Norges befolkning 184 000 er fra ”muslimske” land (2010), 3,8 prosent av Norges befolkning SSB lager ikke prognoser over religion, men andelen muslimer antar vi kan bli 4-13 prosent i 2060 Muslimsk flertall?

 16. Innvandrere fra 215 land i Norge 1.1. 2010

 17. MYTE 4 Integreringen i Norge er mislykket 18

 18. Hvordan definere integrering? Min definisjon av vellykket integrering: • Integrering er vellykket om urimelige og ikke selvvalgte forskjeller i levekår mellom minoritet og majoritet blir mindre, over tid og mellom generasjoner. • Må være mulig å måle • Viktige områder: Utdanning, arbeid, inntekt, demografi

 19. Sysselsettingen øker med botiden ……2009

 20. ... bruk av sosialhjelp avtar… Sosialhjelpens andel av husholdningens samlede inntekt, etter botid. 2006

 21. Andel personer i hushold under 60 % av medianinntekt

 22. Sysselsettingen øker mye mellom generasjonene Andel sysselsatte 4. kvartal 2008, 25-29 år Alle 25-29 år Kilde: Statistisk sentralbyrå

 23. Norskfødte med innvandrerforeldre får like mange barn som andre kvinner i Norge Antall fødte per 1000 kvinner i alderen 20-24 år, 1990-2008 Kilde: Statistisk sentralbyrå

 24. MYTE 5 Gutter slutter, jenter studerer 25

 25. Andel som har fullført allmennfag i løpet av 5 år, start i 2003. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå

 26. Andel som har fullført yrkesfag i løpet av 5 år, start i 2003. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå

 27. Deltakelse i høyere utdanning blant norskfødte med innvandrerforeldre høsten 2008. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå

 28. MYTE 6 Nordmenn er skeptiske til innvandrere 30

 29. Nordmenn er relativt liberale mht at folk skal få komme til Norge Kilde: Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008 31

 30. Mange i Norge tror at innvandring er bra for økonomien Kilde: Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008

 31. Holdninger til innvandrere noe mer positive over tid Gjennomsnitt på fempunkts skala

 32. Seks myter om innvandrere og innvandring? ”Norge har så stor innvandring!” Tja ”Innvandrernes ”henteekteskap” driver dagens innvandring” Nei! ”Muslimene vil være i flertall om 20-50-100 år” Nei! ”Gutter slutter, jenter studerer” Tja ”Integrasjonen i Norge er mislykket” Nei! ”Nordmenn er så skeptiske til innvandrere” Neppe 34

 33. www.ssb.no/innvandring 35

 34. Takk for oppmerksomheten!

 35. 37

 36. 1. gangs innvandring 1990-2009, personer fra land utenom Norden INNVANDRINGSGRUNN 2009 1990-2009 I ALT 43 800 420 000 ARBEID 16 500 108 000 FAMILIE 13 700 165 000 Herav gjenforening 9 600 98 000 etablering med innv 2 100 28 000 etablering m andre 1 900 39 000 FLUKT 6 200 98 000 UTDANNING 4 100 44 000 UKJENT OG ANNET 3 200 5 000

 37. Andel sysselsatte innvandrere 4. kvartal 200816-74 år

 38. Andel sysselsatte innvandrere Norge og Danmark, 4. kvartal 2007

 39. Andel bosatte per 1.1. 2010, etter innvandringsgrunn og innvandringsår, 1990-2009. Prosent.

 40. Tilslutning til forskjellige utsagn om innvandrere og innvandring. 2009. Prosent 50