biogass hvordan b r biogass satsningen i fylket styrkes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biogass – hvordan bør biogass-satsningen i fylket styrkes? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biogass – hvordan bør biogass-satsningen i fylket styrkes?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Biogass – hvordan bør biogass-satsningen i fylket styrkes? - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Biogass – hvordan bør biogass-satsningen i fylket styrkes?. Henrik Lystad Biogasskonferanse for Østfold Sarpsborg, 23. mai 2013. Innhold. Organisk avfall Viktig driver for utvikling av biogass Noen premisser Sambehandling med andre substrater. Avfall Norge.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Biogass – hvordan bør biogass-satsningen i fylket styrkes?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biogass hvordan b r biogass satsningen i fylket styrkes

Biogass – hvordan bør biogass-satsningen i fylket styrkes?

Henrik Lystad

Biogasskonferanse for Østfold

Sarpsborg, 23. mai 2013

innhold
Innhold
 • Organisk avfall
  • Viktig driver for utvikling av biogass
  • Noen premisser
 • Sambehandlingmed andre substrater
avfall norge
Avfall Norge
 • Bransje- og interesseorganisasjon for avfallsbransjen
  • Dekker minst 95% av Norges befolkning (gjennom kommuner og interkommunale selskaper)
  • 10 ansatte i sekretariatet, flere på prosjekter
 • Bransjens talerør
 • Igangsetter fellesprosjekter for 5-10 mio årlig
 • Kurs, seminarer og www.avfallskonferansen.no
klif sitt grunnlagsdokument til biogasstrategi i norge
Klif sitt grunnlagsdokument til biogasstrategi i Norge
 • Avfall identifisert som den viktigste faktoren for utvikling av biogass
  • Mest samfunns- og bedriftsøkonomisk. Synergier med husdyrgjødsel
 • Biogass til drivstoff mest økonomisk og klimaeffektivt
 • Nødvendigheten av god avsetning av biorest
 • Produksjon i dag : ca0,6 TWh
 • Realistisk potensial: ca2,3 TWh
innsamlete mengder avhengig av hva som tillates inn
Innsamlete mengder avhengig av hva som tillates inn
 • Bleier og hageavfall gir høyere mengder
kommunens valg av l sning for husholdningsavfallet
Kommunens valg av løsning for husholdningsavfallet

Frihet til å velge organisasjonsform

 • I egen regi (etat, kommunalt selskap)
 • Gjennom interkommunalt samarbeid
  • Tildeling av enerett
 • Ved bruk av OPS (anbud)
 • Ved bruk av marked (anbud)
avfallet er p veien
Avfallet er på veien!
 • Ved andre løsninger enn egenregi: markedet avgjør hvor behandling finner sted
 • Eks: Restavfall til Sverige
  • Miljøstudier viser at bruk av energi/sluttprodukter er viktigere enn transport
 • 2010: 70 000 t biogassubstrat til S/DK
 • Skal Østfold bygge videre på sin posisjon som biogassfylke må det være konkurransedyktig.
sambehandling med annet avfall og husdyrgj dsel
Sambehandling med annet avfall og husdyrgjødsel
 • Teknisk, økonomisk og markedsmessig svært fornuftig.
 • Utfordringer med organisering
 • Selvkost vs fri konkurranse og kryssubsidiering
  • Strenge krav til å drifte under egenregi og behandle næringsavfall, se også ESA-sak
  • Ved tildeling av enerett stilles krav til kontroll over selskapet, dets formål og utbetaling av utbytte. Se Avfall Norge-rapport 5/2011
status biogass i norge
Status biogass i Norge
 • Rammevilkårene mindre gunstige enn hos våre naboland (DK/S)
 • Oppgradering til drivstoff det mest økonomisk og klimatisk gunstige
  • Krever store anlegg
  • Samkjøring med avløpsslam, næringsavfall og landbruk (husdyrgjødsel mm)
 • Mange konkrete planer, særlig på Østlandet:
  • Oslo, Drammen, Jevnaker, Tønsberg, Vestby, Rakkestad, Fredrikstad
viktige momenter for kommende biogasstrategi
Viktige momenter for kommende biogasstrategi
 • Strategien må gi styringssignal om å satse!
 • Erkjenne markedets dynamikk. Avfall og biogassubstrat transporteres over landegrensene
 • Derfor viktig med virkemidler som gir mulighet for lønnsomhet i alle ledd i verdikjeden og bidrar til etterspørsel etter biogass og biorest.
  • Hensiktsmessige støtteordninger og forutsigbare rammebetingelser
  • Samordning av planer på tvers av regioner og sektorer. Regelverk og avgifter må tilpasses bruk av biogass og biorest.
takk for oppmerksomheten
Takk for oppmerksomheten!

Henrik Lystad

Tlf: 24 14 66 08 / 90 91 93 60

henrik.lystad@avfallnorge.no