lietuvos mokslinink mobilumo centras programa minimum pasvarstymai maksimum n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
LIETUVOS MOKSLININK? MOBILUMO CENTRAS: programa minimum, pasvarstymai maksimum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

LIETUVOS MOKSLININK? MOBILUMO CENTRAS: programa minimum, pasvarstymai maksimum - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

LIETUVOS MOKSLININKŲ MOBILUMO CENTRAS: programa minimum, pasvarstymai maksimum. Aurelija Valeikienė, Direktoriaus pavaduotoja, Projekto koordinatorė. pranešimo turinys. Kodėl mokslininkų mobilumas? Kas būtent? Kodėl Studijų kokybės vertinimo centras? Kas iš viso to?. prielaidos.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LIETUVOS MOKSLININK? MOBILUMO CENTRAS: programa minimum, pasvarstymai maksimum' - marinel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lietuvos mokslinink mobilumo centras programa minimum pasvarstymai maksimum

LIETUVOS MOKSLININKŲ MOBILUMO CENTRAS: programa minimum, pasvarstymai maksimum

Aurelija Valeikienė,

Direktoriaus pavaduotoja,

Projekto koordinatorė

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

prane imo turinys
pranešimo turinys
 • Kodėl mokslininkų mobilumas?
 • Kas būtent?
 • Kodėl Studijų kokybės vertinimo centras?
 • Kas iš viso to?

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

prielaidos
prielaidos
 • Mūsų sėkmės sąlyga - atvira Lietuva, ne pasyviai stebinti globalius procesus ir bijanti prarasti savo darbo jėgą, o aktyviai įgyvendinanti politiką, nukreiptą asmens ir visuomenės gerovei, tarp jų - ir palankių darbo sąlygų mokslininkams sukūrimas čia
 • Šimtmečiais gyvuojančios bendruomenės tradicijos:
  • rasti balansą tarp universiteto kaip institucijos stabilumo, savireguliacijos bei savisaugos IR liberalios akademinės dvasios, atviros paieškoms ir kaitai
  • derinti savęs tobulinimą bei mokslinio pažinimo plėtrą IR tarnavimą šiandienos poreikiams - ūkio bei visuomenės interesams
 • Reikia pripažinti, kad emigracija vyksta dėl įvairių priežasčių ir ne visas jas galima [lengvai, jei iš viso] pašalinti

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

prielaidos1
prielaidos
 • Norėdama neatsilikti nuo kitų Europos šalių, Lietuva (be kita ko) turi dalyvauti Europinėse iniciatyvose. Neveikimas – jau pralaimėjimas konkurencinėje kovoje!
 • Siekiant stabilizuoti protų nutekėjimą ir paversti jį bent daliniu protų sugrįžimu, reikalingos jungtinės pastangos ir veiklos koordinavimas
 • Lietuvos mokslininkų mobilumo centro kūrimas – viena iš veiklų
 • Mokslo ir studijų institucijos, besiorientuojančios į geriausių užsienio universitetų ir mokslo įstaigų lygį studijose ir moksle, turėtų rūpintis ne tik esamo personalo išlaikymu, bet ir naujo pritraukimu. Atsinaujinimas – idėjų apykaitos sąlyga, galimybė įsitraukti į naujus tyrimus, užsidirbti ir t.t.

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

situacija
situacija
 • Informacijos stoka sprendimų priėmimui
 • Palyginti menkai išplėtotos paslaugos
 • Neišnaudotas potencialas:
  • Studentų aktyvumas akademiniuose mainuose didelis, tuo tarpu dėstytojai ir tyrėjai atsilieka – nuostolis asmeniniam tobulėjimui, institucijos stiprėjimui ir pripažinimui, šalies augimui ir įvaizdžiui
  • Menkas tarpsektorinis bendravimas ir mobilumas

neprisideda prie inovacijų kūrimo ir diegimo (švietimas verslas)

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

projekto ap valga
projekto apžvalga
 • Tikslas – prisidėti prie palankių sąlygų asmenų judėjimui sudarymo per Lietuvos mokslininkų mobilumo centro įkūrimą ir veiklos sustygavimą. Orientacija į mokslininkų pritraukimą ir susigrąžinimą Lietuvon, o ne emigracijos skatinimas!
 • Studijų kokybės vertinimo centras – vienas koordinatorius Lietuvoje
 • Projekto trukmė 36 mėn.:
  • pradžia 2005-02-01
  • pabaiga (?) 2008-01-01
 • Bendras biudžetas – 125 416 € (iš 6BP – 116 000 €)

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

u daviniai
uždaviniai
 • įsteigti sudėtinę ERA-MORE dalį – Lietuvos mobilumo centrą, veiksiantį kaip nacionalinio mokslininkų mobilumo tinklo koordinatorių bei kaip tiltą tarp panašių centrų kitose šalyse
 • vystyti paslaugas, skirtas mobiliems mokslininkams
 • suburti nacionalinį mokslininkų mobilumo tinklą
 • pasitelkus ekspertus, inicijuoti Lietuvos mobilumo centro ir šalies institucijų, būsiančių mokslininkų mobilumo tinklo Lietuvoje narėmis, personalo mokymus
 • sukurti Lietuvos mobilumo centro tinklapį, kaip pirminį informacijos šaltinį bei jos sklaidos įrankį
 • nacionaliniame tinklapyje kaupti informaciją, tapsiančią informacijos paslaugų, teikiamų mobilumo centruose, pagrindu
 • skleisti informaciją apie Lietuvos mobilumo centro ir ERA-MORE siūlomas paslaugas bei galimybes

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

slide8

Studijų kokybės vertinimo centro uždaviniai:

 • įgyvendinti šalies mokslo ir studijų institucijų veiklos kokybės užtikrinimo politiką
 • kurti palankias laisvo asmenų judėjimo sąlygas

Europos mokslinių tyrimų erdvės nacionalinio centro mokslininkų mobilumui skatinti (ERA-MORE) funkcijos

Užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimas

 • kvalifikacijos, suteikiančios teisę į aukštąjį mokslą
 • aukštojo mokslo kvalifikacijos
 • pagalba atvykstantiems tyrėjams
 • pagalba išvykstantiems tyrėjams

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

veiklos
veiklos

1 projekto etapas. LIETUVOS MOBILUMO CENTRO ĮKŪRIMAS, VEIKLA

2 projekto etapas. NACIONALINIO MOBILUMO TINKLO KŪRIMAS

3 projekto etapas. NACIONALINIO MOBILUMO PORTALO KŪRIMAS

4 projekto etapas. INFORMACINIŲ LEIDINIŲ LEIDIMAS

5 projekto etapas. MOBILUMO TINKLO PERSONALO MOKYMAI

6 projekto etapas. INFORMACIJOS SKLAIDA

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

rezultatai
rezultatai
 • Paslaugos mokslininkams ir jų šeimų nariams
  • Informacija ir praktinė pagalba šiais klausimais:
   • Teisiniais (vizos, sveikatos ir socialinė apsauga, mokesčiai)
   • Profesinės veiklos (kvalifikacijų pripažinimas, darbo leidimai, IPR, finansavimas)
   • Socialiniais ir kultūriniais (apgyvendinimas, mokslas ir studijos, kalbų mokymasis, kultūrinis gyvenimas)
  • Galimybės skelbtis apie save ir ieškoti darbo (per Lietuvos ir visos Europos tinklapius)
   • http://www.eracareers.lt
   • http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

rezultatai1
rezultatai
 • Paslaugos organizacijoms:
  • Galimybė pritraukti aukščiausios kvalifikacijos personalą trumpiems ir vidutinės trukmės laikotarpiams (taip pat ir pritraukiant finansavimą iš šalies)
  • Mokymai mokslo ir studijų institucijų administratoriams
  • Galimybės aukštujų technologijų įmonėms ir kitoms organizacijoms, įdarbinančioms tyrėjus, skelbtis apie save ir skelbti savo darbo vietas

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

vidiniai s km s faktoriai
vidiniai sėkmės faktoriai
 • Ilgametė bendravimo ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis patirtis
 • Centro patirtis įgyvendinant kitus projektus – tarp jų ir tarptautinius (finansuoti Phare, Šiaurės šalių ministrų tarybos, UNESCO ir Europos Tarybos bei Europos Komisijos ir Kanados vyriausybės, Leonardo da Vinči, ESF)
 • Jaunas ir energingas kolektyvas
 • Noras dirbti, mokytis ir tobulėti suvokiant atliekamo darbo svarbą

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

i oriniai s km s faktoriai
išoriniai sėkmės faktoriai
 • Plačių Europinių iniciatyvų įgyvendinimo sėkmė:
  • Europos Chartijos bei Europos mokslininkų priėmimo į darbą kodekso principų įgyvendinimas mokslo ir studijų institucijose
  • Europos mokslininkų vizos priėmimas
 • Tarptinstitucinio bendradarbiavimo suderinimas:
  • Universitetų ir mokslo įstaigų geranoriškas bendradarbiavimas su LMC
  • Verslo suinteresuotumas bendrauti
  • Su visomis institucijomis, nuo kurių priklauso teisiniai ir finansiniai mobilumo aspektai (vizos, socialinė apsauga, mokesčiai ir pan.)
 • Tęstinio finansavimo LMC veiklai užsitikrinimas!

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

slide14

Lietuvos mokslininkų mobilumo centrasGiedra Katilauskienė, projekto vadybininkėRasa Jurkevičienė, projekto administratorėOksana Mažeikaitė, projekto administratorėKęstutis Morkūnas, IT specialistasTel.: (8~5) 210 4777, 210 4778el.p. lmc@skvc.lthttp://www.eracareers.lt

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras