monitorowanie podstawy programowej w gimnazjum i pomoc w jej wdra aniu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Monitorowanie podstawy programowej w gimnazjum i pomoc w jej wdrażaniu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Monitorowanie podstawy programowej w gimnazjum i pomoc w jej wdrażaniu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Monitorowanie podstawy programowej w gimnazjum i pomoc w jej wdrażaniu - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Monitorowanie podstawy programowej w gimnazjum i pomoc w jej wdrażaniu. Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Monitorowanie podstawy programowej w gimnazjum i pomoc w jej wdrażaniu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
monitorowanie podstawy programowej w gimnazjum i pomoc w jej wdra aniu

Monitorowanie podstawy programowej w gimnazjum i pomoc w jej wdrażaniu

Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

projekt badawczy

Przedmiot zamówienia (na łączną sumę 3 873 762 zł brutto) jest realizowany w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III-Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.1- Modernizacja systemu nadzoru i zarządzania w oświacie, Poddziałanie 3.1.1- Tworzenie warunków do monitorowania ewaluacji i badań systemu oświaty.

Projekt badawczy
pytania badawcze
Pytania badawcze
 • W jaki sposób w badanych szkołach jest realizowana nowa podstawa programowa z języka polskiego dla III etapu edukacji (jakie są stosowane metody dydaktyczne, jaka jest efektywność nauczania)?
 • Jakie są dobre praktyki stosowane przez nauczycieli języka polskiego, które sprzyjają skutecznemu wdrażaniu nowej podstawy programowej do języka polskiego?
 • Jaki jest poziom opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności w zakresie objętym zapisami podstawy programowej z języka polskiego dla III etapu edukacji? Które z nich wymagają szczególnego rozwoju/wsparcia? Jakie czynniki wpływają na rozwój tych umiejętności?
pytania badawcze1
Pytania badawcze
 • Jakie narzędzia dydaktyczne i metody kształcenia polonistycznego wykorzystywane są przez nauczycieli na III etapie edukacji? Na ile są one skuteczne/adekwatne do zapisów nowej podstawy programowej? Na ile pozwalają skutecznie rozwijać umiejętności uczniów opisane w nowej podstawie programowej? W jaki sposób należałoby je rozwijać/modyfikować, aby lepiej wspierać wdrażanie podstawy programowej?
 • Jakie są mocne i słabe strony kształcenia polonistycznego w kontekście wejścia w życie zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego?
szko y pod patronatem
Szkoły pod patronatem

PATRONAT

PROMOCJA

 • Szkoły biorące udział w projekcie objęte zostaną patronatem Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz zespołu badawczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Badania będą formą wspomagania poszczególnych szkół w prowadzeniu nowoczesnego procesu dydaktycznego i egzaminacyjnego.
 • Będzie to więc forma promocji danej szkoły, nauczycieli polonistów i bibliotekarzy, a także uczniów.
procedura pozyskiwania zg d na badania i
Procedura pozyskiwania zgód na badania (I)
 • Zgodnie z harmonogramem badania będą realizowane w roku szkolnym 2012/2013.
 • Dlatego w szkołach, wylosowanych do badań, na rozpoczęciu roku szkolnego dyrekcja powinna poinformować nauczycieli i uczniów, że szkoła przystąpiła do prestiżowego projektu badawczego pod patronatem KUL/ UJ/ IBE i w związku z tym w rozpoczynającym się roku szkolnym planowany jest szereg wspólnych działań.
 • Informacja ta przygotuje „grunt” pod podpisywanie zgód przez nauczycieli i rodziców uczniów.
 • By ten efekt wykorzystać, rekrutacja nauczycieli, bibliotekarzy, uczniów i rodziców powinna nastąpić niezwłocznie po rozpoczęciu roku szkolnego;
procedura pozyskiwania zg d na badania ii
Procedura pozyskiwania zgód na badania (II)
 • Do polonistów i bibliotekarzy zostanie przekazany za pośrednictwem dyrektorów tzw. „list zapowiedni”, w którym przedstawiony zostanie projekt, zespół badawczy, zgoda dyrektora, firma badawcza, prośba o udział i w którym zostanie wskazana przybliżona data przybycia ankietera po deklarację współpracy.
 • Do listu zostanie dołączona deklaracja współpracy, którą w razie przewidywanej nieobecności nauczyciela w dniu wizyty ankietera nauczyciel będzie mógł podpisać i zostawić w sekretariacie szkół;
procedura pozyskiwania zg d na badania iii
Procedura pozyskiwania zgód na badania (III)
 • Do polonistów i bibliotekarzy docierają ankieterzy po spotkaniu z dyrektorami szkół i podpisaniu przez nich deklaracji współpracy.
 • Zakładamy, że w projekcie będzie brał udział cały zespół polonistów i zespół bibliotekarzy w szkole.
 • Stąd przewidziano spotkania indywidualne lub z zespołem, a także formy gratyfikacji dla całego zespołu.