Download
managementul infrastructurii critice a sistemelor electroenergetice n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Managementul infrastructurii critice a sistemelor electroenergetice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Managementul infrastructurii critice a sistemelor electroenergetice

Managementul infrastructurii critice a sistemelor electroenergetice

240 Views Download Presentation
Download Presentation

Managementul infrastructurii critice a sistemelor electroenergetice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Managementul infrastructurii critice a sistemelor electroenergetice Prof.dr.ing.Adrian BADEA-Presedintele Sectiei Stiinte Tehnice  AOSRProf.dr.ing. Ion CHIUTA -Membru titular AOSRDrd.Ing.Adrian Valciu-CN TranselectricaStudent George Paun-UPB-Energetica

 2. 1. Definitii • Stareanormala a sistemului - se caracterizeazaprinconcordantadintrecerintele ca frecventasitensiunilesa fie in limiteleoperationale. • Stareanormala de alerta a sistemului – se caracterizeazaprinnecesitatea ca centraleleelectricesa fie restructurate rapid • Starea de alerta a sistemuluinecesita o interventierapida • Stareacritica in conditiiinacceptabile ale puterilor, tensiunilor, frecventei, sarcinii

 3. 2. Categorii de perturbatii in sistem • Deficitul brusc al puterii generate sau echivalentul acestuia prin pierderea unei interconexiuni  • Deficitul brusc al sarcinii sau echivalentul acesteia prin pierderea exportului • Deficitul brusc al transmisiei, cu sau fara fractionarea sistemului

 4. 3. Efectul pierderii bruste a puterii generate

 5. 4. Efectul pierderii bruste a sarcinii

 6. 5. Efectul pierderii bruste a caii de transmisie

 7. 6. Partea de calcul si cea logica in EMS si SCADA6.1 Partea de calcul in EMS si SCADA

 8. 6.2 Partea logica in EMS si SCADA

 9. 7. Canale de comunicatiifolosite • Comunicatii de inalte frecvente • Legaturi radio – fixa in jurul a 100 MHz • Statii radio fix – mobile si mobile – mobile (70 -165 MHz) • Legaturi prin fibra optica • Retele de comunicatii publice • Cabluri pilot

 10. 8. Factori care definescseveritateauneiperturbatii • Pierderea de putere generata • Restabilirea puterii generate • Pierderea puterii transmise • Pierderea de sarcina • Pierderea compensarii puterii reactive • Pierderea interconexiunii cu sistemele externe

 11. 9. Pentrufinalizareastategiilor de restabilire – intrebari • Exista o prioritate privind restabilirea starii sistemului sau a sarcinii? • Se reface un circuit care reconstrueste reteaua sau un circuit care alimenteaza un consumator? • Sunt posibile avarii in timpul perioadei restabilirii? • Daca repun in paralel doua sisteme, sunt importante problemele de frecventa si tensiune?

 12. 10. Strategia de restabilire a unuisistemizolat • Determinareafrecventei, tendintei de evolutie, a limitelortensiunii, depasiriisitendinte de evolutie • Frecventa se restabileste in limiteoperationale • Actiuniurgente (necesare 15 – 30 min) pentru: - Restabilireasarciniipentruunitatinuclearepentru a preveniiotravireaacestora - Restabilireasarciniipentruunitatiletermomaripentruextindere • Riscuripentruprevenireaeventualelordeteriorari a situatiei • Restabilireatensiunii in limiteleoperationale • Se ajusteazagenerareasicerea: - Stabilireasarciniipentruunitatiletermomari - Se reducsupraincarcarile in limitelestabilitatiitranzitorii • Se restabilestesarcina, putereagenerata, capacitatea de transport, tinandseama de prioritati

 13. 11. Verificareasistemului de securitate in timpulprocesului de restabilire12. Situatiarepunerii in functiune a unei zone izolate • Balanta generare – cerere • Daune de incarcare a puterii nominale • Balanta puterii reactive

 14. 13. Strategia de restabilire a intreguluisistem • Refacereasistemului de transport 14.Probleme care apar in timpulrestabilirii 15. Analiza, simulareasimodelarea

 15. 16.Conducerea operativa a sistemului 16.1. Programarea operativa • Scheme de functionare • Grupurile dispecerabile • Rezerva de putere • Frecventa • Programarea tensiunilor • Sisteme de protectie • Sisteme de automatizari

 16. 16.2. Comandaoperativa • Parametriicaracteristiciairegimului de functionare • Energiileschimbatepeliniile de interconexiunesi in punctele de racordare la reteaua de transport • Configuratiaretelei de transport • Stareaechipamentelor din circuiteleprimaresisecundare • Gradul de asigurare a serviciilor de sistemtehnologice • Depasirealimiteloradmisibile ale unorparametrii de functionare • Evenimentele care au avut loc in sistemsau care s-ar produce • Operatorul de sistemvaactiona conform planului de restabilire ca urmare a unorperturbatiimajoreurmate de ramanerea partial sautotalafaratensiune 16.3 Secventa de calculpentrudeterminareatranferuluiintresisteme

 17. 17. Serviciile de sistem • Energiaactiva (reglareafrecventei, reglareavariatiilor de putere, compunereapierderilor) • Energiareactiva (reglareatensiunii, compunereaputerii reactive) • Rezerva de putere • Managementulsistemului (sigurantasicoordonare) • Controlulputere – frecventa - Sistemul de reglare automata a vitezei – reglareprimara • Reglareasecundaraprincontrolulputerii de schimb • Repartitia optima a puterii active • Sistemul de reglare automata a excitatieigeneratoarelorsincrone - Rezerva de putereactivasireactiva - Rezerva de reglajprimar - Rezerva de reglajsecundarfrecventaputere - Rezervaturnanta - Rezervatertialasirezervaminut

 18. 18. Interconectareasistemelor • Riscuri tehnice • Riscuri referitoare la gestiunea economica • Riscuri organizatorice • Riscuri de verificare a capacitatii sistemului de a functiona interconectat • Arhitectura sistemului informatic integrat

 19. 19. Riscul • Risculestehazardul la care suntemexpusidatoritaincertitudinilor • Robusteteaesteprobabilitatea ca o deciziesa nu fie regretata; esteprobabilitatea ca o deciziesa se realizeze • Expunereaestemasurapierderiipentru o materializarenefolosibila a incertitudinilor • Regretulestediferentaintreexpunere (pierderea) pentru o situatie data siceamaifavorabilasituatie • Abaterea standard - Risculcapacitatii de transport - Optiuni – privindproblemasurselor - Contractelesiinstrumentelefinanciare