Hvordan beregne synsfelt til: - PowerPoint PPT Presentation

marcus
hvordan beregne synsfelt til n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan beregne synsfelt til: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan beregne synsfelt til:

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Hvordan beregne synsfelt til:
111 Views
Download Presentation

Hvordan beregne synsfelt til:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hvordan beregne synsfelt til: • Et okular • Et kamera Og • Overføre dette til ditt stjernekart for planlegging av observasjoner og fotografering.

  2. Hva kan dette brukes til ? • Hva kan du forvente å se i ditt okular eller kamera ? • Bli bevisst på hva ditt utstyr kan vise deg. • ”Stjernehopping” • En måte å finne fram på himmelen • Planlegge observasjoner eller fotografering. -Få større utbytte av kvelden.

  3. Vinkelberegning Månen K a L Tan a = K/L Vinkel ? a N 180° 0° Her bor du ! S

  4. Synsfeltet til okularet Okularets tilsynelatende felt Eller ”apparent field” f.eks 68° Ved ”null ganger” fortørrelse viser dette 68° av himmelen. Ved 68 X viser det 68/68 = 1° av himmelen (virkelig felt) Eksempel: Din kikkert har brennvidde 900 mm og ditt okular har 25 mm , med 50° tilsynelatende felt. Forstørrelsen = 900/25=36x Og virkelig synsfelt blir 50/36 = 1,39° eller 1° 23’

  5. Overfør til stjernekartet • Finn målestokken til kartet i mm/grad • Uranometria er 1,85cm =1° • Beregn størrelsen til dine okularers synsfelt på kartet • Tegn sirklene i et tegneprogram • Skriv ut på ”plastikk”

  6. Fotografering • Finn bildeformatet til filmen eller ccd-brikken * 135film er 24mm x 36 mm • Hva er brennvidden på kameraet ? • Regn ut med tangens • Eks: 50mm objektiv og 24x36 film Filmplanet Objektivet med liten blender Bredden av synsfeltet = 2a = 39,6 ° K a L Tan a = K/L = 18/50 a = 19,8°