Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Updated On :

Campina en kwaliteitsborging veevoer Sectorbijeenkomst GMP. Atze Schaap Directeur Vereniging & Transport. Met elkaar bespreken. Belang van Campina Tijdstraject en kaders Wie is aan zet? Enkele waarnemingen Campina Kwaliteit Boerderijmelk Uitgangspunten aankoop veevoer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - marcie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Campina en kwaliteitsborging veevoer sectorbijeenkomst gmp l.jpg

Campina en kwaliteitsborging veevoerSectorbijeenkomst GMP

Atze Schaap

Directeur Vereniging & Transport


Met elkaar bespreken l.jpg
Met elkaar bespreken

 • Belang van Campina

 • Tijdstraject en kaders

 • Wie is aan zet?

 • Enkele waarnemingen

 • Campina Kwaliteit Boerderijmelk

 • Uitgangspunten aankoop veevoer

 • Modules kwaliteitssysteem - veevoer

 • Kernpunten


Zuivelproductie is grootschalig l.jpg

Industriële producten

Kaas

Boter

Consumptiemelk

lactose

caseinaat

hydrolysaten

peptiden

creamers

melkcalcium

goudse kaas

maasdammer

milner

geitenkaas

monchou

roomboter

halfvolle boter

industriële-

verwerking

consumptiemelk

yoghurt

vla

zuiveldranken

desserts

Zuivelproductie is grootschalig.….

Boerderijmelk


Met onderling gerelateerde stromen l.jpg

Industriële producten

Kaas

Boter

Consumptiemelk

roomboter

halfvolle boter

industriële-

verwerking

….met onderling gerelateerde stromen

Boerderijmelk

room

ZKM

wei

lactose

caseinaat

hydrolysaten

peptiden

creamers

melkcalcium

goudse kaas

maasdammer

milner

geitenkaas

monchou

consumptiemelk

yoghurt

vla

zuiveldranken

desserts


Merkproducten vinden hun weg in gevoelige markten l.jpg
Merkproducten vinden hun weg in gevoelige markten

Consumentenproducten

Ingrediënten

Texturiser

for ice

Campina dagvers

Mona Boordevol

DPI systeem

met lactose

Peptide voor verlaging van de bloeddruk

Milner kaas

Valess


Tijdstraject l.jpg
Tijdstraject

 • Mei 2005

  • Campina vraagt meer garanties kwaliteit veevoer

 • November 2005

  • Campina, Friesland Foods en Sovion geven nadere kaders aan

 • Najaar 2005 & voorjaar 2006

  • Discussie met kwaliteitsambassadeurs: hoofdlijn is nu helder

 • Zomer 2006

  • Nadere uitwerking, o.a. praktijkproef bewaking voerstromen

 • September 2006

  • Besluitvorming Bestuur en Coöperatieraad

 • Najaar 2006

  • Communicatie naar leden-veehouders

 • 2007

  • Invoering aanpassingen


Kaders samengevat l.jpg
Kaders samengevat

 • GMP+

 • Directe eigen verantwoordelijkheid voor inzicht in kwaliteit en veiligheid in alle stadia

 • HACCP aanpak in gehele proces

 • Monitoring (contaminatie)risico’s

 • Efficiente tracking & tracing

 • Planmatig en pro-actief reageren op incidenten & crises

 • Adequate verzekering


Wie is aan zet l.jpg
Wie is aan zet?

 • Campina neemt niet de rol van veevoerproducenten over

 • Er zijn – gelukkig – veevoerproducenten die pro-actief inspelen op de aangegeven kaders

 • Er zijn – helaas – veevoerproducenten die blijven vragen wanneer en op welke wijze Campina de kaders nader detailleert

 • Campina zal de veehouders stimuleren het onderscheid in marktgedrag te vertalen


Daarbij geldt als voorwaarde l.jpg
Daarbij geldt als voorwaarde

 • Transparantie

 • Objectiviteit

 • Non discriminatoir

 • Proportionaliteit

 • Internationaliseerbaar


Waarnemingen l.jpg
Waarnemingen

 • Er is veel in beweging gekomen

 • Twee groepen: TrusQ en Safe Feed

 • Positief: concurrentie in de markt op basis van positief onderscheid in kwaliteit!

 • Negatief: ‘verslapping’ aandacht voor gezamenlijk sectorbelang van veilig voer?Slide13 l.jpg

Wet

Markt

Coöperatie

Onderneming

Processen

Afspraken – controle - maatregelen

Dieren

Afspraken – controle – maatregelen

Bijzonder

(speciaal

marktsegment)

Verant-

woordelijkheid

(eigen keuze

veehouder)

Partners

Afspraken – controle – maatregelen

Noodzaak

(Campina-standaard)

Plicht

(wettelijk)

Product

Afspraken – controle - maatregelen


Uitgangspunten veevoer l.jpg
Uitgangspunten veevoer

 • Veehouder is verantwoordelijk voor aankoop veevoer

 • Veehouder wordt aansprakelijk gesteld indien melk via voer verontreinigd raakt

 • Veehouder legt deze aansprakelijkheid terug naar toeleverancier

 • Campina ondersteunt veehouder bij maken keuzes

 • Keuzeprofiel van de veehouder kan consequenties hebben voor relatie met Campina


Modules aanvullende borging veevoer campina l.jpg
Modules aanvullendeborging veevoer Campina

 • Aanvullende kwaliteitscertificering (aanvullend aan GMP+)

 • Elektronische bewaking voerstromen

 • Inzicht in verzekering veevoerleverancier


Module 1 aanvullende kwaliteitseisen l.jpg
Module 1aanvullende kwaliteitseisen

Inhoud heeft betrekking op:

 • Gestructureerde beoordeling toeleveranciers

 • Monitoring

 • Productieproces op basis van HACCP

 • Pro-actieve, planmatige reactie bij incidenten/crises

  Organisatorisch:

 • Evt. op basis van aanvullende regeling PDV

  • GMP+ optioneel

 • Onafhankelijke certificering

 • Gecertificeerde bedrijven worden vermeld op MyCampina.com


Module 2 bewaking voerstromen l.jpg
Module 2:Bewaking voerstromen

On-line zicht op:

 • Aankoop voer van derden

  • Mengvoer, enkelvoudige voeders, natte bijproducten

  • Boer – boer leveringen buiten beschouwing

 • Chargenummer

 • Diersoort

 • Hoeveelheid

 • Datum afleveren

 • UBN afleveradres


Bewaking voerstromen uitwerking l.jpg
Bewaking voerstromenUitwerking

 • Op korte termijn starten met proef om bewaking voerstromen electronisch en on line uit te voeren

  • OCM hoofduitvoerder

 • 100 bedrijven (incl. NL kwaliteitsambassadeurs)

 • 5 veevoerbedrijven (TrusQ en Safe Feed, coöperatief en particulier)


Bewaking voerstromen wat willen we bereiken l.jpg
Bewaking voerstromenWat willen we bereiken

 • Meer inhoud en waarde OCM-certificaat

  • Continu zicht op voerstromen (vs periodieke check)

 • Minder administratieve belasting veehouder

 • Basis voor efficiënte tracking & tracing

 • Transparantie naar derden en afnemers


Module 3 inzicht in verzekering l.jpg
Module 3Inzicht in verzekering

 • Campina stelt randvoorwaarden aan verzekering

  • Aard en dekking, hoogte verzekerd bedrag

 • Veevoerbedrijven kunnen polis laten toetsen bij door Campina aangewezen onafhankelijke partij

  • Deskundig en vertrouwelijk

 • Oordeel (voldoet, voldoet beperkt, voldoet niet) op basis van mate waarin polis veevoerbedrijf past binnen randvoorwaarden Campina

  • Aard en dekking, hoogte verzekerd bedrag, uitsluitingen

 • Communicatie naar veehouders via MyCampina.com


Nog verder uitwerken l.jpg
Nog verder uitwerken

 • Bij keuze veehouder hoort ‘risicoprofiel’

 • Risicoprofiel is afhankelijk van wijze waarop en mate waarin aan 3 modules wordt voldaan

 • Risicoprofiel kan gevolgen hebben voor:

  • Fysieke controlefrequentie (incl. kostentoerekening)

  • Reactie bij calamiteiten

  • Afnamecondities voor melk


Kernpunten l.jpg
Kernpunten

 • Kwaliteitsborging veevoer: er is veel in beweging

 • De veevoerbedrijven zijn zelf aan zet

 • Vergeet niet uw gemeenschappelijke belangen in te blijven vullen!

 • Campina zoekt de weg om concrete stimulansen te geven aan veehouders die verantwoorde keuzes maken

 • The early bird gets the worm!!


ad