sectorbijeenkomst indonesi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sectorbijeenkomst Indonesië PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sectorbijeenkomst Indonesië

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Sectorbijeenkomst Indonesië - PowerPoint PPT Presentation

sylvie
118 Views
Download Presentation

Sectorbijeenkomst Indonesië

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SectorbijeenkomstIndonesië UNESCO IHE - Delft 30 januari 2013 Michiel de Lijster Water Mondiaal Deltacoördinator Indonesië Water Mondiaal

 2. Overstromingen Jakarta Water Mondiaal

 3. Inhoud presentatie en doel vanmiddag Vorige sectorbijeenkomst Programma vandaag: Capaciteitsopbouw, Laagland, Drinkwater, Waterveiligheid Water Mondiaal en Water OS Terug en vooruitblik Aansluiting (water-)sector Verbinden en delen van informatie/kennis! Water Mondiaal

 4. Vorige bijeenkomst 12 september 2012 60 deelnemers Aantal suggesties: Politieke veranderingen risico; Verbind water met andere sectoren (bv. water en energie); Sector laten meedenken door aantal mensen bij elkaar te roepen; - Sector leren delen -> Linkedincommunity. Aanbesteding JCDS Masterplan en PMU Floodrisk Management (FRM) voor de private sector Workshops Topsector Water: Netwerk uitbreiden met partijen nodig om totaaloplossingen mee te formeren; Business case maken export financiering arrangement; Potentiële business case - Agro-business parks, private klanten; Potentiële business case - Real estate/ property development, private klanten. Water Mondiaal

 5. Water Mondiaal Basis in Nationale Waterplan: Indonesië, Vietnam, Bangladesh, Mozambique, Egypte Doelen Creëren en benuttencommerciëlekansen Bijdragen aan OS en MDG’s Kennis delen en -ontwikkelen Verbinden van de driehoek+ Privaat Publiek Kennis en NGO’s Water Mondiaal

 6. Thematisch Waterveiligheid Water en Sanitatie Water voor Voedsel en Ecosystemen Overkoepelend Klimaat Institutioneel/Bestuur Lange termijn/20 jr, betrokkenheid brede watersector, gedifferentieerde aanpak, paraplu watersamenwerking, seed money Water Mondiaal

 7. Terugblik 2012 Afgezegde bezoek Staatssecretaris Atsma Informele Joint Steering Committee Ondertekende MoU Magazine, overzicht activiteiten ADB Asia-NL Water Learning Week Bezoek Minister PU Kirmanto aan NL Aansluiting Wereldbank, Asian Development Bank en Bilateraal (bv Japan) Water Mondiaal

 8. Terugblik 2012 - II Opstart QANS/Lowlands Bridgingfase JCDS Tender JCDS vervolg Semarang Banger Polder Joint Cooperation Program Marktscan Watertechnologie Marktscan Deltatechnologie Water Mondiaal

 9. Vooruitblik 2013 • Opstart JCDS Masterplan en JCDS PMU: • Februari:  - Stakeholder workshop to mark closure of JCDS Bridging Phase - High-level 'kick-off' workshop of JCDS Masterplan • Bezoek Deltacoordinator, Directeur PvW, Dhr. Pinkers • Februari: Overleg PU/ Unesco IHE inz capaciteitsontwikkeling programma • Februari: Start formulering NL-AdB programma waterbeheer/irrigatie • Water Governance scan (multi-level governance, burger participatie, wetgeving) • Lowlands Workshop, closure QANS • Joint Steering Committee (maart/april) • Aanbesteding Young Water Professionals Development Program Water Mondiaal

 10. Vooruitblik 2013 - II maart/april: Joint Steering Committee 9 april: Housing/Building on Water conferentie (Jakarta) 3 - 5 juli 2013: Inventarisatie Deelname IndoWater (Jakarta) Bezoeken: Minister Timmermans, Minister President, Minister Ploumen, Minister Schultz, Burgemeester Aboutaleb November: Internationale Water Week Amsterdam Pilot project spin-off/business case JCDS Marktstudie Lowlands en business case Lowlands Business case Drinkwater en Sanitatie Project uit JSC, uit te voeren in 2014 Water Mondiaal

 11. Aandachtspunten sector Actieve betrokkenheid sector Sturing Ideeën Aansluiting - Algemeen: Missiekalender, afstemming Kwaliteit voorstellen generiek instrumentarium Fonds Duurzaam Water (februari besluit voorstellen, besluit 2ecall na de zomer) Partners voor Water Subsidieregeling (12 febr & 10 sept) Water Mondiaal

 12. Contact Michiel de Lijster, Ministerie van Infrastructuur en Milieu michiel.de.lijster@minienm.nl, 06-1536.9352 of Peter de Vries, Ambassade Jakarta peter-de.vries@minbuza.nl , +62.21.5241.093 of Ivo van der Linden, NWP i.vanderlinden@nwp.nl, 06-1678.6313 p.vankoppen@nwp.nl, 06-5232.0216 Water Mondiaal