informationsmaterial december 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informationsmaterial, december 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informationsmaterial, december 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Informationsmaterial, december 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Nytt ekonomikoncept. Informationsmaterial, december 2011. Innehåll. Konceptmålbilden för NEKK Önskvärda nyttoeffekter och nyttovärderingsenkät Gränssnittet mellan Rappet och NEKK Införandeplan 2012 avseende systemlösning för budget, uppföljning, prognos och analys

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Informationsmaterial, december 2011


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inneh ll
Innehåll
 • Konceptmålbilden för NEKK
 • Önskvärda nyttoeffekter och nyttovärderingsenkät
 • Gränssnittet mellan Rappet och NEKK
 • Införandeplan 2012 avseende systemlösning för budget, uppföljning, prognos och analys
 • Tänkt arbetsprocess för prognos
 • Mer information om NEKK

Om informationsmaterialet

Materialet är ett stöd för främst ekonomichefer och lokala projektansvariga i arbetet med att förankra NEKK på hemmaplan. Materialet kan med fördel användas för presentation i ledningsgrupp.

Som stöd till bilderna finns kommentarer i anteckningsfältet under resp. bild som kan användas som ”pratmanus”. För att skriva ut materialet med anteckningssidor välj: ArkivSkrivutSkriv ut: AnteckningssidorOK.

Lycka till! Projektgruppen för NEKK

konceptm lbild nytt ekonomikoncept
Konceptmålbild Nytt Ekonomikoncept
 • Verksamhetsdata till NEKKs datalagring
 • Personaldata till NEKKs datalagring
 • Presentation av personaldata i NEKK
 • Presentation av koncernredovisningsdata i NEKK
f rv ntade nyttoeffekter
Förväntade nyttoeffekter

Nyttorna följs upp genom enkät till chefer och ekonomer inom förvaltningsorganisationen. En första enkät som berör nuläget skickas ut i december.

gr nssnittet mellan rappet och systeml sningen f r budget uppf ljning prognos och analys nekk
Gränssnittet mellan Rappet och systemlösningen för budget, uppföljning, prognos och analys (NEKK)

Budget- och uppföljningsprocessen

NEKK

Finansiell budget, prognos

och uppföljning

Rappet

Verksamhetsplanering

och uppföljning

Användaren ska kunna ta ut data (ekonomisk samt viss verksamhets- och personaldata) från NEKK för att använda i Rappet.

inf randets f rsta fas prel tidplan
Införandets första fas (prel. tidplan)

2012

2013

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

Avtal med

leverantör

Överlämning

fas 1

Design och utveckling Horisontendata och personaldata

DATALAGRING & INTEGRATION

Piloter

Övriga förvaltningar

Kommun-bokslut

2012

Design och utvecklingUtdata paket 1

Design och utvecklingUtdata paket 2

Design och utvecklingUtdata paket 3

UTDATA/ANALYS

Design och utvecklingPrognos

Piloter

Övriga förvaltningar

PROGNOS2012

Design och utveckling

Budget

Piloter

Övriga förvaltning

Budget2013

BUDGET2013

arbetsprocess prognos exempel
Arbetsprocess prognos, exempel

Centrala anvisningar , instruktioner, tidplan tas fram för prognos

Förbered system-lösningen för ny prognos

Klarmarkera

prognos

OK

Analys av prognos, kommentar och avstämning (Prognos OK/Ej OK?)

Nytt system

Nytt system

Kommun-centralt

Registrera ev. kommuncentrala förutsättningar (prognosbelopp/ fördelningar etc.)*

Tillägg/ kompletteringar

Nytt system

Ej OK

Nytt system

Nytt system

Klarmarkera prognos

OK

Lokala anvisningar och tidplan tas fram för prognos

Registrera ev. förvaltningscentrala förutsättningar(prognosbelopp/ fördelningar etc.)*

Registrera ev. förvaltningscentrala förutsättningar(prognosbelopp/ fördelningar etc.)**

Förvaltnings-centralt

Analys av prognos, kommentar och avstämning (Prognos OK/Ej OK?)

Nytt system

Nytt system

Nytt system

Tillägg/ kompletteringar (t.ex. fördelningar*****)

Nytt system

Ej OK

Nytt system

Registrera ev. verksamhets-gemensamma förutsättningar(prognosbelopp/ fördelningar etc.)***

Klarmarkera prognos

*Behov att göra fördelningar på olika nivåer, t.ex. fördelning av kommunbidrag (innan förvaltningens arbete tar vid)

** T.ex. förvaltningsoverhead (från förvaltningscentral nivå till verksamheten)

*** T.ex. verksamhetsoverhead (från viss sektor till underliggande enheter)

**** Efter klarmarkering skickas prognosen till nästa organisatoriska nivå. Antal organisatoriska nivåer inom verksamheten varierar mellan förvaltningarna.

*****Fördelningar kan behöva göras i efterhand på förvaltningscentral nivå, t.ex. försörjningsstöd IFO-verksamhet.

OK

Nytt system

Analys av prognos, kommentar och ev. avstämning (Prognos OK/ Ej OK?)

Nytt system

Verksamhet

Tillägg/ kompletteringar

Nytt system

Ej OK

Analys/ändring i inlästa prognos-värden och kommentar på lägsta org. nivå

Klarmarkera prognos****

Nytt system

Nytt system

Nytt system

mer information om nekk
Mer information om NEKK
 • Mer information om NEKK finns att tillgå via din lokala projektansvarige eller på projektsidan; http://www5.goteborg.se/nekk (logga in på projektsidan med dina webbmail-uppgifter).
 • Frågor och funderingar kan även skickas till nekk@stadshuset.goteborg.se.
 • NEKK publicerar regelbundet nyhetsbrev. Skicka ett mail till mail-adressen ovan om du vill ta del av dessa.