slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CÁC QUAN XÉT (CHÚA NHẬT 6/ 7/ 2014) *** PowerPoint Presentation
Download Presentation
CÁC QUAN XÉT (CHÚA NHẬT 6/ 7/ 2014) ***

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

CÁC QUAN XÉT (CHÚA NHẬT 6/ 7/ 2014) *** - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

CÁC QUAN XÉT (CHÚA NHẬT 6/ 7/ 2014) *** SẼ CÓ NGAY 1 PHẦN TH ƯỞ NG CHO 2 CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG, VÀ CÓ TỔNG KẾT GIẢI TH ƯỞ NG VÀO CUỐI NĂM. BẠN KHÔNG Đ ƯỢ C SỬ DỤNG KINH THÁNH, NGOẠI TRỪ PHẦN ĐỐ SUY T ƯỞ NG RẤT MONG CÁC BẠN TÍCH CỰC, SIÊNG NĂNG HỌC LỜI CHÚA!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CÁC QUAN XÉT (CHÚA NHẬT 6/ 7/ 2014) ***' - mara-frederick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CÁC QUAN XÉT

 • (CHÚA NHẬT 6/ 7/ 2014)
 • ***
 • SẼ CÓ NGAY 1 PHẦN THƯỞNG CHO 2 CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG, VÀ CÓ TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG VÀO CUỐI NĂM.
 • BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KINH THÁNH, NGOẠI TRỪ PHẦN ĐỐ SUY TƯỞNG
 • RẤT MONG CÁC BẠN TÍCH CỰC, SIÊNG NĂNG HỌC LỜI CHÚA!
 • HTTL VIỆT NAM JUAN KOREA

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ KINH THÁNH

slide2

CÂU 1

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Chúa bảo Ghê-đê-ôn chọn 300 người bụm nước rồi kê miệng liếm uống mà đi đánh Mađian, còn 9.700 người quỳ gối cúi xuống mà uống thì cho về. Chúa chọn 300 người kia vì:

A. Người bụm nước uống là biết đề phòng.

B. Người quỳ uống là không biết đề phòng.

C. 300 người ít hơn 9.700 người.

D. Câu A và B đúng.

ĐÁP:C(Các Quan Xét 7:2)

slide3

CÂU 2

CHỌN CÂU LỜI ĐÚNG

Đạo quân 300 người do Ghê-đê-ôn lãnh đạo đánh dân Ma-đi-an được trang bị 3 loại “vũ khí.” Loại nào không đề cập trong 4 loại sau đây?

A. Gươm.

B. Kèn.

C. Bình không.

D. Đuốc.

ĐÁP:A(Các Quan Xét 7:16)

slide4

CÂU 3

CHỌN CÂU LỜI ĐÚNG

Đạo quân 300 người do Ghê-đê-ôn lãnh đạo đánh thắng đạo binh Mađian. Đạo binh Ma-đi-an bại trận vì bị:

A. Điếctai vì nghe tiếng kèn.

B. Vỡ đầu vì bị đập bằng cái bình.

C.Thiêu cháy vì đuốc.

D. Quân lính tự giết nhau.

ĐÁP:D (Các Quan Xét 7:22)

slide5

CÂU 4

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Sau khi các Quan xét qua đời rồi, thì dân Ysơraên:

A. Làm vui lòng Chúa hơn.

B. Làm mình ra mạnh mẽ hơn.

C. Làm điều thiện nhiều hơn.

D. Làm ác hơn.

ĐÁP:D (Các Quan Xét 2:19)

slide6

CÂU 5

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Đức Chúa Trời sai Ba-rác đi chinh chiến với đạo binh Gia-bin. Ba-rác nói với nữ tiên tri Đê-bô-ra rằng:

A. Nếu bà không đi với tôi, tôi sẽ không đi.

B. Nếu bà đi, thì tôi sẽ không đi.

C. Nếu tôi đi, thì bà đừng đi.

D. Câu A sai.

ĐÁP:A (Các Quan Xét 4:8)

slide7

CÂU 5

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Trong thời Các Quan Xét, dân Ysơraên chỉ kêu cầu Đức Chúa Trời khi:

A. Bình an.

B.Giàu có.

C. Tự do.

D.Bị kẻ thù hãm hại.

ĐÁP:D(Các Quan Xét 6:1-6)

slide8

CÂU 6

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

A-bi-mê-léc (con của Ghê-đê-ôn) đã giết chết bao nhiêu anh em (cùng cha khác mẹ) của mình vì muốn làm vua?

A. 68

B. 69

C. 70

D. 71

ĐÁP:B(Các Quan Xét 9:5)

slide9

CÂU 7

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Giô-tham con trai của Giê-ru-ba-anh (Ghê-đê-ôn) ví A-bi-mê-léc là cây:

A. Ô-li-ve.

B. Vả.

C. Nho.

D. Gai gốc

ĐÁP:D (Các Quan Xét 9:14)

slide10

CÂU 8

ĐỌC THUỘC CÂU KINH THÁNH!

Các Quan Xét 8:23

slide11

CÂU 8

HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

“Nhưng Ghê-đê-ôn đáp cùng chúng rằng: Ta chẳng ................. các ngươi, con trai ta cũng không .................. các ngươi đâu. Đức Giê-hô-va sẽ ................ các ngươi”(Các Quan Xét 8:23).

quản trị

quản trị

quản trị

slide12

CÂU 9

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

ĐÁP:Một mình lốt chiên thì khô, còn sương lại đóng khắp đất (Các Quan Xét 6:40)

slide13

CÂU 10

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Ai bị một người nữ ở trên thành ném cái cối đá (thớt cối) vào đầu,bể sọ?

A. Ga-anh.

B. A-bi-mê-léc.

C. Sam-son.

D. Giép-thê.

ĐÁP:B(Các Quan Xét 9:52-53)

slide14

CÂU 11

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Ai làm quan xét dân Ysơraên 22 năm. Người có 30 con trai cỡi 30 con lạc đà và có 30 cái thành?

A.Giai-ram.

B. Giai-ri.

C. Giai-rơ.

D. Giai-ru.

ĐÁP:C(Các Quan Xét 10:3)

slide15

CÂU 12

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Khi thấy dân Ysơraên khốn khổ (vì tội lỗi của họ tạo nên), thì lòng Đức Chúa Trời:

A. Đáng kiếp.

B. Vui sướng.

C. Buồn rầu.

D. Mặc kệ.

ĐÁP:C(Các Quan Xét 10:16)

slide16

CÂU 13

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Giép-thê bắt con gái mình làm của lễ thiêu dâng cho Chúa, nhưng Ngài chắc chắc không nhậm, lý do:

A.Dâng mà lòng Giépthê đau buồn.

B. Của lễ thiêu là con người.

C. Của lễ thiêu là cái, không phải đực.

D. Chúa không bảo Giépthê dâng.

ĐÁP:B(Các Quan Xét 11:30-39 Lê-vi-ký 1:1-17)

slide17

CÂU 14

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Người “Na-xi-rê” cho Đức Chúa Trời là người:

A.Phục vụ Chúa trọn đời.

B.Lãnh đạo dân sự của Chúa.

C. Làm quan xét cho Chúa.

D. Biệt riêng ra cho Chúa.

ĐÁP:D(Các Quan Xét 13:5)

slide18

CÂU 15

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Trong những điều cấm sau đây, thì điều nào không cấm đối với người Na-xi-rê ?

A. Cấm uống rượu.

B. Cấm uống bia.

C. Cấm cưới vợ.

D.Cấm cắt tóc.

ĐÁP:C (Các Quan Xét 13:4-5)

slide19

CÂU 16

ĐỌC THUỘC CÂU KINH THÁNH!

Các Quan Xét 2:16

slide20

CÂU 16

HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

“Song Đức Giê-hô-va dấy lên những ...................... giải cứu chúng khỏi tay kẻ .....................”

(Các Quan Xét 2:16)

quan xét

cướp bóc

slide21

CÂU 17

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

ĐÁP:Đức Chúa Trời chẻ hòn đá tại Lê-chi, hòn đá phun nước cho Samsôn uống, và nó thành dòng suối có tên là Ên-ha-cô-rê.(Các Quan Xét 15:19).

slide22

CÂU 18

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Samsôn bắt 300 con chó rừng, lấy đuốc cột đuôi từng cặp, thả vào đám lúa mì của Philitin đểđốt, vì:

A. Cha vợ gả vợ Samsôn cho người khác.

B. Dân Philitin thiêu vợ và cha vợ Samsôn.

C. Người Philitin đốt ruộng của Ysơraên.

D. Muốn người Philitin chết đói.

ĐÁP:A (Các Quan Xét 15:2-4)

slide23

CÂU 19

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Samsôn bị khoét mắt, bị trói bằng dây đồng lớn, và xay cối trong ngục, vì ông:

A. Yêu dân tộc mình.

B. Yêu Đức Chúa Trời.

C. Yêu người ngoài Chúa.

D. Yêu gia đình mình.

ĐÁP:C (Các Quan Xét 16:4)

slide24

CÂU 20

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Đa-li-la đã làm gì đối với Samsôn, để loại bỏ sức mạnh của ông?

A. Trói bằng 7 sợi dây cung tươi, ướt.

B. Cột bằng dây lớn mới, chưa dùng.

C.Dệt 7 lọn tóc vào canh chỉ.

D.Cạo 7 mé tóc trên đầu.

ĐÁP:D (Các Quan Xét 16:19)

slide25

CÂU 21

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Trước khi bị móc mắt, Samsôn giết khoảng bao nhiêu kẻ thù ?

A. Khoảng 3000 người.

B. Nhiều hơn 3000 người

C.Ít hơn 3000 người.

D. Câu C sai.

ĐÁP:C (Các Quan Xét 16:27, 30)

slide26

CÂU 22

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Chi phái nào không còn dân sự là phụ nữ, nên đành phải đi bắt phụ nữ của xứ Si-lô về làm vợ.

A. Giu-đa.

B. Bên-gia-min.

C.Lê-vi.

D. Ép-ra-im

ĐÁP:B(Các Quan Xét 21:20-23)

slide27

CÂU 23

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Hậu quả mà người Bên-gia-min tại Ghi-bê-a hãm hại chết vợ bé của người Lêvi là gì?

A.Gần hết dõng sĩ bị tiêu diệt.

B.Mọi thành đều bị cháy.

C. Không còn phụ nữ sống sót.

D. Cả 3 đều đúng.

ĐÁP:D(Các Quan Xét 20:46-48)

slide28

CÂU 24

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Đương lúc dân Ysơraên không có vua, người dân ai nấy làm theo ý của:

A. Chính mình.

B. Các trưởng lão.

C. Các chi phái trưởng.

D. Thầy tế lễ.

ĐÁP: A(Các Quan Xét 21:25)

slide29

CÂU 25

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

ĐÁP:Có 700 người trong chi phái Bên-gia-min thuận tại trái có tài dùng trành ném đá trúng 1 sợt tóc (Các Quan Xét 20:16).

slide30

HẾT

 • NGÀY 20/7/2014 CHÚNG TA SẼ TIẾP TỤC ĐỐ VỚI SÁCH
 • RUTƠ 4 ĐOẠN
 • CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ NHIỆT TÌNH THAM GIA HỌC LỜI CHÚA VÀ ĐỐ KINH THÁNH!
 • XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO HẾT THẢY CHÚNG TA!
 • 사랑해요!