Niespodzianki w olejach - PowerPoint PPT Presentation

manny
niespodzianki w olejach n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Niespodzianki w olejach PowerPoint Presentation
Download Presentation
Niespodzianki w olejach

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Niespodzianki w olejach
100 Views
Download Presentation

Niespodzianki w olejach

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Niespodzianki w olejach Janusz Toman

  2. Przenośne laboratorium KLEENTEK M2.

  3. PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMA „EKSPERT” ul. Korfantego 37 43-400 Cieszyn tel/ fax 0 33 858 33 73 mob. 505 020 429 mob. 505 020 428 E-mail: biuro@kleentek.pl www.kleentek.eu

  4. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.