ANOTACE - PowerPoint PPT Presentation

manny
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANOTACE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
108 Views
Download Presentation

ANOTACE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ANOTACE • PREZENTACE SLOUŽÍ K USNADNĚNÍ VÝKLADU O FUNKCI A STAVBĚ OBĚHOVÉ SOUSTAVY, SLOŽENÍ KRVE • TEXT JE DOPLNĚN OBRÁZKY A ZAJÍMAVOSTMI • SLOUŽÍ TAKÉ K PROVEDENÍ ZÁPISU DO SEŠITŮ A KRÁTKÉ REFLEXI • MATERIÁL JE MOŽNÉ POUŽÍT NA INTERAKTIVNÍ TABULI

 2. Zapiš si:

 3. SOUSTAVA OBĚHOVÁ - FUNKCE • Přepravní (transportní) • dopravuje k buňkám tkání živiny, vitamíny, hormony a kyslík • Z buněk odvádí odpadní látky a oxid uhličitý 2. Obranná – zneškodňování cizorodých látek v těle (význam bílých krvinek) 3. Termoregulační • Udržování stálé tělesné teploty 4. Zajištění stálého vnitřního prostředí organizmu

 4. STAVBA OBĚHOVÉ SOUSTAVY • Tekutiny – krev, míza a tkáňový mok • Cévní systém – cévy krevní a mízní • Srdce a slezina


 5. KREV – pouze sleduj: • Dospělý člověk asi 5 – 6 litrů • Obnova asi 3 krát ročně • Tělo toleruje ztrátu max. 1,5 l

 6. TEST POZORNOSTI Pokud jsi byl pozorný, pak jistě dokážeš spočítat kolik litrů krve „vyrobí“ naše tělo ročně? Klikni na správnou odpověď: • až 10 litrů • až 18 litrů

 7. Chybně Klikni zde

 8. Správně Klikni zde

 9. SLOŽENÍ KRVE 54 % KREVNÍ PLAZMA 54 % BÍLÉ KRVINKY A KREVNÍ DESTIČKY 45 % 45 % ČERVENÉ KRVINKY

 10. KREVNÍ PLAZMA • Průhledná nažloutlá kapalina (91% vody, bílkoviny, chlorid sodný, cukr, cholesterol aj.) 54% Krevní plazma

 11. Sleduješ-li pozorně, pak znáš opověď: • Kolik procent v krvi zaujímají bílé krvinky s krevními destičkami? • Méně než 1% • 1% • Více než 1%

 12. Správně – 1% Klikni zde

 13. Chybně, zkus to znovu Klikni zde

 14. KREVNÍ BUŇKY BÍLÁ KRVINKA ČERVENÁ KRVINKA KREVNÍ DESTIČKA

 15. KREVNÍ BUŇKY • Červené krvinky (erytrocyty) • bezjaderné, tvar promáčklého koláčku • obsahují červené barvivo hemoglobin (zajišťuje přenos kyslíku k buňkám a navázání oxidu uhličitého z buněk) • tvoří se v kostní dřeni, žijí asi 120 dní, zanikají ve slezině • asi 5mil. /mm3 Chudokrevnost – málo červených krvinek

 16. b) Bílé krvinky (leukocyty) • s jádrem, bezbarvé, proměnlivého tvaru • pohlcují cizorodé látky v krvi • vznikají v kostní dřeni, zanikají v mízní soustavě • žijí od několika hodin po 100 a více dní • 4 000 – 10 000/mm3 Leukémie – onemocnění (bílé krvinky neplní svou funkci)

 17. c) krevní destičky (trombocyty) • malá zrnitá tělíska bez jádra • vznikají v kostní dřeni, zanikají ve slezině • žijí 8 – 12 dní • důležité pro srážení krve Hemofilie – porucha srážlivosti krve

 18. KREV A JEJÍ SLOŽENÍ ROZDEJ A NALEP SI DO SEŠITU

 19. TEST POZORNOSTI:

 20. Vyjmenuj funkce oběhové soustavy • přepravní • obranná • termoregulační • zajištění stálého vnitřního prostředí

 21. Cévní soustavu tvoří: • cévy • tekutiny • srdce a slezina

 22. Které tekutiny jsou součástí oběhové soustavy? • krev, voda a tkáňový mok • krev, míza a krevní plazma • krev, míza a tkáňový mok

 23. ANO Krevní tekutiny = krev, míza a tkáňový mok Klikni zde

 24. Chybně, zkus to znovu Klikni zde

 25. Popiš složení krve pomocí obrázku: KREVNÍ PLAZMA 54 % BÍLÉ KRVINKY A KREVNÍ DESTIČKY 1 % 45 % ČERVENÉ KRVINKY

 26. Zajímavost na závěr: • Hemofilie je onemocnění projevující se poruchou srážlivosti krve, které se projevuje chorobnou krvácivostí – krevními výrony do svalů či kloubů a omezenou schopností organismu zastavit krvácení. • Obvykle postihuje pouze muže, ženy bývají pouze přenašečkami této nemoci.

 27. Nejproslulejším se stal příběh ruské carské rodiny, kam zanesla poškozený gen německá princezna a vnučka královny Viktorie. • S carem Mikulášem II. měli syna Alexeje, velmi těžkého hemofilika. Časté krvácivé projevy mu prakticky neumožňovaly normální život. • Neustále byl obklopen bodyguardy a ošetřovateli, žil ve skleníkovém prostředí.

 28. Alexej se trůnu nedočkal, s celou rodinou ho bolševici zastřelili v červnu 1918.

 29. POUŽITÉ ZDROJE • www.offfice.microsoft.com • www.offfice.microsoft.com • Soubor:Illubloodcomponentscs.svg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 16. 4. 2007, 10:18, last modified on 16. 4. 2007, 10:18 [cit. 2011-11-20]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Illu_blood_components_cs.svg>. • Soubor:RedWhiteBlood cells.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 9. 11. 2005, 20:44 Náhled verze z 9. 11. 2005, 20:44, last modified on 9. 11. 2005, 20:44 Náhled verze z 9. 11. 2005, 20:44 [cit. 2011-11-20]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Red_White_Blood_cells.jpg>. • Soubor:Alexis.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 10. 4. 2006, 09:09, last modified on 10. 4. 2006, 09:09 [cit. 2011-11-20]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alexis.png>.