Regionální kancelář pro Ústecký kraj - PowerPoint PPT Presentation

manning
region ln kancel pro steck kraj n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regionální kancelář pro Ústecký kraj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regionální kancelář pro Ústecký kraj

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Regionální kancelář pro Ústecký kraj
67 Views
Download Presentation

Regionální kancelář pro Ústecký kraj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Regionální kancelář pro Ústecký kraj Ing. Štefan Koreň Úštěk, 16. květen 2014

  2. Služby CzechInvestu • informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele • implementace dotačních programů financovaných EU a státem • formální poradenství k projektům • správa databáze podnikatelských nemovitostí • podpora subdodavatelů – správa databáze českých dodavatelských firem • pomoc při realizaci investičních projektů • zprostředkování státní investiční podpory • AfterCare – služby pro zahraniční investory, kteří již působí v České republice, podpora při reinvesticích

  3. Přehled činností Regionální kanceláře • Informuje a zabezpečuje služby CzechInvestu v regionu • Konzultuje o možnostech finanční podpory podnikání v České republice • Poskytuje komplexní poradenství k získání dotace ze strukturálních fondů (konzultace záměru projektu, formální kontrola žádosti o dotaci, žádosti o platbu, monitorovacích zpráv, výběrových řízení, zajištění publicity projektů, účast na monitorovacích návštěvách) • Spolupracuje při přípravě nabídky pro zahraniční investory • Konzultuje investiční pobídky pro české i zahraniční firmy • Tvoří analýzy regionu pro investory • Podílí se na prezentaci a propagaci regionu • Pořádá odborné semináře • Spolupracuje na regionálních projektech (místní správa a samospráva, školy, univerzity a další regionální instituce při rozvoji podnikatelského prostředí regionu) • Aftercareslužby

  4. Připravované semináře • Diskusní seminář personalistů (22.5.) • Pravidla pro výběr dodavatele v OPPI (červen) • Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI (červen) • Novela zákona o investičních pobídkách (září)

  5. Aktuální výzvy • Připravované výzvy: * Termíny jsou orientační, mohou se v návaznosti na schvalování výzev měnit • Informace o aktuálních výzvách naleznete na webových stránkách CzechInvestu Zdroj: CzechInvest, 2014

  6. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Regionální kancelář pro Ústecký kraj Mírové náměstí 34 400 01 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 200 960 e-mail: ustinadlabem@czechinvest.org http: www.czechinvest.org http://www.czechinvest.org/ustecky-kraj