slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ÇANKAYA İMKB TURİZM ve OTELCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ÇANKAYA İMKB TURİZM ve OTELCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 224 Views
  • Uploaded on

ÇANKAYA İMKB TURİZM ve OTELCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ. DUYGU ÇELİK. 10/G. 702. MESLEKİ GELİŞİM DERSİ. 2011. YÖNETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÇANKAYA İMKB TURİZM ve OTELCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ' - manning


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ÇANKAYA İMKB TURİZM ve OTELCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ

DUYGU ÇELİK

10/G

702

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ

2011

slide2
YÖNETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ
  • Bilimsel Çalışmalar Öncesi Dönem: Eski Mısır'da piramitlerin bir esir ordusunun yardımıyla yapılması, büyük bir eşgüdüm eseri ortaya çıkarılmıştır. Piramitlerin taşları millerce uzaktaki aşağı Nil dolaylarındaki taş ocaklarından çıkarılmış ve orada parçalanarak şekillendirilmiştir. Bu büyük eserin sahibi olan Mısırlıların, yönetimin bazı ilkelerini bildikleri kuşkusuzdur. Eski Babil'de Hamurabi Kanunları yönetsel düşünceye ilişkin birçok izleri yansıtır .
slide3
Neo Klâsik Kuramcılar Dönemi: 1920'li yıllarda bilimsel ve genel yönetim kuramlarının varsayımlarını denemek üzere ABD'de Chicago kenti yakınlarındaki Hawthorne kasabasında yerleşik bulunan Western elektrik şirketinde yapılan ve uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda oluşmuştur. Elton Mayo'nun yürüttüğü bu araştırmaların en önemli sonucu, insan, doğal grup ve doğal liderleri ile insan ilişkilerinin öneminin yönetsel anlayışta önem kazanmasıdır
slide4
Çağdaş Yönetim Kuramcılar Dönemi (Sistem Yaklaşımcıları): Klâsik ve Neoklâsik örgüt kuramcılarının üzerinde durmadıkları bir nokta "Sistem Yaklaşımında" vurgulanmaktadır. Bu nokta, formal bir örgütün kuramsal boyutu ile insan boyutu arasındaki uyuşmazlıktır. Barnard 1938 yılında yayınladığı "yöneticinin İşlevleri" adlı eserinde örgüt ve yönetimin ilk çağcıl ve kapsamlı açıklamalarını yapmıştır. Barnard, örgütü bireylerin gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan, iş birliğine dayalı etkileşimlerden oluşan dinamik bir toplumsal sistem olarak tanımlamıştır
slide5
YÖNETİMİN TANIMI

Yönetim çeşitli bilim dallarınca farklı biçimde tanımlanabilir. Ekonomistlere göre; toprak, sermaye ve emekle birlikte üretim fonksiyonlarından biridir. Siyasal bilimcilere göre; yönetim, bir otorite sistemi olarak kabul edilir. Toplum bilimcilerine göre, bir sınıf ve saygınlık sistemidir.

slide6
Hatta yönetim bilimcilerin bile üzerinde anlaştıkları bir tanım vermek oldukça zordur. Klasik yönetim taraftarları yönetimi; para, makine, metod, insan, araç ve gerecin uyumlaştırılması olarak tanımlarken, davranış bilimciler; kararların alınması ve uygulamaya aktarılması diye belirlerler.
slide7
YÖNETİCİNİN TANIMI

Kar ve riski başkalarına ait olmak üzere, mal ve hizmet üretmek için üretim elemanlarını bir araya getiren ve işletmeyi çalıştırma sorumluluğu olan kişidir. Eğer yöneticiler aynı zamanda işletmenin sahibi iseler, kar ve riski de onlara aittir.

slide8
Yöneticinin Özellikleri

-İnsanları tanıma, insan sevgisi ve iletişim kurabilme- Objektif; adil olma- Mantıklı olma, analiz, sentez ve muhakeme (yargı) gücü- Düşüncelerini konulara ve sorunlara odaklaştırabilme ve açık-seçik ifade edebilme - Teknik bilgi ve tecrübe

slide9
- Girişken (insiyatif sahibi), dinamik ve azimli olma- Dış görünüşü ile çevrede kabul görme; tertipli ve düzenli olma- İyi bir “satıcı”olma; fikirlerini ikna yoluyla benimsetebilme- Sorumluluk duygusuna sahip olma- Güçlü irade ve kendine güven duygusuna sahip olma
slide10
Yönetim ve Organizasyon

Genel Çevre

Yakın Çevre

Örgütiçi Çevre

Örgütsel Etkinlik

1-Sosyo-kültürel

2-Politik

3-Ekonomik

4-Hukuksal

5-Eğitimsel

6-Dış ülke baskıları

7-Ekolojik baskılar

8-Dinsel baskılar

1-Rakipler

2-Müşteriler

3-İşçi kuruluşları

4-İşveren kuruluşları

5-Tedarikçiler

6-Hissedarlar

7-Kamu idaresi

8-Aracı ve bayiler

9-Yakın çevre halkı

1-İşletmenin amaç ve stratejisi

2-İşletmenin büyüklüğü

3-İşletmenin yaşı

4-İşletmenin yönetim biçim ve anlayışı

5-İşletmenin hukuksal biçimi

6-İşletmenin kullandığı teknoloji

7-Örgüt üyelerinin davranışı

8-Örgütün haberleşme yapısı

9-Biçimsel yapı

10-Yetki ve sorumluluk yapısı

11-Uzmanlaşma, standartlaşma derecesi

12-Kontrol sistemi

13-İş akışı

14-İş tatmini

15-Personel morali

16-Örgüt içi çatışma

17-İş kazaları

18-Personel devri

1-Uzun dönemde dengeli karlılık

2-Satışlarda artış

3-Gelirlerde artış ve büyüme

4-Finansal kaynak yaratabilme ve likidite gücü

5-Patent artışı

ad