slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GRAĐA ZEMLJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

GRAĐA ZEMLJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 326 Views
 • Uploaded on

GRAĐA ZEMLJE. Autor: Sanja Kranjčec Bužić, dipl. ing.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GRAĐA ZEMLJE' - mandy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

GRAĐA ZEMLJE

Autor: Sanja Kranjčec Bužić, dipl. ing.

slide2

Po udaljenosti od Sunca ona je treći i najveći terestrički (terra - zemlja) planet u Sunčevu sustavu,Zemlja je udaljena od Sunca 150 milijuna kilometara,Ima jedan prirodni satelit, MjesecStarostsvemiraprocjenjuje se na 14 milijardigodina,StarostZemljeprocjenjuje se na 4,5 milijardegodina [4 600 000 000 g.].

slide3
1. rast do sadašnje mase,

2. taljenje i kemijska diferencijacija,

3. promjene u rotaciji,

4. stvaranje kore i površinskih struktura, te

5. nastanak oceana i atmosfere.

1. Postanak Zemlje

Proučavanjem Zemlje bave se geolozi

slide4

Asteroidni pojas - izvor glavnine meteorita koji padaju na Zemlju

Kameni meteoriti -podskupina– hondriti

- 95 % od svih koji padnu na Zemlju

- uglavnom su sastavljeni od O, Fe, Si, Mg

 • Željezni meteoriti - 5% koji padnu
 • - uglavnom od željeza i nikla
 • sastava sličnog kao i stijene u Zemljinoj kori
slide6

- geološke strukture (većinom) kružnih oblika

- na površini planeta, njihovih mjeseca ili nekog drugog nebeskog tijela

- udarom velikog meteoroida, asteroida ili kometa

- ovisno o veličini meteorita:

- meteoriti manjih dimenzija - udarne udubine

- veći meteoriti - udarne kratere

-divovskih dimenzija - astrobleme (grčki - "zvjezdane rane")

slide7

Zemlja izvor i potrošač energije

Prolaskom sunčeve energije kroz atmosferu

Reflektirane zrake + raspršene + apsorbirane (donji dio atm.) = 40%

Zrake dopiru do površine (ako nema oblaka) = 60%

slide8

polarni krajevi - manje Sunčeve energije

 • ekvator – više Sunčeve energije
 • cirkulacija zraka – pravilniji raspored topline

atmosfera

sunčeve zrake

Zemlja

ekvator

slide9

Zemljina rotacija

 • ilivrtnja – okret Zemlje oko svoje osiod zapada prema istoku
 • - rotacija – uzrokuje oblik Zemlje kao spljoštenog elipsoida, ali zbog nepravilne (undulirane) površine nazivamo Zemlju geodiom
 • Njezine posljedice:
 • prividno dnevno gibanje neba
 • zvjezdani ili siderički dan–okret Zemlje u odnosu na nebeski svod
 • rotacija traje oko 23 sata i 56 min
 • sunčani ili sinodički dan - okret Zemlje u odnosu na Sunce
 • traje točno 24 sata
 • prividno godišnje gibanje neba
 • promatraču koji se giba zajedno s Zemljom izgleda kao da Sunce putuje kroz zviježđa zodijaka
 • - koliko je poznato, sva nebeska tijela u svemiru (zvijezde, planeti i prirodni sateliti) se okreću oko svoje osi
slide10

Zemljin magnetizam

 • - Zemlja – veliki magnet
 • magnetsko polje smanjuje utjecaj Sunčevog zračenja
 • -Paleomagnetizam- disciplinaodređivanje magnetskih polova u stijenama različite starosti širom svijeta pa se razvila zasebna nazvana

- magnetski polovi zamjenjuju mjesta

- normalne polarnosti (koja je prisutna u naše doba) magnetske silnice izlaze u blizini južnog geografskog pola i vraćaju se u Zemlju u blizini sjevernog

geografskog pola

- reversne polarnosti magnetske silnice izlaze u blizini sjevernog geografskog pola i vraćaju se u Zemlju u blizini južnog geografskog pola.

slide12

Polarna svijetlost

 • - velikom eksplozijom na Suncu bivaju izbačeni elektroni
 • (tzv. “sunčev vjetar”) po cijelom Sunčevom sustavu
 • - većina elektrona se odbije od mag. polja
 • - manja kolčina dođe do atmosfere i sudara se s atomima u visokim slojevima Zemljine atmosfere, pobuđijući ih - zrače svjetlost
 • - različitih oblika i boja: crvena, bijela, žuta, plava ili ljubičasta
 • Aurora borealis većinom vidljiva samo iz krajnjih sjev. dijelova Europe, Kanade i Aljaske
 • Aurora borealis ili sjeverno svitanje - Galileo Galilei
 • - Aurora australis - južno polarno svjetlo
slide14

Sastav Zemlje

Željezo 34,6%

Kisik 29,5%

Silicij 15,2%

Magnezij 12,7%

Nikal 2,4%

Sumpor 1,9%

Titanij 0,05%

slide16
Zemlja je u cjelini slojevito (lupinasto) građena

razlika u gustoći raste prema dubini

(od 2,7 kg/m3 do oko 11 kg/m3)

prema dubini raste i temperatura

(računa se da je u središtu i do 5 000 °C)

prema dubini postoji više ploha diskontinuiteta, na kojima se mijenja brzina potresnih valova

slide17
Beno Gutenberg (SAD, 1914.) - na dubini od 2900 km

-Weichert-Gutenbergov diskontinuitet dijeli plašt od jezgre

Inge Lehman (Danska, 1936.) – između 5120 i 4980 km

- Lehman diskontinuitet dijelivanjsku jezgru od unutrašnje jezgre

 • AndrijaMohorovičić -geofizičar, 1909. naosnovipotresa uPokupljuznanstvenodokazujediskontinuitetnagraniciZemljinekoreiplašta
 • Mohorovičićevdiskontinuitet ili Moho sloj
 • ispodkontinenatanadubiniod 30-50 km, a ispodoceanaod 10-12 km
slide18

Jezgra

 • Unutrašnju (krutu) jezgru
 • -uglavnom od Fe
 • - gornja granica dubina od 5080 km
 • - gustoće oko 11 kg/m3
 • - temperatura je blizu 5000°C
 • Vanjsku (rastaljenu)jezgru
 • - smatra se metalnom tekućom masom Fe i Ni, te elemenata manje atomske mase npr. kisika, sumpora....
 • granice su na dubini od 5080 km do 2900 km
 • Unutrašnja i vanjska jezgračesto s nazivaju i barisfera.
slide19

Plašt

 • srednji plašt tzv. Astenosfera
 • - smatra se prijelaznom zonom od 1000 km do dubine oko 400 km
 • leži neposredno ispod litosfere
 • relativno niske gustoće
 • - čvrsta litosfera pluta na sporo gibajućoj astenosferi
 • - konvekcijska strujanja u astenosferi uzrokuju pomicanje dijelova litosfere
 • gornji plašt
 • - između astenosfere i kore
 • - zajedno s korom čini stjenovitu cjelinu tzv.litosferu ilitektosferu

donji plašt tzv. Mezosfera

- od 2900 km do 1000 km

- spojevi bogatih Fe i Mg

- vrlovruć - temperature oko 2200° C do 1200° C

zemljina kora
Zemljinakora

Kontinentalnu koru

- čini 34,5% površine

- izgrađuje konsolidirane dijelove površine Zemlje

relativno male debljine (u prosjeku dubine 5 do 35 km)

- sastavljena je od silikatnih stijena

- granitna kora- po glavnoj stijeni granitu

ili sial- poglavnim elementima Sii Al

Oceansku koru

- čini 59,5% površine

- izgrađuje čvrstu podlogu oceana

- debljine od 10 do 12 km ispod oceana

- srednje dubine 3800 m

- bazaltna kora- sastoji se uglavnom od bazalta

ili sima- po glavnim elementima Sii Mg

slide21

Zemlju okružuju

atmosfera i hidrosfera

slide22
Zemljina atmosfera

- omotač od smjese plinova oko

kamene kore Zemlje

- osigurava kisik, štiti nas od ultravioletnog zračenja sa Sunca i djeluje kao izolator pri čemu sprečava ekstremne razlike u temp. između dana i noći

jedinstvena u sunčevom sustavu, ali dijeli mnoga svojstva atmosfera drugih planeta

Sastav

- više slojeva

- sadrži oko 78% dušika, 21% kisika, 1% argona, nešto vodene pare, ugljikovog dioksida i drugih plinova

- postotak dušika i kisika se mijenja s nadmorskom visinom

slide23
Slojevi atmosfere:

Troposfera - najdonji i najgušći dio atmosfere u kojem se događaju sve vremenske pojave

temperatura opada s visinom

sadrži velike količine vodene pare

Stratosfera- sadrži ozon - štiti od štetnog zračenja iz svemira

temp. je u nižim slojevima stratosfere stalna, a u višim slojevima raste

Mezosfera - na visini od 400-650 km

nagli pad temperature

Ionosfera(termosfera) - sadrži ione (električki nabijene čestice)

pod utjecajem sunčevog vjetra stvara se polarna svjetlost

Egzosfera - prijelazno područje prema vakuumu

sloj s vrlo razrijeđenim plinom

slide24
Hidrosfera

- vodeni omotač Zemlje

- sva voda bez obzira na agregatno stanje

- jedini planet u Sunčevom sustavu na čijoj površini ima tekuće vode

- voda pokriva 71% Zemljine površine

- najveći dio - mora i oceani (97,5 %),

- slatka voda (2,5 %)

- od ukupne količine vode 78 % je u obliku leda

biosfera
Biosfera

- sav život na Zemlji

- ljudi, životinje i biljke na zemlji, u moru i u zraku

- mikroorganizmi - najjednostavniji oblik života

slide27

3.Stijenski ciklus

- pokazuje međusobnu vezu Zemljine unutrašnjosti i površinskih procesa i međusobnu povezanost tri skupine stijena

slide28
4.Tektogeneza Zemljine litosfere

Svaka znanstvena disciplina ima teorije koje su od

velike važnosti za nju – u geologiji je toteorija tektonike ploča

– kombinacija je dvije starije ideje:

AContinental drift - plutanje kontinenataBSea-floor spreading - širenje oceanskog dna

geološki dokazi:

1. Podudaranje obalnih linija kontinenata2. Glacijacija 3. Paleomagnetizam4. Nalazišta fosila

slide29

1. Podudaranje obalnih linija kontinenata

Alfred Wegener (1880 - 1930) - meteorolog i astronom - začetnik teorije plutanja kontinenata pod utjecajem centrifugalne sile i privlačne sile Sunca i Mjeseca

slide30
2. Glacijacija- rasprostranjenost glacijalnih područja u gornjem Paleozoiku;- strelice pokazuju smjer kretanja leda

3. Paleomagnetizam

- M. Matuyama je 1929. ustanovio u bazaltima različit raspored magnetizma

slide31

Harry Hess (1906 - 1969) – oceanske hrptove smatra mjestom prirasta oceanske kore

 • Širenje oceanskog dna
 • dokaz = starost oceanskog dna i
 • magnetske anomalije
 • - sačuvane u stijenama oceanskog dna
 • - većina raspoređena u trake ili linije - leže paralelno s riftnom dolinom srednjooceanskih hrptova
 • - izmjena normalnog i inverznog magnetizma u odnosu na današnji magnetizam Zemlje
slide32

Litosfera = 8 većih + nekoliko “manjih”ploča- neke litosferne ploče obuhvaćaju kontinent i pridruženi dio oceana (npr. Afrička ploča)- neke samo ocean (npr. Pacifička ploča)

slide33

1.Divergentna granica (akrecijska ili zona prirasta)

 • A) oceanski hrptovi - granica gdje se ploče razdvajaju (divergiraju)
 • nastaje nova oceanska kora (širenje oceanskog dna)
 • pr. - Srednjoatlantski hrbat
slide34

B) pukotine i riftne doline –

 • - rani stadij - razdvajanje kontinenta - pr. Velika riftna dolina u istočnoj Africi
 • odvajanje istočne Afrike od ostatka kontinenta;
 • uznapredovao stadij – stvaranje mora – pr.
 • Crveno more i Adenski zaljev
slide35

2. Konvergentna granica (konzumacijska ili zona razgradnje)

 • kolizija - dvije ploče se sudaraju - jedna od njih se podvlači ispod druge tzv. subdukcija
 • popratne pojave – deformacije, vulkanizam, postanak planina, metamorfizam, aktivni potresi, važna mineralna ležišta
 • 3 tipa konvergentnih granica:
     • 2a) oceanska kora - oceanska kora
 • vulkanski otočni luk - Pacifički ocean (otočje Aleuti, Japan, Filipini)
     • 2b) oceanska kora - kontinentalna kora
 • - oceanska (gušća) kora subducira pod kontinentalnu
 • npr. Nazca ploča podvlači se pod južnu Ameriku = Ande - vulkanski luk
 • jarak Čile – mjesto subdukcije
slide37

2c) kontinentalna kora - kontinentalna kora

 • - dva kontinenta se primiču bliže do sudara - planinski lanac
 • npr. Himalaja = kolizija Indije i Azije,
 • prije oko 30 mil.god.
slide38

3. Transformna granica (horizontalno smicanje)

 • transformni rasjedi -duž pukotina na oceanskom dnu ploče klize jedna mimo druge
 • duž granica litosfera se ne stvara, pomicanje uzrokuje intenzivno trošenje stijena
 • brojne plitke potrese
 • pr. San Andreas (Kalifornija) - odvaja Pacifičku ploču od Sjevernoameričke
slide39

ENDODINAMIKA

MAGMATIZAM POTRESI

Magmatizam

glavne magmatske površinske manifestacije:

vulkani, izljevi, gejziri i topla vrela

slide40
- izvor je magma formirana u Zemljinoj unutrašnjosti

- izlaskom na površinu – lava

- koncentrirane erupcije koje izbijaju na površinu kroz –dimnjake

- Krater– ljevkasto udubljenje na vrhu brežuljka

- materijal može biti plinovit, tekuć ili čvrst

- pojavljuju se u mnogim oblicima i veličini - nekoliko kategorija

- za neke vulkane je karakteristična kaldera (strme strane; promjera i 100 km)

- STRATOVULKAN – stožastog oblika

nastaoerupcijomviskoznelave, pepelaifragmenatastijena koji

se talože u oblikuslojeva

-veliki – rast u visinu do nekoliko tisuća m

npr. Mt. Kilimanjaro, Mt.St. Helens, Mt. Fuji

Vulkani

slide41

Mt. Fuji, Japan

Mt. Kilimanjaro, Afrika

Mount St. Helens, SAD

slide42

- na tip vulkanske aktivnosti posebno utječu plinovi

- 90% svih plinova čini vodena para

- ako je u magmi ima u velikoj količini - vulkan je eksplozivnog tipa

- ako je magma gusta, hladi se i nastaje čep u krateru, pritisak raste = eksplozija

Mt. Pinatubo, Filipini, 1991.g.

slide43

ŠTITASTI VULKANI

- uz lavu izbacuju i dim i pepeo

- iznad vrućih točaka

- npr. Vulkani Havajskog otočja

– danas jedini aktivni vulkan Kilauea i Loihi Seamount

- Pacifička ploča - kretala preko vruće točke koja je mirovala

slide44

CINDER (pepeo, šljaka) VULKANI

 • mali i niski
 • građen od piroklastita, vulkanske šljake i troske
 • (napola rastaljenih i nerastaljenih stijena)
slide45

Pozuolija, Italija

 • popratne pojave vulkanske djelatnosti su FUMAROLE- na kojima izbijaju samo plinovi i pare
 • Solfatara = fumarola koja izbacuje H2S, koji na zraku oksidira u S

Mofete – izbija CO2

TERMALNI I MINERALNI IZVORI

GEJZIRI

slide46

Rasprostranjenost vulkana u svijetu

preuzeto iz: Wicander, R & Monroe, J.S. (1999): Essentials of Geology

slide48

- brzo izmjenljive vibracije litosfere uzrokovane valovmakoji prenose energiju u svim smjerovima iz podzemnog žarišta (fokusa ili hipocentra)

- snaga potresnog udara ovisit će o karakteristikama stijena, ...

- epicentar- mjesto na površini neposredno iznad žarišta

- žarišta dijelimo: plitkado dubine 70 km,srednje dubokaod 70 do 300 km,duboka od 300 do 700 km

slide49

Potrese dijelimo po postanku ili uzroku:

Tektonski - tektonikom ploča - granice ploča!

(najviše u SAD-u, Japanu, Indoneziji, južnoj Americi)

Vulkanski - vulkanskom aktivnošću

(npr. eksplozivna erupcija Mt.St. Helens izazvala potres M=5.1)

Urušni (kolapsni)- urušavanje kaverni; lokalni, plitki, male energije

Umjetni - izazvani klasičnim eksplozivom (vrlo slabi) ili nuklearnim eksplozijama (snažni)

- Seizmologija- grana geofizike koja proučava potrese

- Seizmograf - uređaj za bilježenje i mjerenje jačine potresa

- MSC (Mercalli-Cancani-Sieberg) ljestvica–

12 stupnjeva intenziteta potresa